نقشه تازه ی جمهوری اسلامی برای حذف جشن ملی سیزده به در

  بنیاد میراث پاسارگاد

سران جمهوری اسلامی از ابتدای تسلط شان بر ایران با پشتکار خستگی ناپذیری سعی در حذف روزهای ملی ایران، جشن های ملی ایران، و به طور کلی فرهنگ ایران داشته اند . در این چهل سال گذشته با بهانه های مختلفی چون همزمانی با مراسم عزاداری، و یا همزمانی با ماه های محرم و رمضان و یا چسباندن عنوان «آتش پرستی» خواسته اند جشن های ایرانی را از مردمان بگیرند. این روزها در حال تدارک برنامه ی تازه ای هستند و آن حذف تعطیلی این روزها از تقویم رسمی کشور است. با این کار آن ها تصور می کنند که چون مردم سر کار هستند و وقتی ندارند امکان برگزاری این روزها را هم ندارند.

بنا بر گزارش خبرگزاری های داخلی کمیسیون اجتماعی مجلس اسلامی در طرح موذیانه ای که به مرکز پژوهش های مجلس ارائه داده  خواستار حذف برخی از روزهای تعطیل از تقویم رسمی کشور بوده است. در میان این حذف ها «روز ملی سیزده به در» و و «روز ملی شدن صنعت نفت ایران» دیده می شود.

این طرح پس از بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رییسه مجلس خواهد شد. و اگر آن ها نیز تصویب کنند سیزده به در سال 98 مردم تعطیلی نخواهند داشت.

عجیب است که 40 سال مبارزه مردم با خواست این آقایان و برگزاری هر ساله ی بهتر و مفصل تر جشن های ایرانی باز هم درسی برای آن ها نبوده است و نمی دانند که هر ممنوعیتی از سوی آن ها مردمان را به حفظ و نگاهداری از فرهنگ زیبایشان مصمم تر خواهد کرد.

www.savepasargad.com