قتل شاهین ناصری، همزمان با سخنرانی رییس‌جمهور قتل عام

 

موسی حاتمیان :

سال گذشته نوید افکاری قهرمان در حیرت مردم ایران و جهان، بدستور رییس‌جمهور قتل عام و به اتهام محاربه به دار آویخته شد.

شاهین ناصری با یک پیام صوتی از داخل زندان فاش ساخت که شاهد شکنجه های وحشیانه ی نوید افکاری برای گرفتن اعترافات اجباری بوده است:

https://t.me/ManotoTV/38220

در سالگرد اعدام نوید، و در حالیکه برادران افکاری در زندان هستند، و همچنین با دستگیری الهام و سعید افکاری، و تهدید مادر و پدرشان، تلاش کردند تا مانع برگزاری مراسم سالگرد اعدام او شوند، امروز همزمان با سخنرانی رئیسی جلاد در سازمان ملل، شاهین ناصری (شاهد شکنجه های موید) را در زندان کشتند…

حکومت اسلامی اشغالگران ضد ایران و ایرانی، که از قتل عام پشت بام مدرسه رفاه آغاز کرد، و پس از قتل عام کردستان، خوزستان و …در یک نسل کشی منحصر بفرد تابستان شصت و هفت، زندانیان سیاسی را تمام کش کرد، در قیام آبان به همان اندازه تنها در سه روز در خیابانهای سراسر ایران کشت، و اکنون نیز با قتل عام کرونایی، مرزهای جدیدی را در کشتار مردم میهنمان به کارنامه ی اشغالگری خود افزوده است، و امروز در آخرین دهن کجی به افکار عمومی داخل و خارج کشور، شاهین ناصری را نیز تمام کش کرد…

اکنون در حالیکه دادگاه حمید نوری بعنوان تنها دستاورد و پاسخ جنبش دادخواهی مردم میهنمان در چهار دهه گذشته به تمامی این کشتار بی‌رحمانه ی حکومت اسلامی اشغالگران در جریان است…

 آیا کسانی که تلاش دارند تا با هدف قرار دادن ایرج مصداقی و دیگر شاهدان، روند دادگاه را مختل کنند، باز هم شرم نمی کنند؟

آیا با تلاش مذبوحانه برای رد اسناد دادستانی (که عمدتاً بر کتابهای ایرج مصداقی متمرکز هستند)، شما در سمت جنبش دادخواهی ایستاده اید، یا در سمت حمید نوری و رئیسی جلاد؟

چند نوید افکاری، پویا بختیاری، و شاهین ناصری دیگر در امتداد قتل عام شدگان، باز هم در زندانهای حکومت اسلامی بایستی به قتل برسند، تا شما بخود آیید, و در سمت درست دادگاه و خواسته ی مادران همین کشته شدگان بایستید؟

بی تردید حافظه تاریخی جنبش دادخواهی مردم ایران، هیچ رذالتی از همدستی و مشارکت با قاتلان فرزندان ایرانزمین را فراموش نخواهد کرد!

دهم شهریور/ september 21,2021

استکهلم