انسان و خاک و آب و فرهنگ و تاریخ قربانیان جمهوری اسلامی

www.savepasargad.com

به گفته صادق رضویان، نماینده ی سازمان میراث فرهنگی شهرستان میامی، «مسئولین دولتی بافت تاریخی و ارزشمند دو روستای عباس آباد و فرومد را در روز روشن و با لودر ویران کردند»

در این ویرانی ها بخشی از بافت ارزشمند این منطقه و قلعه صفوی با هدف توسعه مسجد در عباس آباد، و خانه ای  در فرومد که دارای معماری ارزشمندی بود کاملا ویران شد.

رضویان تاکید کرد: بافت این مناطق دارای ارزش زیادی بودند و تا کنون بخشی از بودجه این اداره صرف انجام کار مطالعاتی برای تدوین طرح مرمت، احیا و بازسازی بافت‌های تاریخی این مناطق شده است.  

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی میامی همچنین مدعی ست: «بارها مسئولان بومی را برای بازدید از این مناطق و تاکید بر اهمیت حفظ و احیای بافت تاریخی همراهی کرده ایم اما متاسفانه تنها پاسخی که از شورا و دهیاری بعد از بروز این اقدام تخریبی شنیده می‌شود عذرخواهی و اظهار بی‌اطلاعی از اهمیت حفظ این بافت های واجد ارزش است».

البته این سخنی است که همیشه مسئولین جمهوری اسلامی وقتی که اثری تاریخی یا فرهنگی را قربانی گسترش مسجد یا امامزاده ای می کنند، و یا قصد سودجویی از آن را دارند، گفته اند.

واقعیت امر این است که برای رهبران و مسئولین این حکومت هیچ بخشی از تاریخ و فرهنگ ایرانی و غیرمذهبی ما ارزش و اهمیتی ندارد. همانگونه که آب و خاک و طبیعت ایران و انسان ایرانی، غیروابسته به حکومت، ارزش و اهمیتی ندارند و به هر بهانه ای قربانی شده اند.

از فیس بوک شکوه میرزادگی