کجا بودند به کجا رسیدند

بابک اسدی

اقای خامنه ای تا ششم ابتدایی تحصیل دبستانی دارد و وی امام جمعه مسجدی در یکی از روستاهای مشهد بوده است اقای رفسنجانی وی را کمک کرد تا به مقام ریاست جمهوری برسد نسل جوان باید حقیقت را بداند خامنه ای مانند اکثر اخوندها هر گز دیپلم را تمام نکرد و در دروس حوزه نیز در مراحل اولیه بود که به کمک رفسنجانی در جپهه ها مقام گرفته بود در ان روز ها بازار روحانیون چنان داغ بود که بچه های مردم بخاطر فروش یا خواندن یک روزنامه توسط اخوندها در سرتاسر کشور اعدام می شدند و مردم اسلام پیدا کرده سکوت بر قرار و فکر می کردند اخوندها را خدا فرستاده ان هم در ایران تا با برقراری اسلام ناب در ایران ازادی و عدالت کسترده شود و اخوندها در سخنرانی ها هر روز و ساعت به دادن وعده ها مشغول بودند تا جایی که تعداد اخوندها کم می امد قوه قضائیه را اقای خمینی بدست اخوندها داده بود و حکومت اخوندی در اوج بود از روستاها مردم فرزندان خود را بسرعت روانه حوزه ها می کردند شعار و عدالتخواهی به اوج خود رسبده بود در زیر پوست جامعه هر روز و شب اخوندها در شهرها به کشتار فرزندان مردم مشغول بودند ایا می دانید در تبریز موسوی تبریزی از خانواده اعدام شده ها پول فشنگ دریافت می کرد؟
در جلو زندان پدران و مادران برای دریافت جنازه فرزندان خود جمع می شدند و ارازل و اوباش که به خدمت سپاه و کمیته ها در امده بودند با دادن شعارها به حک و حرمت انها می پرداختند و خانواده اعدام شده ها را کتک می زدند و ان روزها فرقی با این روزها ندارد نویسندگان وکل مخالفان دشمن خدا وپیامبر و قران تلقی می شدند و اخوندها حکم به مرگ کافران و منافقین صادر می کنند اخوندهائیکه قبل از اتقلاب برای خواندن روضه و دریافت فقط بیست ریال دریافت می کردند بسرعت دریافتند که قدرت گرفتن جان مردم را پیدا کرده بودند اکثر اخوندها که به عنوان قاضی توسط خمینی و بعد از مرگ وی خامنه ای انتخاب می شدند فرزندان پولداران را شبانه از خانه ها یشان باز داشت می کردند و اتهام فدایی کمونیست و ملحد و مجاهد و منافق بر پیشانی انها زده می شد  و اخوند قدرت طلب در اوج قدرت از پدر و خانواده انها میلیون ها تومان اخاذی می کردند چه زمین ها حجره ها  و مغازه ها بعد ها کارخانه ها و املاک از مردم به همین بهانه ها اخذ نشد
اخوند شده بود میلیونر جدید و شعار ازادی و عدالت شده بود سراب و غارت مردم همچنان به پیش می رفت در سطوح بالا در مرکز شغل ها به فروش می رفت وکارخانه ها و خانه های بزرگ و زمین های شهری مصادره شده به مالکیت اخوندها و بعد به مالکیت سران سپاه در امد غارت ادامه پیدا کرد دیگر نزدیک به بیش از یکصد هزار نفر از فرزندان مردم را اخوندها کشته بودند و زمان دست اندازی به کارخانه ها ی پتروشیمی سود ده رسیده بود سران نظام اسلامی با دایر کردن موسسه های خیریه و شرکت های گمنام کارخانه ها را بنام خود و فرزندان خود ثبت کردند صادرات و واردات کشور به عهده حدودا سی و پنج اخوند و سر داران سپاه تقلیل یافت کل در امد های نفتی و گازی به حساب شخصی ولی مسلمین امام خامنه ای واریز شد و به اینکونه قدرت ولایت مطلقه به ملت مظلوم ایران عیان شد
دیکتاتور با دست اندازی به در امد های نفتی و به اختیار گرفتن حزب نظامی خود به غارت ادامه می دهد.
حقیقت این نوشته را در سخترانی در ورزشگاه ازادی را دو هفته پیش به اطلاع مردم ایران رساند : ایران متعلق به سپاه و بسبج و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی است خامنه ای با بی شرمی گفت کشور مال شماست و برای حفظ ان باید تلاش کنید به بیان دیگر کشور متعلق به سپاه و بسبج است اگر مردم خواستند اعتراض کنند وظیفه شما سرکوب انهاست علی خامته ای سپاه را در برابر مردم قرار داد و برای سرکوب مردم به سپاه حکم تیر به اختیار صادر کرد
یک اخوند و یک خطیب مسجد از در امد 20 ریالی به دزدی و غارت میلیاردی رسیده است این روزها برای سرکوب اعتراضات معلم ها علی خامنه ای به حسن روحانی دروغگو دستور داده طلبه های حوزه را جایگزبن معلم ها بکنند و عده ای را بازنشسته و عده ای را از کار برکنار کنند تا طلبه ها در مدارس به تدربس مشغول شوند هم حقوق از اموزش و پرورش بگیرند و چون اکثریت طلبه ها در سرکوب مردم مشارکت می کنند و حوزه ها به مراگز اطلاعاتی تبدیل شده حقوق دیگر از وزارت اطلاعات دریافت کنند علی خامنه ای و روحانی فکر می کنند اول قوه قضائیه به کنترل اخوندها در امد و باید اموزش و پرورش به کنترل اخوندها باید در اید و بسرعت بدنه ارتش و سپاه و دیگر ادارات دولتی با اخوندها باید پر و تحت کنترل در اید و می ماند هشتاد میلیون ایرانی که باید در قحطی زندگی کنند و اگر پول ندارند بروند بمیرند..
به گواهی تاریخ دیکتاتورها برای ادامه قدرت نیروهای نظامی و خزانه را در اختیار می گیرند و از خزانه برای خرید نظامیان واز نظامیان برای سرکوب ملت استفاده می کنند که این عمل نشانه سقوط حکومت های دیکتاتوری است..