اپوزیسیون ایران گفته ی پرزیدنت ترامپ را درباره جان کری، اشتباه متوجه شدند

 

سام قندچی

امروز پرزیدنت ترامپ گفت جان کری «لوگان اَکت» را نقض کرده و باید بخاطر گفتگو کردن با رژیم اسلامی حاکم بر ایران، محاکمه شود، و در ادامه ی اظهارات خود افزود که «مقامات رژیم اسلامی به اثر راهنمائی های جان کری به او تلفن نمی کنند» (1). برخی در اپوزیسیون ایران این گفتار را اینگونه تفسیر کردند که گویی آمریکا می خواهد به رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی حاکم بر ایران، امتیاز بدهد. نه، هدف از این حرکت این است که اگر جنگی در بگیرد، تا آنجا که به طرف آمریکایی مربوط می شود، تقصیر به گردن حزب دموکرات آمریکا بیافتد. شخصاً نیازی نیست که آنچه را سالها درباره جان کری نوشته ام تکرار کنم، و فقط امیدوارم اگر روزی دوباره رییس جمهوری از حزب دموکرات انتخاب شود، هرگز کسی نظیر آقای جان کری را برای مقام وزیر امور خارجه برنگزیند (2). جان کری بهترین رییس برای سازمان نایاک می تواند باشد (3). در دوران ریاست جمهوری پرزیدنت اوباما، نایاک حتی در کاخ سفید حضور رسمی و فعال داشت (4) و به ادامه یافتن حاکمیت رژیم اسلامی بر ایران یاری می رساند و هرگونه کمکی را به ایرانیانی که در جهت تغییر رژیم در ایران فعالیت می کنند، از بین بردند (5).

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،