کانون نویسندگان اطلاعیه ایران” در تبعید” در سوگ ملیحه تیره گل

 

کانون نویسندگان ایران “در تبعید” با اندوه فراوان در گذشت منتقد، شاعر و پژوهشگر گرانقدر و کم تا، ملیحه تیره گل ( م.رازین) را به اطلاع هم میهنان عزیز می رساند.

 

ملیحه تیره گل، عضو کانون نویسندگان ایران ” در تبعید”، در گسترۀ نقد و پژوهش ادبی آثار ماندگاری ازخود بر جای گذاشته است. نقد تحلیلی ” اندیشه در شعراسماعیل خوئی و خاستگاه آن” ( سال 1375) ، مقدمه ای برادبیات فارسی در تبعید( 1375-1357) منتشر شده در سال 1377 ، و مجموعه 14 جلدی ” روایتی از ادبیات فارسی درتبعید” ،از گنجینه های نقد و پژوهش ادبی، کارهای درخشان ملیحه تیره گل هستند. از ملیحه تیره گل دفترهای شعر «از خفای خود» و «کاکتوس»، و«کوه جواب می‌دهد» ( مجموعه مقالات در بارۀ شعر و داستان) منتشر شده است. سایت ادبی ” غرفۀ آخر”، از فعال ترین و با کیفیت ترین سایت های ادبی، سایت ملیحه تیره گل است

کانون نویسندگان ایران ” در تبعید” با اندوه و دریغ بسیار، درگذشت این بانوی بزرگوار را به خانواده و دوستان وی، و به خانواده فرهنگ و ادبیات فارسی تسلیت می گوید.

کانون نویسندگان ایران ” در تبعید”
21 ماه مه 2020
اول خردادماه 1399