فرو ریزش خاکریزهای رژیم در لبنان و عراق، آزادی زندانیان در روزهای اخیر در ایران؟

 

سیامک نادری :

آزادی تنی چند از زندانیان سیاسی در روزهای اخیر توسط رژیم جمهوری اسلامی، ناشی از فروپاشی خاکریزهای رژیم در لبنان و عراق است. همچنانکه درطی این سالیان عناصر رژیم گفته اند:« لبنان و عراق و یمن و سوریه و…عمق استراتژیک ما است و ما خاکریزهایمان را نه در ایران، بلکه درخارج ازایران کشیده ایم و خاکریزهای دفاع از کشور را ، درخارج از کشور برقرار ساخته ایم.»

همچنانکه موج دستگیریهای دو سه ماهه اخیر ناشی از رو در رویی امریکا و ترامپ با جمهوری اسلامی و به طبع بحرانی شدن اوضاع داخل ایران انجامید، رژیم و وزارت اطلاعات برای بستن شرایط و مقابله با اعتراضات و کنترل اوضاع و در دست گرفتن شرایط، پیش دستی بخرج داده و نیروی های شناخته شده، فعال که قدرت هدایت، تأثیرگذاری و راه اندازی اعتراضات را داشتند، دستگیر و با احکام سنگین روانه زندان ساخت. البته این سیاست انقباظی سیاسی اجتماعی در آن شرایط بسود رژیم بود. کما اینکه آزادی زندانیان با وثیقه های سنگین نیز در روز های اخیر، برای کاهش از سیاست انقباضی ضروری و مهم است. و این همان کارکرد درهم شسکستن خاکریزهای رژیم در عراق و لبنان است.

این تاجایی است برغم برگزاری کارناوال نمایش قدرت سیاسی اربعین، و برغم انکار نفرت مردم عراق و لبنان درتظاهرات برعلیه رژیم جمهوری اسلامی، اینک وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی دراطلاعیه ای گفته است: « با توجه به گزارش وقوع برخی نا آرامی ها در عراق از هموطنان عزیز و زائرین عتبات عالیات درخواست می‌شود تا اطلاع ثانوی برنامه سفر خود به عراق را به تعویق اندازند.» 

ادامه مطلب