برگی از تاریخ با محمد امینی در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب ۵۷.