دفاع از عفرین، دفاع از انسانیت و آزادی و صلح و امنیت است!

بهرام رحمانی :

درگیری‌های خونین و شدیدی در بیش‌تر مناطق کانتون عفرین مابین مبارزان و مدافعان آزادی و عفری در مقابل ارتش فاشیست ترکیه و گروه‌های تروریستی همراهش در جریان است. این جنگ تحمیلی ارتش ترکیه به عفرین، وارد پنجاه و یکمین روز خود شده است. اکنون دشمنان آزادی و اشغال‌گران فاشیست برای شکستن مقاومت مدافعان عفرین، شهروندان عادی و مناطق مسکونی را با انواع و اقسام بمب‌های مخرب از هوا و زمین بمباران می‌کنند.

اما دولت‌های سرمایه‌داری جهان و در راس همه سازمان ملل و ناتو و اتحادیه اروپا، چشم خود را به این جنایت آشکار و هولناک علیه بشریت بسته‌اند و منتظرند عفرین سقوط کند. چرا که نه تنها در کانتون عفرین، بلکه در روژآوا یک مدل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جدیدی از مدیریت جامعه تاسیس شده است که مغایر با مدل کنونی سرمایه‌داری است. مدلی که همه انسان‌ها جدا از ملیت و جنسیت و باورهای سیاسی و مذهبی از حقوق یک‌سان و برابری برخوردار هستند و بر خلاف دمکراسی پارلمانی بورژوازی در این منطقه دموکراسی مستقیم شورایی بر قرار است. بنابراین، همه دولت های سرذمایه داری منطقه و جهان این مدل را برای آنیده خود خطرناک می‌دانند و منتظر نابودی آن هستند. اما حتی فرض کنیم کانتون عفرین هم شکست بخورد اما مدل سیاسی روژآوا ماندگار است و به تمام کشورهای منطقه سرایت خواهد کرد.

 ادامه مطلب