استیصال و شکست خامنه ایی وذلالت وکینه توزی مریم رجوی ازشکوه دختران انقلاب

سیامک نادری :
» خامنه ای اعتراضها به حجاب اجباری را “کوچک و حقیر” خواند «: دویچه وله
ادامه مطلب