گزارش از جایگاه زنان در دوره‌های مختلف ریاست‌جمهوری در ایران، گالری آب‌انبار لندن و بیشتر: خبرنگاران