صبح امروز سه‌شنبه۱۸مهر، بازنشستگان کشوری و لشگری و تامین اجتماعی در اعتراض به وضعیت معیشتی خود مقابل دفتر روحانی تجمع کردند.


صبح امروز سه‌شنبه۱۸مهر، بازنشستگان کشوری و لشگری و تامین اجتماعی در اعتراض به وضعیت معیشتی خود مقابل دفتر روحانی تجمع کردند.