«استاد سعید حدادیان» استاد شفیعی‌ی کدکنی و ماجرای گریستن استادانه!

 

مهدی اصلانی :

بینید و بشنوید این یک‌دقیقه روایت سعید حدادیان «استاد تحلیل متون نظم پایداری در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران!» و ماجرای گریستن و دگرگون شدن استاد شفیعی‌ی کدکنی برای امام حسین!
بعدتر آدمین استاد در اینستاگرام ایشان توضیحی استادانه بدین مضمون نوشتند: درست است که استاد گریسته اما کلاس را برخلاف ادعای حدادیان ترک نکرده و به تدریس ادامه داده
«در آن کلاس که در تالار فعلی استاد باستانی پاریزی در دانشکده تشکیل شده بود (۲۹ آذر ۸۰) استاد، ضمن بحث دربارهٔ قابلیت تأویل‌پذیری شعر حافظ، ماجرای روضه‌خوان پیر کدکن و استفاده از بیت
در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود
کان شاهد بازاری وین پرده نشین باشد
در تشریح ماجرای عاشورا و اسارت اهل بیت علیهم‌السلام را نقل کردند.
استاد شفیعی کدکنی با خواندن این بیت متأثر شدند و گریستند.
جلسه قطع نشد، ایشان از کلاس بیرون نرفتند و به ادامهٔ بحث خود پرداختند.
دانشجویان بعد از خواندن آن بیت مدت‌ها گریستند!» اینستاگرام استاد