دستگیری پای کوبان جشن ملی یلدا

بنا بر گزارشات رسیده از ایران،  امسال بیش از سال های گذشته مردمان به ويژه جوان ها به طور پنهانی مراسم یلدا را برگزار کردند. حتی در برخی از دانشگاه های ایران، جوان ها بدون خبر قبلی دور هم جمع شده و به آواز خوانی های دسته جمعی و خواندن سرود ای ایران پرداختند.

متاسفانه از آنجایی که جمهوری اسلامی از هر آن چه که ایرانی و شادمانی برانگیز است می هراسد، برخی از این مراسم مورد حمله ماموران امنیتی این حکومت قرار گرفته و تعداد زیادی بازداشت شده اند.

خبرگزاری دولتی ایسنا خبر از دستگیری بیش از 230 دختر و پسر جوانی دارد که فقط در دو مراسم خصوصی  یلدا دستگیر شده اند.

 ماموران جمهوری اسلامی چنان از این دستگیرها سخن می گویند که گویی عده ای قاچاقچی یا تروریست را دستگیر کرده اند. سرهنگ ذوالفقار برفر رییس پلیس «امنیت اخلاقی تهران» درباره این دستگیری ها گفت که: «این افراد در عملیاتی جداگانه دستگیر شده اند… آن ها به صورت مختلط در حال پایکوبی بودند»

تا امروز، (23 دسامبر- 2 دی) از تعداد دستگیری های تهران و شهرستان ها،  و وضعیت دستگیر شدگان خبری در دست نیست.

www.savepasargad.com