مملکت واقعا دیگه شبیه سیرک شده.

بهمن رضائی :

مردم سرهمدیگرو دارن میبرن . مشاغل دلالی جدیدی ایجاد شده مثل پایان نامه نویسی تو خیابون انقلاب و سایر دلالی های دیگه . نه تولیدی دارن نه برنامه ای . وقتی با هیچ جای دنیا ارتباط نداشته باشی میشه همین. امروز هم سیف احمق گفته عامل بالا رفتن سکه دستگیر شد . عامل اصلی ( خامنه ای) که مملکتو قفل کرده صاف صاف نشسته تو بیتش به ریش ملت میخنده.
فکر هم میکنن همه هالوهستند. مشتی دیوانه و هرجائی مدیریت کشور رو عهده دارن و حاضر هم نیستن بگن ما همه چیزو بلد نیستیم. آخوند در تمام مسائل ( اقتصاد ، نظامی ، استراتژیک ، فلسفه و الهیات و حتی فوتبال ) هم نظریه داره. مکتب تفکیک تو قاموس این ها راه نداره. همه چیز دانند و مملکتو به این روز نشوندن فکر هم میکنن همه چیز فقط اینیه که این ها میگن. حرص و شهوت و دروغ و ریا و نمایش و تکبر و قدرت طلبی این جماعت این روزگار رو ایجاد کرده. جماعتی مفتخواره که کار هم نمیکنن. خود خامنه ای بشینه فکر کنه ببینه چه کار مثبتی تو زندگیش انجام داده ؟ لوله کشی ، برق یا چه فعالیت مهمی ؟ فقط نشستن اون بالا 24 ساعتی ورور و چرت و پرت میگن.
اقتصاد مقاومتی شد حرف ؟ اینم تکنولوژی سطح بالاشونه. موشک اسلامی ، کانت اسلامی ، کاندوم اسلامی ، مهندسی در اسلام.
ربط این ها با اسلام چیه والله من که پیدا نکردم حالا شما یافتی بگو مام بریم دنبالش شاید دوزار گیرمون بیاد تو این دیوونه خونه.  مدل حکومت داری این ها اصلا معلوم نیست چی چی هست ؟ کمونیستیه ، فاشیسته چی چیه ؟ بی مدله اصلا مدل نداره. هرکی رو بخوان میکشن و میبرن و اعدام و بزن. ارتش و نیروی انتظامی هم نداره همشون مفتخواره و بی پدرمادرن . شهرنو نیست جوون بره خودشو تخلیه  کنه کل تهران شده شهرنو .امام خمینی به قول پدربزرگم شهرنو رو از خارج شهر آورد داخل شهر .
 جوون واقعا پوستش داره کنده میشه . اینم وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاهشه با این قدر افاده و ادا یه ایمیل و تلگرام رو نمیتونه کنترل کنه . موشکشم همینه تا قم بیشتر نمیره فقط اداست و نمایش و شومنی خامنه ای. ماکته