دیدبان شهروند | وکلا؛ داستان چهار دهه ایستادگی و رنج در جمهوری اسلامی