مافیای سیگار در جمهوری اسلامی

داریوش افشار :

محمد حسین قربانی هموند کمیسیون بهداشت مجلس رژیم در بهمن ماه ۹۵ از کاهش مالیات سیگار خبر داد و بدان اعتراض نمود. اعتراض وی البته، تنها جنبه ی تشریفاتی داشته و به عنوان سوپاپ اطمینان این سخنان را بر زبان رانده است. وی این کاهش مالیات در یارانه ی تعیین شده ی دولت را، فشار “مافیای سیگار” بر مجلس نشینانی ابراز کرده که رای به کاهش مالیات بر دخانیات داده اند. این در حالیست که وی از هیچ یک از این افراد نام نمی برد و روابط آنها با مافیای سیگار را توضیح نمی دهد.

جمهوری اسلامی البته از حیث تولید سیگار به خودکفایی رسیده است و این نشان افتخار را باید بر سر در گور بنیانگزارش آویزان کند !! چرا که مصرف سرانه ی سیگار در آذر ماه ۹۰ از ۵۰ ملیارد نخ، به ۱۰۰ ملیارد نخ رسیده که ۸۰% آنها برند خارجی می باشند. با توجه به اینکه هم اکنون مالیات بر سیگارهای خارجی ۳۰% و مالیات بر سیگار داخلی ۱۰% است، پس اینگونه می توان نتیجه گیری کرد که مافیای سیگار رژیم، هدف مطلوبش کاهش مالیات برای آن ۸۰% سیگارهای وارداتی بوده است که هم هزینه ی وارد کنندگان را کاهش می دهد و هم کمر چرخ اقتصادی دخانیات داخلی که تنها پرداخت کننده ی ۱۰% است را می شکند. یک تیر با دو نشان !!

هنگامی که این منجی (محمد حسین قربانی) از لفظ “مافیا” استفاده می کند، بدین معنی نیست که چند سرمایه دار دم کلفت عادی این بازار چند صد ملیاردی در ایران را در قبضه ی خود گرفته اند، بلکه همه می دانند که واردات و صادرات در ایران، منحصر به قدرت مطلقه ی سپاه پاسداران است و این سازمان تروریستی است که بازار ایران را در مهار خود دارد. اینکه سازمان دخانیات در ایران هنوز ورشکسته نشده است نیز، به لتف پشتیبانی سپاه و به منظور بقا برای تولید مشترک سیگار با برندهای جهانی و عمدتن آمریکایی است و بس.

در حالی که سران رژیم هنوز دست از شعار پوچ “مرگ بر آمریکا” نکشیده اند، اما هم دلار در ایران گران و گران تر شده و هم مالیات بر سیگارهای آمریکایی کاهش یافته و این رژیم البته در حال مبارزه با آمریکاست !! هنگامی که آمریکا به طالبان و القاعده در افغانستان و صدام در عراق یورش می برد، سربازان به اصطلاح آزادی این کشور متجاوز، یک حاشیه ی مهم امنیتی هم در دستور کار خود دارند: “نابودی دشمنان” جمهوری اسلامی !! و این خدمات برای جمهوری اسلامی رایگان و برای ایرانیان با هزینه های هنگفت فشار و اختناق سیاسی و رکود و فروپاشی اقتصادی همراه بوده است.

سپاه پاسداران به عنوان تنها وارد کننده ی سیگار به کشور، روزانه ۲۰ ملیارد تومان از جیب سیگاری های ایرانی کسب درآمد می کند !!

افزایش مالیات بر سیگار نیز معضل بزرگی برای ملیون ها سیگاری ایجاد خواهد کرد و از این میان، مافیای سپاه تصمیم گرفته است تا قیمت را هر چه بیشتر پایین آورد تا از این راهکار، با افزایش فروش سیگار، هم پول بیشتری به دست بیاورد و هم مالیات کمتری پرداخت نماید. طبیعی است که هیچ کس قدرت جلوگیری این مافیای قدرتمند و منحصر به فرد را ندارد و در بدنه ی رژیم هم انگیزه ای برای رویارویی با این وضعیت وجود ندارد.

قطب مافیای سیگار و واردات قاچاق آن به ایران نیز، فرمانده ی پیشین سپاه است که در دولت نهم (احمدی نژاد)، در پی لغو امتیاز واردات برندهای دانهیل و کنت وی، به قاچاق این دو برند اقدام کرد.

از خود بپرسید که مافیای سیگار این همه پول را برای چه می خواهد ؟

یکی از هزینه کردهای این درآمد ملیارد دلاری مافیای سیگار سپاه پاسداران، خرج تامین مالی احزاب گوناگون درون رژیم می شود که این احزاب حکومتی نیز به نوبه ی خود و به هنگام اشغال صندلی های مجلس، رای به پایین آوردن مالیات سیگار می کنند !!

در واقع ریش و قیچی این ماجرا از آغاز تا پایان در دست سازمان تروریستی سپاه پاسداران است.

در اقیلم کردستان عراق که معدن سیگارهای قاچاق و بسیار ارزان قیمت است، سپاه بخش هایی از مرز ایران و عراق را در انحضار خود گرفته و قاچاق مشروبات الکلی، سیگار و بشقاب های دریافت امواج ماهواره را انجام می دهد. اگر دقت کرده باشید، برنامه ی کزایی یورش به بشقاب های ماهواره ی مردم و ضبط آنان نیز، در راستای همین “رویکرد فراگیر” سپاه پاسداران انجام می گیرد؛ یعنی چون خود انحصار واردات آنها را دارد، خود نیز در داخل یا مالیات ها را کاهش می دهد یا با قاچاق چند ده برابری نسبت به تولید داخل، عملن تولید دخانیات در ایران “غیر مقرون به صرفه” و اگر نه ورشکسته، که نیازمند و وابسته به خود می کند و یا بشقاب های ماهواره ای را از از مردم می رباید تا آنها دوباره مجبور به تهیه ی آن شوند !!

اینها همگی در ایران کنونی قانونی است و هتا کسانی که در این باره نیز نوشته اند، جرات بر زبان آوردن نام و جایگاه افراد این مافیا را نکرده اند !!