ششمین کنگره سالانه سکولار دموکرات های ایران ، فرانکفورت 2018مهندس حسن شریعتمداری