تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. این همان ضرب‌المثلی است که شایعات بین مردم را در چیزکی از واقعیت می‌جوید. هم آن چیزک واقعیت است و هم نفس وجود شایعات.

این روزها در ایران باز هم شایعات پیرامون انتخاب رهبر جدید بالا گرفته است. یعنی دوباره قرار است که کسی به “ملکوت اعلا” بشتابد تا آن دیگری را بر جای او بنشانند. می‌گویند “مقام عظمای ولایت” عده‌ای از خودی‌های نظام را گرد آورده است تا شاید همین گروه در خصوص انتخاب جانشینی برای او به توافق برسند. با این اوصاف باید انتظار داشت که در هرم قدرت جمهوری اسلامی همگی از ریز و درشت، مجلس خبرگان را به هیچ می‌شمارند تا ضمن پیروی از خواست خامنه‌ای از گزینه‌ای مناسب برای رهبری رونمایی به عمل آورند.

پوستری از خامنه‌ای. او می‌خواهد همه چیز را تعیین کند. پیش از سوار شدن بر ابرها جانشینش را برخواهد گماشت