حمایت دولت های روسیه، ترکیه و سوئد از آدم کشی های اخیر حکومت اسلامی ایران!

 

بهرام رحمانی :

در حالی که اعتراض بر حق و عادلانه مردم ایران بر علیه گرانی بنزین، به خونین ترین شکلی سرکوب شد و صدها و فیلم و تصویر از این جنایات ماموران حکومت اسلامی در شبکه های اجتماعی متشر شده اند و بیننده را به شدت متاثر می کنند اما عکس العمل دولت های جهانی و هم چنین رسانه های بین المللی، بسیار ضعیف و حاشیه ای بود.

یک دیپلمات مقامات آمریکایی در آلمان در رابطه با بستن اینترنت در ایران، ادعا کرده بود که این شبکه جهانی را برای مردم ایران باز خواهند کرد اما چنین ادعایی هرگز عملی نشد.

سخنگوی اتحادیه اروپا در بیانیه ‌ای از نیروهای امنیتی ایران خواست که در برخورد با معترضان حداکثر خویشتن داری را از خود نشان دهند و از معترضان هم خواسته که مسالمت ‌آمیز تظاهرات کنند.

در این میان، عکس العمل دولت سوسیال دموکرات سوئد، روسیه و ترکیه، بسیار جانب دارانه بوده است. این سه دولت از حکومت اسلامی دفاع کردند و نشان دادند که حقوق بشر برای آن ها اسم رمز سرکوب و کشتار است.

ادامه مطلب