دون کیشوت چریک ،،، یا ،،، دون کیشوت جمهوری اسلامی

داود سپهر

نگاهی به قرار داد جدید جمهوری اسلامی در مورد راه آهن چهار وصد وپنجاه کیلومتری که با چین کمونیست ، یعنی کشور و دولتی که نه باور به الله ، پدر آسمانی ویا یهوه دارد ، و سهمیه هشتاد وپنج در صدی چین مرا مجبور ساخت تا این نوشتار را دگرباره به محسن چریک که معتقد است رضا شاه ومحمد رضا شاه کاری انجام نداده اند ، اختصاص دهم .

سید محسن ، شاید تو نمیدانی که رضا شاه بزرگ راه آهن سراسری را بدون سرمایه گذاری کشورهای دیگر به پایان رساند .

سید محسن ، شاید تو نمیدانی که راه آهن سراسری ایران را رضا شاه بزرگ در زمانی به پایان رساند که دولت ایران بودجه ای برای این کار نداشت و رضا شاه بزرگ با درایتی که داشت ، یک ریال ، یک ریال این هزینه را تامین کرد و با افتخار این طرح بزرگ را به پایان رساند .

امروز دولت بی کفایت جمهوری اسلامی با میلیاردها دلار در آمد سالانه از چین میخواهد که هشتاد وپنج در صد این طرح را به پردازد تا گوساله زاده ها بتوانند در این طرح با اجازه اسلام و مرام اهریمنی آن دزدی کنند .

سید محسن ، این یک نمونه را برای تو مثال زدم تا بدانی که ریشه و خون ایرانی در وجودت نیست و دروغگویی و خدعه در رگهایی که توسط اجنبی در وجود توساخته شده است ، بجای خون در جریان است

سید محسن ، برای بار سوم وقت خود را در مورد این نوشتار بر خلاف عقایدم بتو اختصاص داده ام تا بتو ثابت کنم نامه ای را که تو برای فرزند آریامهر فرستادی ، به هیچ عنوان از فکر و معلومات تو نیست ، چون تو در کلاسی نیستی که بتوانی نوشتاری اینگونه ادبی ولی بی نزاکت در چند صفحه با انشایی خوب داشته باشی ، زیرا بهترین انشاء تو با سندی که در دست میباشد با نمره یازده پایان یافته است .

سید محسن ، با این نوشتار به تو وبه کسانی که فکر میکنی به تو باور دارند ، ثابت میکنم که نامه را تو ننوشته ای و فیلمهایی را که تا امروز به نام توپخش گشته است ، ساخته تو نیست .

سید محسن ، برای ثابت نمودن به اینکه تو آدمی نیستی که آن فیلمها را ساخته باشی و برای ثابت نمودن به اشتباه در باورمند بودند به کسانی که فکر میکنند در وجود تو این هنر نهفته است برای تو فیلمنامه ای را در نظر گرفته ام که داستان آن به تمام زبانهای موجود در کره خاکی ترجمه شده و بیش از ده بار بصورت فیلم و نمایش در سینماها و تاترهای بنام در سراسر جهان  به نمایش در آمده است .

سید محسن ، این فیلمنامه را میتوانی از کتابی که بارها در ایران هم ترجمه شده ، بدست آوری و با هنرپیشگانی که نام آنها را به رایگان در اختیار تو قرار میدهم به روی پرده بیاوری .

سید محسن ، این کتاب برعکس کتابی که تو وبیش از یک میلیارد مانند تو به آن ارادت دارند ،  پیروانی ندارد ، ولی بیش از پنج میلیارد در جهان داستان آنرا میدانند ، در حالیکه کتابی را که مرام تو به آن وابسته است ، تازی زبانان هم نمیفهمند که درون مایه اش چیست ؟

سید محسن ، این گوی و این میدان ، نشان بده که چند مرده حلاجی .

سید محسن ، نام کتاب دون کیشوت است که نقش آنرا باید خودت بازی کنی ، و نشان بدهی که آیا دون کیشوت چریک هستی یا دون کیشوت جمهوری اسلامی ؟

سید محسن ، هنرپیشگان و نقش آنها به شرح زیر است .

دون کیشوت = محسن چریک

سانچوپانزا = احمدی نژاد

همسر سانچوپانزا = شیرین عبادی

برادر زاده دون کیشوت = مسیح علینژاد یا هیلا صدیقی

دوست پسر برادر زاده = عباس فخرآور یا امید دانا

کشیش دهکده = اکبر گنجی

راسو نانته = روحانی کلید ساز یا خاتمی آبدارچی

آسیاب های بادی = چند آیت الله

پره های آسیاب = فیروز نادری و انوشه انصاری

دیوار = اصغر فرهادی شاید سگی در فیلم شرکت داشته باشد.

فیلمنامه یا رساله با ترجمه عربی = علی خامنه ای

اهالی دهکده = پانزده نفر پیش نهاد دهنده انتخابات ، نوریزاد ، سازگارا ، نرگس ستوده ، وووو .

ترجمه انگلیسی فیلم = توسط بی بی سی یا صدای آمریکا

ترجمه روسی فیلم = پوتین

ترجمه فرانسوی فیلم = رادیو فرانسه یا دولت ماکرون

ترجمه آلمانی فیلم = رادیو آلمان یا دولت مرکل

ترجمه عبری فیلم = رادیو اسرائیل یا دولت ناتین یاهو

تبلیغات و فروش فیلم = تلویزیون پارس ، میبدی و یارانش

سید محسن ، آنچه که تو لازم داری یک دوربین و یک چراغ فیتیله ای میباشد تا نشان بدهی واقعا” هنر فیلم سازی در وجود تو هست یانه ؟

سید محسن ، اگر نتوانستی این فیلم را بسازی ، من مجبورم حرف ،،، ی ،،، را از چریک بردارم و تا را بدون ،،، ی،،، خطاب کنم .

سید محسن ، این گوی و این میدان ، نشان بده چند مرده حلاجی ، قبل از اینکه تو را چرک بنامم .