آغاز ششمین کنگره سکولار دموکراتهای ایران در تاریخ 22 سپتامبر 2018