در حمایت از وحید بهشتی و خواست بحق وی در قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی

 

هموطنان گرامی

57 روز از اعتصاب غذای شرافتمندانه وحید بهشتی در مقابل ساختمان وزارت امورخارجه بریتانیا میگذرد. خواست انسانی و به حق او در قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی انگلستان خواست اکثریت مردم ایران است.
به یقین سپاه پاسداران جمهوری اسلامی مرکز تمامی جنایات و تشنجات داخلی و کشورهای منطقه خاورمیانه است. قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی حداکثر فشار بر این نظام جنایتکار است. مافیای سپاه پاسداران نه فقط مردم ایران را در فقر و فلاکت و نا امنی قرار داده، بلکه عامل اصلی تمامی اختلافات و درگیری های نظامی در خاورمیانه بحساب می آید. ما به یقین میدانیم که کشورهای قدرتمند جهان از تحرکات تروریستی و مافیایی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بخوبی آگاه هستند. تردید و تعلل در تروریستی شماردن این ارگان نظامی – مافیای به سود هیچکس نبوده، و بازی با صلح و امنیت در منطقه خاورمیانه جز به گسترش ناامنی به دیگر نقاط جهان نخواهد انجامید.
وحید بهشتی در طی 8 هفته اخیر چندین بار وضعیت جسمانی اش بحرانی شد و بارها پزشک معالج وی در محل اعتصاب غذای وی حاضر شد تا وی را تحت نظارت از نزدیک قرار دهد زیرا وضعیت جسمانی وی بسیار نگران کننده است.
حمایت 325 نفر از نمایندگان مجلس بریتانیا از وی و نامه آنها به نخست وزیر انگلستان مبنی بر درخواست او برای قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی بسیار مثبت است اما کافی نیست.
ما همچون وی و اکثریت ملت ایران از دولت بریتانیا درخواست میکنیم تا هرچه زودتر سپاه پاسداران را در لیست تروریستی قرار داده و مردم ایران و خاورمیانه را از این حرکت دولت بریتانیا خرسند گردانند. به طبع این حرکت انساندوستانه منجر به کاهش شدید خسارت ناشی از این ارگان تروریستی در جهان شده و صلح و امنیت را به ارمغان خواهد آورد.

زن ، زندگی ، آزادی
Iran Change( ایران چنج )
20/04/2023