جنگ تریاک : تجاوز قدرتهای غربی به چین

نوشتۀ کورین اوته-روسل

6 مه 2017

 ترجمه حمید محوی

پاریس، 12 سپتامبر 2017

پیشگفتار مترجم : کورین اوته روسل مجری رادیو های FM، کربن 14 و Europe 2 بوده است، متأسفانه تلاشهایم برای کسب اجازه از او برای انتشار ترجمۀ این متن بسیار ارزنده دربارۀ تاریخ چین به نتیجه نرسید. گرچه در این مقاله نشانی از کپی رایت ندیدم (…)

مقالۀ کورین اوته-روسل «جنگ تریاک…» که تقریباً در حد یک کتاب کوچک است، برای من اتفاقی نبود، بلکه آن را در ادامۀ ترجمۀ تعدادی مقاله پیرامون همین مضمون انتخاب کردم : « هندو چین فرانسه :  تریاکخانۀ خیلی صمیمانۀ مجاور»، 4 سپتامبر 2017، « افغانستان و جادۀ سرّی هروئین سازمان سیا» نوشتۀ پپه اسکوبار، 4 سپتامبر 2017، « افزایش سربازان آمریکائی در افغانستان برای جلوگیری از ورود چینی ها ؟ لیتیوم و نبرد برای دستیابی به ثروتهای معدنی» نوشتۀ میشل شوسودوسکی، 26 اوت 2017، به علاوه مقالات متعدد کارل مارکس و فردریش انگلس دربارۀ جنگهای چین و انگلیس و جنگهای تریاک در کتاب «نوشته ها در باب استعمار» که اخیراً برای تکمیل ترجمۀ آن اقدام کردم در حالی که مشکل کپی رایت هنوز بر جا مانده و متأسفانه تا جائی که من حدس می زنم به این زودیها نیز راه حلی نخواهد داشت و این کتاب مثل خیلی از کارهای ترجمۀ دیگر منتشر نخواهد شد. دشمنان می توانند شاد باشند… ولی دوستان می توانند هوشیارتر باشند، زیرا اگر من روی مشکلات کپی رایت و انتشار کتاب ترجمه یا حتا هر نوشتۀ دیگری (…) به زبان فارسی، حتا فقط به شکل مجازی و رایگان در انترنت پافشاری می کنم، آن هم نه در ایران «اسلامی دیکتاتوری» بلکه در اروپای «آزاد و دموکراتیک» به این علت است که از این نقطه روی محور مختصات می توانیم به نتایج مهمی در زمینۀ نقش روبنا در رابطه با زیربنا در جامعۀ سرمایه داری (بین المللی) دست یابیم. پیش از این طی مقاله ای زیر عنوان « تأملاتی در باب مالکیت خصوصی بر آثار علمی و هنری. کپی رایت جبهۀ مشترک نظام سرمایه داری جهانی و رژیم دین سالار در ایران» سعی کردم تا حدودی صورت مسئله را مطرح کنم.

ادامه مطلب