آلمان؛ آیا با جواب منفی درخواست پناهندگی مواجه شده اید؟ حال چه باید کرد؟

حنیف حیدرنژاد :

دفترچه اطلاع رسانی از شورای پناهجویان ایالت نورد راین وستفالن آلمان- ترجمه حنیف حیدرنژاد

آیا با جواب منفی درخواست پناهندگی مواجه شده اید؟ حال چه باید کرد؟
مبانی حقوقی و استراتژی در برخورد با جواب منفی درخواست پناهندگی و تهدید به اخراج از کشور آلمان

پناهجویانی که در آلمان درخواست پناهندگی داده و درخواستشان رد می شود با این سوال مواجه می شوند که چه باید کرد و چه راه حل هائی برای مقابله با خطر اخراج وجود دارد؟ یک دفترچه اطلاع رسانی به زبان ساده به این سوال و حالت های مختلفی که وجود دارد پرداخته و راه حل های مختلف را معرفی می کند. این دفترچه فقط در حد کسب اطلاعات کلی اهمیت داشته و تعیین اینکه در هر مورد چه باید کرد را باید در صحبت با وکیل یا یک مشاور امور پناهندگی بررسی کرد.

دفترچه اطلاع رسانی به نکات زیر می پردازد:

– جواب رد درخواست پناهندگی چیست؟
– بررسی و تصمییم گیری فرمالیته: درخواست های پناهندگی ناوارد
– تصمیم محتوایی: رد درخواست پناهندگی
– جواب ردّ ساده
– جواب ردّ با عنوان آشکارا بی‌پایه و اساس
– تفاضای مجدد پناهندگی
– تهدید به اخراج از کشور آلمان به عنوان تصمیم غیرقابل اعتراض
– پس از اعلام تصمیم ردّ غیرقابل اعتراض در باره تقاضای پناهندگی دیگر چه – راه هائی وجود دارد و چه می‌توان کرد؟
– تعلیق موقت اخراج “دولدونگ”
– اجازه اقامت از طریق کار و اشتغال
– اجازه اقامت به دلایل بشردوستانه
– سایر انواع اجازه اقامت به دلایل خانوادگی
– درخواست مورد استثنائی
– کمیته دادخواست
– سایر راه های موجود در حالتی که تهدید به اخراج از کشور آلمان جدی شده است

دفترچه اطلاع رسانی را در اینجا ببینید

http://www.frnrw.de/fileadmin/frnrw/media/Ehrenamtliche/Ablehnungsbescheid_Farsi.pdf

 

دفترچه به زبان های دیگر

http://www.frnrw.de/in-eigener-sache/publikationen/artikel/f/r/neue-info-broschuere-zum-thema-konfrontiert-mit-dem-ablehnungsbescheid-was-nun.html