نگاهی به شناسنامه خانوادگی امام نخست و خلیفه چهارم.

 

گرد آوری  اسماعیل وفا یغمائی

حدود بیست همسر و کنیز وسی و چهار فرزند ثبت شده

ماه رمضانست و جانباختن علی ابن ابیطالب مراد میلیونها نفر .در این ماه به همه چیز پرداخته میشود جز وضعیت خانوادگی در هنگام سفر به ابدیت . بد نیست در این زمینه اطلاعاتی داشته باشیم.علی ابن ابیطالب امام مطلق و مراد میلیونها تن و منجمله سمبل مبارزاتی انقلابیون مسلمان به سنت رسول الله و طبعا امر پالله ازدواجهای فراوان کرد شمار زنانی که

از آنها در کتابها یاد شده   عبارتند از

تعداد زنان و کنیزان شناخته شده

.1-فاطمه،2-لیلی،3-ام البنین،4-خوله،5-اسما،6-صهبا،7-امامه،8-ام سعید،9-محبا،و شماری کنیز که برخی از مولا صاحب فرزند شدندو طبعا کنیزانی که از مولا صاحب فرزند نشده اند بیش از این است ولی لزومی به یاد کردن از آنها نبوده است

 تعداد فرزندان سمبل امامت

از حضرتش 34 فرزند بجا ماند که عبارتند از

1-حسن2- حسین3-زینب4- ام کلثوم 5- محسن(از فاطمه دختر رسول الله) 6-عبیدالله ابن علی7-ابوبکر ابن علی(فرزندان لیلی)8-عباس9-عثمان10-جعفر11 عبدالله(از ام البنین)12-محمد حنفیه (از خوله)13-محمد اصغر(مادرش کنیز بود)14-یحیی15-عون(از اسما)16-عمر17-رقیه(از صهبا)18-محمد اوسط(از امامه)19-امالحسین20-رمله(از ام سعید)-21-ام یعلی(از محیا)22-ام هانی23-میمونه24-زینب صغری25رمله صغری26-ام کلثوم صغری27-فاطمه28-امامه29-خدیجه30-ام کرام31-ام سلم32-ام جعفر33-جمانه-34-نفیسه(مادران اینها تمام کنیز بودند و از آنجا که تاریخنگاران چندان توجهی به کنیزان نداشته اند نامهایشان ثبت نشده است. تاریخنگاران متذکر میشوند که تنها چهار تن همسران رسمی مولا بوده و بقیه ام ولد یعنی کنیزهائی بوده اند که چون فرزند آورده اند دیگر نمیشود آنها را فروخت. تعدادی از فرزندان  حدود شش تن در کربلا جان باختند. احتمال دارد کنیزهائی که فرزند نیاورده اند بعدها فروخته شده باشند که در این زمینه اظلاع چندانی در دست نیست.

نکات جالب 

نکات جالبی در شناسنامه خانوادگی مولاست که توجه به آن باعث هدایت است نخست اینکه:

روحیه شاد 

 مولا علیرغم گرفتاریهای بسیار و جنگها و کشتار و ادب کردن کفار و مرتدین و مخالفان اسلام روحیه بسیار شاد و نیرومندی داشته است و  زوجات فراوانی حدود بیست و پنج زن و کنیزداشته  که   رسیدگی به این همه عیال و کنیز  گویای این روحیه  انقلابی و توحیدی  است.

دوست داشتن سه خلیفه

 نکته دیگر اینکه مولا از سه خلیفه نفرتی نداشته و اسم سه پسر خود راابوبکر و عمر وعثمان نهاده که گویای نگاه او به خلفای پیش از خود است .همین جا درغهای ملاهای رند در طول قرنها مشخص میشود که قضیه فدک و در زدن به پهلوی فاطمه و غصب حق رهبری و سایر قضایا چرندیات ملاهاست برای خر نمودن ما و هر چهار خلیفه با هم رفیق بوده اند بخصوص بر سر ایران و حفظ نظام با کسی شوخی نداشته اند و هنوز هم خلفای حاکم بر ایران از هر فرقه سر حفظ نظام شوخی ندارند حتی اگر ایران بر باد رود.

 علاقه زیاد برای رسیدگی به اسیران و کنیزان

نکته دیگر علاقه ایشان به کنیزان مظلوم بوده است که علیرغم دارا بودن چهار عیال رسمی کنیزان فراوانی را مفتخر مینموده تا همسر امام و خلیفه باشند و فکر نشود اسلام عزیز و مولا میان کنیز و غیر کنیز تفاوتی قائل میشده وهر دو را با کمال محبت و علاقه اسلامی و الهی به یک چشم میدیده وتمامی انها را نه تنها بندگان خدا بل نعمتهای الهی میدانسته که باید قویا قدرشان را دانست و هر نوع رسیدگی نمود و شاید بتوان گفت این یکی ازدلائل مستحکمی است که اسلام با برده داری مخالف بوده و آزادی و احترام و علاقه به زنان در راس برنامه اش قرار داشته است و به همین دلیل هم نواندیشان مذهبی و انقلابیون مسلمان به خود حق میدهند با چنین الگوهائی از اسلام سیاسی و عدالتخواه دفاع بکنند و در عین حال کتابها بنویسند و کنفرانسها بدهند که مولا سمبل آزادی زن در اسلام است و زن به هیچوجه ابزار جنسی نیست و باید به او حسابی رسیدگی شود دلیل متقن هم همین تعداد عیال و اولاد است.

تفاوت وضعیت رهبران با رهبری شوندگان

 مساله دیگر ویژه بودن وضع رهبران از هر نوع است که آنچه برای رهبران آزاد است برای رهبری شونده ممنوع میباشد ورهبری شونده حتی اگر یک زن یا شوهر

 کور و کچل هم دارد باید با اردنگی در راه اسلام و انقلاب دک اش کند و فکر نکند او هم میتواند از این کارها بکند و زن بگیرد و کنیز و پارتنر و.. واین بخش از کارها را کپی برداری کند نخیر این بخش خاص رهبران و خلفا و امامان است و بخش ضربت خوردن وشهید شدن و فحش خوردن و در غربت مردن سهم رهبری شونده. کسی هم که قبول ندارد یا در بچگی مشکل داشتته یا مزدور اطلاعات است یا میخواهد برود ایران املاکش را بفروشد و برگردد و ….امیدوارم خوانندگان محترم با این نوشته به راه راست بیشتر هدایت شوند و دعای خیر را هم فراموش ننمایند

21رمضان نود و هشت