باز هم يك حيف ديگر

نویسنده کشک ساب

كشورى كه تاريخ شفاف و مدون ندارد،
مردمش دائم در چرخه باطل دور خواهند زد و جهانيان از ايشان پيشى ميگيرند و زمانيكه ديگر دوندگان ماراتن تاريخ ،
از كنارش ميگذرند
و اورا پشت سر ميگزارند
حيرت ميكند كه چرا انها پيشرفتن

و ما عقب مانده ایم

در حالي که  ما نيز داریم مانند سایرین در این ماراتن تاریخ  ميدویم

عقب ماندن نتيجه دور باطل زدن است
و نتيجه تاريخ را نداشتن و ندانستن خود باز
دور باطل زدن  است

امروزه  همه انها كه سال پنجاه و هفت و چگونگى  رسيدن به ان سال و ان ملال ايرانسوز را
درك نكرده اند
يعنى سنشان به اندازه اى نبوده كه مسائل اجتماعى و سياسى روز را   لمس نمايند ،
يعنى  سنشان شاید زير سيزده سال بوده
و خصوصا ان میهنی كه انروز ها هنوز بدنيا نيامده ، يا بايد
تاريخ را بيابد و بداند  تا
بتواند مثل جوامع پيشرو زندگى نمايد،
می بیند که
هنرمند و الگوى فرهنگيش ، ميشود يك
رجاله سالخورده
مثل فریدون جيرانى با ان  شكل و شمايل و چون
ريش تراشد و گيس گذارَد
بعنوان مترقى و پيشرو  از يك موجود كثيف و دزد
بعنوان رهبر ، نام ميبرد و به
همان تاريخ نادانان
كه عرض گرديد،اینگونه تحميل ميکند.
و یا جانورانى كه اصولا در فرهنگ جهان امروزى
منقرضينِ اجتماعی معنا میشوند
بعنوان ، مقسرو محقق و ، فيلسوف و وزير و وکیل مجلس و سياستمدار و فرهيخته و اديب و بازرگان
و یا  این نمونه یعنی
يكى ديگر از ياران اهريمن ،
كسى كه خودش چنين اعتراف  نموده وشاید اين حتی كمترينِ اعترافاتش باشد.
ابراهیم یزدی

انکه  در امريكا با پول مردم ايران ، كه توسط حکومت پیشا اهریمن  براى تحصيل ايرانيان اختصاص داشت ، در كشور امريكا تحصيل ووووووو كرد.
، در جلد سوم کتاب خاطراتش، در صفحه 737در نامه‌ای خطاب به احمد خمینی نوشته: «شما خوب می‌دانید که «برنامهٔ سیاسی و اجرایی» آقای خمینی را  من تنظیم  کرده و ایشان تصحیح و تنقیح نمودند، که بعدها بر طبق آن شورای انقلاب و دولت موقت… تأسیس گردید. شما به کسی این اتهامات پوچ و بی اساس را زده‌اید که طراح و مؤسس سپاه پاسداران بوده است ، طراح و مبتکر «روز قدس» بوده است، طراح اصلی و اولیه  برخی دیگر از نهادهای انقلاب بوده است
اری عقب ماندن نتيجه دور باطل زدن است
و نتيجه تاريخ را نداشتن و ندانستن خود باز
دور باطل زدن  است

كشورى كه تاريخ شفاف و مدون ندارد،
تاريخشان را نميدانند
و نميتوانند از انچه بر پدران و مادرانشان گذشته ، بدانند و بياموزند و راه كار ، بيابند ،
اینگونه بر او تحمیل خواهد شد

اين خسته كننده را معروض  داشتم تا بگويم

در این دور باطل
هرچه عمر اين حكومت ضدِ ما بيشتر
و هرچه عمر ننگين و زيانبار اهريمن طولانى تر ميشود ، دسترسى به حقايق انچه ياران اهريمن با ما كردند، دشوار تر ميشود.
اگر زودتر به خود  بياييم و اين اهريمن را از خانه مان  بِتارانيم ، زودتر خواهيم توانست  ياران ناجوانمردش را به پرسش بكشيم و تاريخمان را شفاف و بى غش تر نماييم.

سایت عصر ایران، سه‌شنبه 8 اوت، از بیانیه‌ای خبر داد که محمد توسلی از نزدیکان ابراهیم یزدی در این باره منتشر کرده و در آن از وخامت وضعیت جسمی ابراهیم یزدی سخن گفته است.