ری و روم و بغداد (۵) از شاهرخ مسکوب و شکرالله‌ پاک‌نژاد، تا آلبرت اَینشتَین و سفره هفت‌سین