سلاح مردم فریاد بود و سنگ، سلاح دشمن آن ها تفنگ و تانک!

 

بهرام رحمانی :

رنجبر هائیم، جز شورا به ما در کار نیست                  از برای ما امیر و کدخدا در کار نیست

با اصول دسته جمعی کار خود را پی کنیم                  دست ظلم پیر و شیخ و پادشاه در کار نیست

      لاهوتی

بار دیگر همه سران و مقامات و جناح ها و نهادهای حکومت اسلامی ایران، نشان دادند که جز زبان جهل، جنایت، ترور و غارت زبان دیگری سرشان نمی شود. مردم در اعتراض به گرانی بنزین و فقر و بیکاری و فلاکت به خیابان ها ریختند اما ماموران تا داندان مسلح این حکومت، مستقیما به سر و قلب آن ها شلیک کردند و خون جوانان را روی سنگ فرش های شهرهای بزرگ و کوچک ایران جاری کردند! در چنین وضعیتی، تنها سرنگونی کلیت این حکومت جانی می تواند مرهمی بر زخم های مادران و پدران و خانواده های داغ دیده و همه شهروندان آزادی خواه و برابری طلب و عدالت جوی ایران باشد.

در این حرکت، سلاح مردم فریاد بود و سنگ، سلاح دشمن آن ها تفنگ و تانک!

ادامه این بازداشت‌ ها و پیشاپیش اتهام زنی های دروغین به دستگیر شدگان، در حالی است که ایوب سلیمانی، جانشین فرمانده ناجا روز چهارشنبه ۶ آذرماه، اعلام کرده بود که ۱۸۰ نفر از معترضان که از آن‌ ها به عنوان «لیدر» نام برده شده است، از سوی پلیس بازداشت شده ‌اند.

وزارت اطلاعات هم اعلام کرد که ۸ نفر را در رابطه اعترضات اخیر به اتهام «جمع آوری اطلاعاتی» و «انتقال ‌‌‌آن ‌ها به خارج از کشور» شناسایی و بازداشت کرده است.

ادامه مطلب