گزارش کوتاه نوشتاری و تصویری از برگزاری روز دوم راهپیمایی سه روزه کارزار زنان در هلند

فریدا از فعالین کارزار

کارزار زنان که تحت عنوان کارزار مبارزه علیه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران برنامه راهپیمائی سه روزه ای را در شهرهای سه کشور آلمان, هلند و بلژیک تدارک دیده بود دیروز هفتم ماه مارس در هلند برگزار شد. این راهپیمایی که در آن پرشمار زنان مبارز و آزادیخواه شرکت کرده بودند چنین گزارش شد:

کارزار زنان همراه با دوستان و رفقایی که از آلمان به ما پیوسته بودند حدود ساعت دو بعد از ظهر به محل تظاهرات در شهر لاهه هلند رسیدیم.
علیرغم باد بسیار شدید حدود ۱۵۰ نفر در میدان مقابل ایستگاه قطار مرکزی جمع شدند. یکی از فعالین کارزار در هلند از روی پودیوم به تجمع کنندگان خوش آمد گفت. اغلب شرکت کنندگان در این آکسیون تی شرت سفید کارزار با نقش سرخی که ۴۰ سال مبارزات زنان در ایران را گرامی می‌داشت پوشیده بودند و شال قرمزی با نماد زنان خیابان انقلاب به گردن بسته بودند.

ادامه مطلب