تا مردم ایران سرنوشت خود را در دست نگیرند…

محمد فارسی :

سخنرانی اخیر رهبر حکومت اسلامی، خامنه ای، که گفته ” در مقابل فشار اقتصادی آزادی  داریم”، علاوه بر اقدامات وزارت خارجه رژیم در دوره گردی و دریوزگی در اروپا و گرفتن قول هائی که مشخص نیست به اجراگزاردن شان امکان پذیر است یا خیر، مشخص می کند که رژیم در حال نزار است. دریوزگی وزارت خارجه را می توان در حرکت اروپا برای یافتن راهی برای دور زدن تحریم های آمریکا دید، همچنین نیتجهء شکایت رژیم در دادگستری بین الملل، که آمریکا را ملزم به مورد توجه قرار دادن آزاد گزاردن ورود دارو و مواد غذائی و همچنین قطعات یدکی هواپیما به ایران نموده است، را نیز میتوان ذکر کرد.

          ولی مهمتر از اينها اینکه آقای ظریف، وزیر امورخارجهء رژیم، می گوید « برای مذاکره با آمریکا، آمریکا باید تغییر روش دهد». اگر چه برای خالی نبودن عریضه و همچنین راه گم کردن در باره اینکه آقا گفته اند با آمریکا مذاکره نمی کنند می گوید او نیز با آقا در بارهء عدم تماس با آمریکا همگام است. او می گوید در سپهر سیاسی جهان نباید از لغت “هرگز” استفاده کرد و اینکه تماس بین کشور ها بستگی به وضعیت و موقعیت زمانی دارد.

دوستان و هموطنان سکولار دمکرات!

          همانگونه که خود می دانید این رژیم فاسد برای ادامهء زندگی نکبت بار خود از هیچ عملی فرو گزار نخواهد کرد. توجه فرمائید که تا کنون این طور نشان داده است که اگر آقای خامنه ای (که تمام ارکان های کشور را در دست دارد) نخواهد (با آمریکا تماس برقرار شود ظریف و امثالهم جرأت آن را ندارند که از اين فرمان سر پیچی کنند چون او می تواند با خرده دستوری ظریف را برکنار کند تا چنین غلطی نکند. در اين امر کسی جلودار او نیست. پس می توان گمانه زد که کاسه ای زیر نیم کاسه است و می خواهند مذاکرات پنهانی با آمریکا را رونمائی کنند و بگویند که با آمریکا در حال مذاکره هستند. بنده قبلاً هم متذکر شده ام که سران این رژیم برای سرکار ماندن به مادر خود هم خیانت خواهند کرد.

          از طرفی ديگر، وزیر امور خارجه روسیه، سرگئی لاوروف، می گوید روسیه حاضر است بین رژیم و اسرائیل میانجی گری کند. آیا این تلاطم نیست؟ رژیم مدت چهل سال است نابودی اسرائیل را خواسته و، با اعطای کمک های مالی بی حد و حساب، مرتباً به حماس و امثالهم کمک مالی شایان کرده است تا به اسرائیل موشک پراکنی کنند و حسن نصرالله دجال را وا داشته استکه در مقابل اسرائیل شعار نابودی بدهد و غیره و غیره. حال چه شده که لاوروف می خواهد بین اسرائیل و رژیم میانجی گری کند و رژیم فاسد هم در این باره حرفی نمی زند که در سپهر سیاسی می توان اين سکوت را به عنوان قبول آن تلقی کرد.

دوستان و هموطنان سکولار دمکرات!

          ما نباید فریب این حرکت های مذبوحانهء رژیم برای سرکار ماندن چند صباحی بیش رابخوریم. حرکت به حق شما در ایران و خارج از کشور در حال بهره دادن است و می رود که با حرکتی جانانه رژیم فاسد در ایران به زباله دان تاریخ سپرده شود. بهوش باشیم و ساخت و پاخت های رژیم را با اروپا، روسیه و آمریکا را رصد کنیم و به اینکه اگر رژیم خود را تغییر دهد و با هزینه ای کم وضعیت تغییر کند، پس بجا است که با رژیم همراه شویم، تن نمی دهيم. به این تصور باید بطور حتم گفت “هرگز”.

          مردم عزیر ایران به پا خواسته اند و تا سرنگونی رژیم اسلامی در ایران از پای نخواهندایستاد. به جا است که برای کمتر هزینه دادن، ملت ایران یک پارچه اعتصاب عمومی به پا کنند و چرخ های زنگ زده رژیم را از کار بیاندازند. هیچ گونه دسیسه و حتی حرکت مزبوحانه سپاهی و بسیجی هم نمی تواند جلوی حرکت براندازی مردم شریف ایران را بگیرد. جیره خواران سپاهی و بسیحی آنان که دست شان به خون مردم شریف ایران خون آلود است و ثروت مردم ایران را به یغما برده اند حتماً می خواهند در مقابل مردم قرار گیرد ولی نه سپاهی و بسیجی ای که از بطن مردم برخاسته اند. آنان فرزندان ملت ایرانند و هرگز بروی پداران و مادران و فامیل خود اسلحه نخواهند کشید. ارتش ملی و محبوب کشور هم که وضع اش مشخص است و هرگز در مقابل مردم ایران قرار نگرفته است و در صورت نیاز به کمک مردم خواهند شتافت.

          خواست من، به عنوان یک ایرانی سکولار دمکرات، آن است که تا سرنگونی رژیم و بر پا شدن حکومتی سکولار و دمکرات که آزادی مردم ایران را تضمین کند تا مردم ایران سرنوشت خود را در دست بگیرند، از پای ننشينيم و اطمینان دارم تمام ملت شریف ایران که دلسوز کشور و مردمندنیز جز این نظری ندارند. پس بیائیم و با هم دست در دست هم نابودی رژیم و جایگزین کردن آن با حکومت سکولار و دمکرات به مبارزه بی امان خود ادامه دهیم.

          ایران سر بلند ، پاینده ملت بزرگ ایران