اختیارات بدون پذیرش مسئولیت!‏

شهباز نخعی :

فتحعلی شاه بی کفایت ترین پادشاه قاجاریه بود که در زمان سلطنت او در اثر شکست در جنگ هایی – که با تحریک و فتوای جهاد آخوندها درگرفت -، دهها شهر از ایران جدا و عهدنامه های خفت بار ترکمانچای و گلستان به ایران تحمیل شد.  در جنگ دوم، پس از شکست نیروهای ایران، سپاه روسیه به تبریز وارد شد و قصد داشت به سوی تهران حرکت کند.
دولت ایران چاره دیگری جز این نیافت که شرایط صلح (یا در واقع) تسلیم تحمیلی دولت روسیه را بپذیرد.  فتحعلی شاه برای اعلام این خبر دستور داد مراسم سلام برگزار شود.  از پیش به جمعی از درباریان دستور و آموزش داده شده بود که دربرابر هر جمله شاه چه پاسخی بدهند.  شاه بر تخت نشست و خطاب به حاضران گفت: «اگر ما امر دهیم که ایلات جنوب با ایلات شمال همکاری کنند و یک مرتبه بر روس منحوس بتازند و دمار از روزگار این قوم بی ایمان درآورند، چه پیش خواهد آمد؟».  درباریان چاپلوس یک صدا گفتند: «بدا به حال روس، بدا به حال روس»!  شاه باز پرسید: «اگر فرمان دهیم که قشون خراسان با قشون آذربایجان یکی شود و تواما براین گروه بی دین حمله کنند چطور؟».  باز درباریان پاسخ دادند: «بدا به حال روس، بدا به حال روس»!
این سئوال وجواب ها چندبار تکرار شد تا آن که شاه از جا بلند شد، شمشیرخود را تا نیمه از غلاف بیرون کشید و دوبیت شعر رجزخوانی که فی البداهه سروده بود خواند.  درباریان خود را درپای تخت شاه انداختند و گفتند: «قربان [شمشیر را] مکش، مکش، که عالم زیر و رو خواهد شد!».
سخنان سیدعلی خامنه ای در روز 14 خرداد در مقبره خمینی بی شباهت به رفتار فتحعلی شاه قاجار نیست.  این شباهت به ویژه از آن رو است که امروز هم مانند آن زمان همه وضعیت وخیمی که به وجود آمده در درجه اول ناشی از تصمیم های نادرست و ایران بربادده شخص سیدعلی خامنه ای است و او آخرین کسی است که می تواند از زیربار مسئولیت شانه خالی کند.  بحران وخیم و خطرناکی که امروز حتی یک پارچگی و امنیت ملی ایران را تهدید می کند، به خاطر خیره سری نابخردانه ای است که سیدعلی خامنه ای، بدون آن که ضرورتی ایجاب کند، به وجود آورده است.  در این سخنان، (به نقل از تارنمای رادیو زمانه) خامنه ای دستور داد سازمان انرژی اتمی به سرعت مقدمات راه اندازی  غنی سازی اورانیوم به میزان 190 هزار سو [واحد غنی سازی] را فراهم کند: «امروز برخی در کشور درصدد این هستند که یک شکل معیوب از برجام را به کشور تحمیل کنند.  یک عده ای در داخل می گویند این نشود، جنگ می شود.  نه آقا! این دروغ است، این تبلیغ به نفع دشمن است.  ملت و دولت ایران تحمل نمی کند هم تحریم شود و هم “حبس هسته ای” باشد.  سازمان انرژِی هسته ای موظف است سریعا آمادگی لازم برای رسیدن به 190 هزار سو را فعلا در چهارچوب برجام فراهم کند و برخی مقدمات دیگر را که رییس جمهوری دستور داده از فردا آغاز کند».
درپی صدور این فرمان، رییس و سخنگوی سازمان انرژی هسته ای کشور هم به شیوه «بدا به حال روس، بدا به حال روس» درباریان فتحعلی شاه اعلام کردند که در اسرع وقت غنی سازی به میزان 190 هزار سو اجرا خواهد شد!
در سراسر سخنان سیدعلی خامنه ای نه تنها یک کلمه درمورد پذیرش مسئولیت وضعیت وخیمی که ایجاد شده نیست، بلکه او موذیانه کوشید بار مسئولیت را به دوش «امام» که مرده و نمی تواند پاسخگو باشد بیاندازد: «ما بعد از امام همان راه امام را مو به مو دنبال کرده ایم و انشاء الله دنبال خواهیم کرد»!
سیدعلی خامنه ای در جایی دیگر از سخنان خود، به شیوه فتحعلی شاهی، به رجزخوانی و تهدید متوسل شد: «ساخت موشک های گوناگون و اقتدار موشکی موجب ایجاد امنیت در کشور است.  امروز جوانان ما کاری کردند که مابه قدرت اول موشکی منطقه تبدیل شده ایم و دشمن می داند که اگر یکی بزند، ده تا می خورد»!
نویسنده ای به نام مهران مصطفوی که استاد شیمی فیزیک و متخصص اثرات تشعشعات هسته ای است، در مقاله ای در تارنمای  رادیو زمانه می نویسد: «ما به جای تلف کردن سرمایه های عظیم می توانستیم برای تولید برق در صنعت نفت و خصوصا گاز سرمایه گذاری کنیم و برای آماده کردن آینده نیز اولا از میزان مصرف بکاهیم و ثانیا به راه اندازی نیروگاه های خورشیدی بپردازیم.  پس اصلا نیازی نبود که برای تهیه نیرو از انرژی هسته ای استفاده کنیم… برای هیچ کشوری به صرفه نیست که برای یک یا حتی چند نیروگاه هسته ای صنعت غنی سازی  به راه اندازد.  مهم تر از همه این که ایران معادن اورانیوم کافی ندارد و مجبور است برای غنی سازی اورانیوم وارد کند… معادن ایران اصلا جوابگوی حتی نیاز یک نیروگاه هسته ای نیز نیست».
به این ترتیب، همان طور که عهدنامه های ترکمانچای و گلستان به خاطر بی کفایتی فتحعلی شاه قاجار بود، با خیره سری سیدعلی خامنه ای نیز کشورمان در نهایت ناگزیر از تحمل پذیرش شرایط سنگین و خفت بار دیگری خواهد شد که کسی نیز مسئولیت آن را به عهده نمی گیرد.  این درحالی است که مسئولیت مستقیم این وضعیت به عهده او است زیرا بنابر قانون اساسی معیوب و ارتجاعی حکومت آخوندی اختیاراتی فراخدایی دارد و خیره سرانه از این اختیارات برای گرفتن تصمیم هایی که به سرنوشت و آینده بیش از 80 میلیون تن بستگی دارد استفاده می کند اما هیچ مسئولیتی نمی پذیرد!

شهباز نخعی

[email protected]

16 خرداد 1397