“برادری” و “وحدت” به روایت خامنه‌ای

علی کشتگر :

علی خامنه‌ای به مناسبت ولادت پیامبر اسلام در دیدار با سران قوا و مسئوولان جمهوری اسلامی ضمن تکرار شعارها کهنه و همیشگی خود گفت:
جمهوری اسلامی “همان گونه که در داخل ایران، وحدت و برادری را حاکم کرده است، در دنیای اسلام نیز معتقد و علاقمند و پیگیر وحدت و اتحاد است. ”
کار” وحدت و برادری جمهوری اسلامی در داخل ایران” که خامنه‌ای همه مسلمین جهان را به سرمشق گرفتن از آن فرا می‌خواند به جایی رسیده که ۸ میلیون جمعیت سنی حق یک وزیر در کابینه دولت ندارند. رهبر مذهبی مسلمانان سنی در ایران مولوی عبدالحمید حتی برای مسافرت‌های خود هم باید از مقامات امنیتی اجازه بگیرد و دعوت از او در مراسم رسمی در نظام ولایت مطلقه فقیه کراهت دارد!

به گفته مولوی عبدالحمید اهل تسنن سالیان درازی است که خواستار ایجاد یک مسجد هستند اما جمهوری اسلامی همین را نیز از آنان دریغ کرده است.
از خامنه‌ای باید پرسید این چه گونه “برادری” و چگونه “وحدتی” است که حتی به محمد خاتمی سربه زیر و ملتزم به ولایت مطلقه فقیه نه فقط اجازه عیادت “رهبر معظم” را نمی‌دهند بلکه هرچه او بیشتر برای “برادری” و “وحدت” به سوی رهبر دست آشتی دراز می‌کند مغضوب تر می‌شود، بطوریکه این روزها از حق دیدار معمولی با نزدیکان و دوستان خود نیز محروم شده است. راستی رابطه “برادری” و “وحدت” بی مثال خامنه‌ای با احمدی نژاد که رهبر با بصیرت نظر خود را به او ” نزدیکتر” می‌دانست در چه حالی است؟ وقتی خامنه‌ای با این افراد سرشناس که همگی خود را ملزم به قانون اساسی جمهوری اسلامی و ولایت فقیه می‌دانند چنین می‌کند وای به حال “برادری” و “وحدت” با بقیه مسلمانان ایران و جهان که “ولایت مطلقه” ایشان را قبول ندارند!
مگر موسوی، رهنورد و کروبی چه چیزی بجز “وحدت” و “برادری” میان ایرانیان طلب کرده بودند که به غضب خامنه‌ای دچار شدند و سالهاست به فرمان او در حصر مانده‌اند؟
مشکل جمهوری اسلامی با مسلمانان جهان و ایران اتفاقا درهمین “وحدت” و”برادری” فریبکارانه‌ای است که خامنه‌ای و ایادی او در عراق و سوریه و سایر کشورهای همسایه زیر علم آن جنگ برادرکشی راه انداخته‌اند و با وجود ویران کردن اقتصاد ایران و تحمیل فقر به مردم هنوز هم دست برادر هم نیستند.
پیش از سخنان خامنه‌ای، حسن روحانی که پس از انتخابات روزبه روز از وعده‌های انتخاباتیش دورتر و به گفتمان خامنه‌ای و سرداران نظامی سپاه پاسداران نزدیک شده است با به عاریت گرفتن کلید واژه‌های گفتمان دشمن محور خامنه‌ای نسبت به “توطئه‌های دشمن” و “استکبار جهانی” هشدار داد و خواستار “هوشیاری” مسلمانان در برابر توطئه‌های “آمریکا و رژیم اشغالگر قدس و اذناب” آنان شد. گویی خامنه‌ای در ایجاد “برادری” و “وحدت” با روحانی کاملا موفق شده است!