تسلیت به اصحاب قلم و آزادیخوهان ایران

با دریغ وتاسف بسیار درگذشت آقای دکتر علی اصغر حاج سید جوادی را به همه آزادیخواهان ایران واصحاب قلم وخانواده ارجمند ایشان تسلیت می گوئیم .

اودر تمام طول زندگی پر افتخارش برای آزادی و مردم سالاری ودر جهت حمایت از نهضت ملی ایران تلاش نمود وبا استبداد ودیکتاتوری در هر زمان ودر هر لباس مبارزه کرد . او در دوسال اول پس از پیروزی انقلاب با روزنامه پیام جبهه ملی همکاری داشت ودر آن دوران مقالات ماندگار وهشدار دهنده ای را به ملت ایران عرضه کرد .

ما نام ویاد اورا گرامی می داریم وبه روان پاکش درود می فرستیم .

نهم تیر ماه 1397

                                                               تهران – هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران