اعتراض‌ها در اهواز و حضور سنگین نیروهای امنیتی/ ۱۱ مرداد