این جنایت نیست؟!

مسعود نقره‌کار :

من مقاله های متعددی درباره” جنایتکاران تحصیلکرده” درحکومت اسلامی نوشته ام (۱). سخنان اخیردکترسید حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکیِ دولت حسن روحانی سبب شد تا این چند سطر را به آن مقاله ها اضافه کنم.

آمروعاملِ بسیاری از جنایت ها و کشتارهای بزرگ تحصیلکردگان، یعنی حقوقدان ها ، پزشک ها، مهندس ها و دارندگان مدارک تحصیلی در سطوح مختلف دانشگاهی بوده اند. اینان درهمین صد سال گذشته نشان داده اند، درس خواندن و کسب مدارک دانشگاهی و عناوین دکتر و مهندس بسیاری ازآدمیان را به انسانیت و مدنیت نزدیک نکرده است. سخن ازسیاستمداران نیست، که گرایش قالب درمیان اکثرآن ها حفظ قدرت و اعمال مدیریت به قیمتِ قلبِ حقیقت همراه با نیرنگ و دروغ و جنایت است، سخن از تحصیلکردگان حقوق، پزشکی و دیگر رشته های علوم اجتماعی و طبیعی ست که یاخته های پیکره نظام های سیاسی مذهبی وایدئولوژیک شده اند. درمیهنمان، حکومت اسلامی نمونۀ منّوری ست برای اثباتِ آنچه ادعا شده است. جنایت کاران تحصیلکرده سالیانی ست در لانه رهبری، دولت، مجلس، قوه قضائیه و ارگان ها و محافلِ ریز و درشت نظامی و امنیتی زیسته اند. حکومتی که پزشک متخصص اش، همچون علی اکبر ولایتی، برپست های کلیدی اجرائی تکیه زده باشد و مهندس برق و ” ریاضی دانی” مثل جواد لاریجائی سخنگوی حقوق بشرش باشد می باید سید کاظم کاظمی ( حاج مجتبی) ، تحصیلکرده ی رشته‌ی مهندسی مکانیک از ایالت تگزاس آمریکا بازجو و شکنجه گر زندان هایش باشد، و یا حاج سعید امامی (اسلامی) از تحصیلکرد گان رشته مهندسی مکانیک درامریکا از آمران و عاملان کشتاری که به قتل های زنجیره ای معروف شده است، باشد.