کوچ ایرانیان 197- گفتگوی علی لیمونادی با آقای حسن شریعتمداری-فعال سیاسی، درباره 42 سال حکومت اسلامی