رباعیات فلسفی. اسماعیل وفا یغمائی.5ژانویه 2019 میلادی