موشک پرانی به اسرائیل برای مقابله با مردم

 

محسن ابراهیمی :

بعد از پرتاب بیش از ۳۰۰ پهپاد و موشک به آسمان اسرائیل با اسم رمز “یا رسول الله”، سران حکومت صف کشیده اند و رجز پیروزی میخوانند که عملیات بیش از انتظار به هدفش نائل شده است، معادله جدیدی رقم خورده است و “رژیم صهیونیستی” عبرت گرفته است!  همچنانکه انتظار میرفت پهپادها و موشکها  از نظر سیاسی کمانه کرده و به عمامه نایبان فاسد رسول الله اصابت کردند.   

یک هدف حکومت از موشک پرانی گسترده به اسرائیل این بود که ته مانده های طرفدارش را که سالهاست با وعده فتح قدس سرکارشان گذشته است دلخوش کند و کنار خود نگه دارد. هدف دیگرش این بود  که به نیروهای نیابتی در منطقه امید بدهد. همان نیروهایی  که در جریان جنگ غزه، از حکومت اسلامی چیزی تحویل نگرفتند جز اینکه خامنه ای گفت دست و پیشانی طراحان “طوفان الاقصی” را میبوسد!

اما هدف اصلی  حکومت از حمله موشکی به آسمان اسرائیل، “انتقام سخت” از مردمی است که برای ساقط کردنش یک انقلاب سخت راه انداختند. هدف اصلی، انتقام از انقلاب زن زندگی آزادی است که شبح خوفناکش همچنان بالای سر خامنه ای و دار و دسته  اش چرخ میزند.

این بسیار سمبلیک و معنادار است که حکومت اسلامی دو عملیات را در یک روز انجام داد: به اسرائیل پهپاد و موشک فرستاد و به سوی مردم در ایران عربده کشهای نهی از منکر!  هدف این بود که شاید در فضای پرواز موشکها، برای پس گرفتن سنگر “حجاب و عفاف” فرجی حاصل شود. هدف اصلی مقابله با مردمی بود که حکومت از سایه شان هم هراس دارد.

همان روز اول معلوم شد مردم نه تنها مرعوب نمیشوند بلکه چنین ماجراجوییهای نظامی مردم را منزجرتر و خشمگین تر میکند. تجمع اعتراضی معلمان بازنشسته در مقیاس هزاران نفره در مقابل سازمان برنامه و بودجه نشان داد که اوضاع از چه قرار است. همان روزی که در آسمان موشکها می غریدند، در زمین و در خیابان معلمان بازنشسته فریاد میزدند “فقط کف خیابان بدست میاد حقمان”. همان وقت که سران حکومت عربده علیه اسرائیل می کشیدند، بازنشستگان علیه رئیس جمهور همین حکومت شعار میدادند: “رئیسی بی عرضه برگرد برو به حوزه”!

مردم نه تنها با عملیات “رسول الله” نترسیدند، بلکه فضا آنچنان  علیه دار و دسته جانی “رسول الله” قوی بود که سپاه پاسداران تهدید کرد که “با هر کسی در فضای مجازی از اسرائیل حمایت کند برخورد قاطع خواهد شد”! معلوم میشود دره عمیق میان مردم و حکومت فقط با جنازه نظام اسلامی پر خواهد شد!

از نشریه ژورنال شماره 706