تصاویری از جلسه انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری که به تازگی منتشر شده