دستگیری «امام زمان» در پاسارگاد!

Savepasargad.com :

 امروز سرهنگ نیک بخت، فرمانده انتظامی  شهرستان پاسارگاد به خبرنگاران گفته است «در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی»، با خبرشده که شخصی که خود را امام زمان معرفی می کند همین طور در کوچه و خیابان راه می رود و تبلیغ می کند.*

    جناب سرهنگ با همراهان (احتمالا با هنگ زیر نظر خود)  با نگرانی و هراس به سرعت به محل مورد نظر (که نگفته اند در چه قسمتی از شهرستان است) می شتابند و امام زمان پاسارگادی را دستگیر می کنند و به بازداشتگاه می فرستند.  

    جناب سرهنگ همچین به خبرنگاران گفته است:« از آنجایی که این امام زمان در بازجویی هم حاضر نمی شود دست از امام زمانی بردارد فعلا در زندان است تا پرونده اش تحویل مراجع قضایی شود.» اما از این که این امام زمان چه ها را تبلیغ می کرده یا در بازجویی چه گفته حرفی نزده است.

    تا آن جا که همه می دانند کوروش بزرگ، در اوج قدرت هم کاری به کار مذاهب نداشت و در قلمروی امپراتوری اش دوست و دشمن می توانستند هر خدایی را بپرستند و در هر نیایشگاهی نیایش کنند. تازه کمک شان هم می کرد که نیایشگاه های خراب شده را دوباره بسازند.

اما هیچ کجایی ننوشته اند که کوروش بزرگ با پیامبر یا امام های اسلام آشنایی داشته باشد. حالا چه شده که امام زمان مسلمانان به جای قم و مشهد و کربلا و نجف سر از پاسارگاد در آورده خودش معمایی ست!

احتمالا این امام زمان یا از دست حکومت اسلامی به کوروش بزرگ پناهنده شده است و یا حکومت اسلامی برنامه تازه ای دارد و می خواهد یک چاهی در پاسارگاد بکند تا هم اشیای کشف نشده ای را برای قاچاق به خارج پیدا کنند و هم آن هایی را که از چاه جمکران خیری ندیده اند به سوی پاسارگاد بفرستند. و جیب هایشان را خالی کند. باید منتظر خبرهای بعدی بود!

——————

*https://www.sarkhat.com/fa/group/xsflmc/