انسان فروشی دستاورد حکومت آخوندها

مژگان پورمحسن

بواقع آنچه از زمان بازگشت دیو و ضحاک ایران آخوند خمینی بر سر مردممان آمد را در بدترین کابوسها و افتضاح ترین سناریوها نیز تصور نکرده بودیم. از جمله دستاوردهای « نایبان امام » رواج تجاوزبه معصومینِ مسلمان، فروش فرزندانِ مسلمانان، فروش زنان مسلمان و قسمتهای مختلف بدن مختلف انسانِ مسلمان بخصوص بمنظور تهيهٔ مایحتاج زندگی و یا مواد مخدّر می باشد.

آخوندها را بابت رهبری اخلاقی ـ اجتماعی ـ اقتصادی ـ سیاسی جامعه  طی چهل سال گذشته باید در برابر مردم ایران حتماً محاکمه نمود. آخوندها قرنهاست که اخلاقیّات مردم ما را میسازند ولی بواقع هرگز منظره ای اینچنین پَست و کثیف و دهشتناک از جامعهٔ تماماً روحانی بنمایش عمومی نگذاشته بودند وگرنه  هیچ انسانِ با شعوری با این جانوران لحظه ای همراه نمیشد و هیچ زن و مرد با شرفی بجزدرصف ملی مبارزه با این جانیان
قرار نمی گرفت.

رژیم ضد بشری آخوندها تا آنجا کلمات را ساده سازی کرده است که به بدترین نوع برده داری جنسی و جسمی کودکان معصوممان، صرفاً « کودکان کار» اطلاق می کند گویی این کودکان فقط استثمارکاری  میشوند!!
کودکی که در سن ۳ـ۴ سالگیست و نه از عشق و امنيت و آرامش خانوادگی برخوردار است نه خانوادهٔ جانشینی
دارد که پناهش باشد و در دورانی است که روابط انسانی و سلامت آن اولین مفاهیم سنگین و مهم را در ذهنش میسازند درحالیکه  آن  طفل معصوم حیاتش با سوء استفادهٔ جنسی و جسمی از او توسط لشگر آشنایان و غریبگان بصورت مستمر گره خورده از کلماتی که ما می گويیم چه برداشتی می کند؟ آن طفلک کودکی را چگونه می گذراند؟ پدر و مادر و دايی و عمو و دوست بابا ووو را چگونه تعریف می کند؟
آن طفلی که از بدو تولد برای هیچکس بعنوان بچه و انسان مطرح و مهم نبوده و فقط دست بدست شدن و مورد انواع جنایتها و ظلمهای ضد انسانی واقع شدن را تحمل کرده، توسط هر نامردی و دهها نامرد مورد تعرض جنسی و تجاوزجنسی قرار گرفته و گرسنگی و بی جايی، ترس و وحشت هستی اش را تشکیل داده کلمات رایجی نظیر مادر، پدر، برادر، خواهر، خانه، خانواده، محبت، شادی، سلامت، خوشی، مدرسه، خوبی و بدی برایش چه معنی دارند؟

آخوندها مسلماً روابط بین خودشان را در جامعه جاری و ساری کرده اند بهمین دلیل هم همهٔ « علمای اعلام » خفه شده اند و در همراهی با رژیم تردید نمی کنند. ما نمی توانستیم باور کنیم که از باصطلاح روحانی و آخوند پلیدتر وجود ندارد زیرا همین « نگو، نگو» در فرهنگ ما، این پنهان کاری و سکوت اجباری رایج در جامعهٔ ما از قرنها پیش کار و فریضهٔ این جنایتکاران دینی بوده است.

حال که با اقدام شجاعانهٔ یک زن هنرپیشه در افشای تجاوز  یکی از تولیدکنندگان هالیوودی سینما  بوی  بواقع نهضتی در کشورهای غربی راه افتاده که نتنها هنرپیشگان زن سینما پرده از روی این جنایت بردارند بلکه زنان و مردانی که در خانه و خانواده، در محل کار و تحصیل و مترو و خیابان و حتی در ارتشها مورد تعرض و تجاوز واقع شده اند شهامت افشای آنرا در تظاهراتها و در برابر دوربین پیدا کرده اند جا دارد ما ایرانیان ضد رژیم هم در دفاع از مردممان و کودکان معصوم و زنان و مردان بی پناه کشورمان دست هایمان را بهم داده و همچون پتکی بر سر این ضحاکان بکوبیم.

ملتی که قاعدتاً باید در امنیت و آسایش زندگی می کرد و با فرهنگ غنی ایرانی  نه چنین بدبختی های ضد اخلاقی و ضد انسانی در جامعه اش بوجود می آمد نه مجال گستردگی و فراگیر شدن داشت، امروز با آماری هر چند سربریده از فجایع اجتماعی مواجه است که هیچ چیز بجز جارو کردن رژیم از صفحهٔ ایرانمان راه حل نیست. رژیم ضدبشری جمهوری اسلامی را سرنگون کنیم و ایرانمان را نجات دهیم. آنها که برای این امر به خارجیها آویزان شده و به آنها چشم امید بسته اند میهن دوست و ایرانی خواه نیستند.

جاوید ایران
مژگان پورمحسن
۱۲ نوامبر