آثارِ رحمانیتِ یک آیه : شاپوربختیار و فریدون فرخزاد

دکتر مسعود نقره کار :

15مرداد(ششم آگوست) بیست و ششمین سالگشت ترورسبعانۀ شاپوربختیاروهمراه وی سروش کتیبه ، و 16 مرداد(هفتم اگوست) بیست و پنجمین سالگشت تروروحشیانه فریدون فرخزاد است. این یادداشت و نامِ برخی از ترورشدگان، درگرامیداشتِ یاد وخاطرۀ ماندگارِشاپوربختیاروفریدون فرخزاد، وقربانیان تروریسم حکومت اسلامی درخارج ازکشورمنتشرمی شود.

****

یکی ازعوامل تدوامِ حیات حکومت اسلامی توان و ویژگی ِسرکوبگریِ این حکومت، به ویژه سرکوب خشن و حذف فیزیکی با کاربُرد وحشیانه ترین روش ها برای ایجاد وگسترشِ ترس وارعاب، و بهره گیری روانشناسانه فردی و اجتماعی ازهراس آفرینی ست. حکومت اسلامی خود راحاکمیت نماینده خدا ورسول می پندارد وراهنمایِ فکروعمل برای تدوام حیات اش اینگونه آیه ها بوده ا ست:

همانا کیفرآنان که با خدا و رسول به جنگ برخیزند و درزمین به فساد کوشند جزاین نباشد که آن‌ها را به قتل رسانده، یا به دار کشند و یا دست و پایشان به خلاف یکدیگر بِبُرند و…این ذلت و خواری عذاب دنیوی آنهاست و اما درآخرت به عذابی بزرگ معذّب خواهند بود.” (ترجمه الهی قمشه ای آیه 33 سوره مائده)

درپیروی ازاین نوع رهنمودها حکومت اسلامی ده‌ها تن ازدگراندیشان، روشنفکران و مخالفان سیاسی و عقیدتی‌اش را درخارج ازمرزهای جغرافیائی ایران نیزبه قتل رسانده است. قتل‌ها وترورهائی که با فتوی آیت الله خمینی، بنیانگذار حکومت اسلامی وبه فرمان حاکم شرع وی، حجتِ اسلام صادق خلخالی آغازشد و سازمان یافته ترازسوی بیت رهبری، وزارت اطلاعات، سپاه قدسِ سپاه پاسداران درهمکاری با دیگرارگان های حکومتی ادامه یافته است.

خلخالی رئيس دادگاه انقلاب اسلامی تهران به سال ۱۳۵۸دريک مصاحبه مطبوعاتی درجمع خبرنگاران داخلی و خارجی… ضمن تاکيد حقانيت احکام صادره از سوی دادگاه های انقلابی اعلام کرد: ” شاه مخلوع، فرح، فريده ديبا( مادرفرح)، غلامرضا پهلوی، اشرف، شاپوربختيار، ارتشبد ازهاری، شريف امامی، ارتشبد اويسی، سپهبد پاليزبان، هوشنگ نهاوندی، اردشيرزاهدی و شعبان بی مخ، که از نظر ملت ايران مجرم شناخته شده اند، محکوم به مرگ اند و هر ايرانی که يکی ازاين افراد را در کشورهای خارجی اعدام کند، عامل اجرای حکم دادگاه محسوب خواهد شد…عمل دادگاه های انقلاب طبق آیه 33 سورۀ مائده قران مجید است…محکوم به مرگ در اسلام حق آب خوردن و غذا خوردن را ندارد و باید کشته شود…ملت ما 160هزارتا 200هزار وشاید 250 هزار نفر کشته داد…آنوقت با اعدام حدود صد نفر تبهکارمی گویند دادگاه های ما از اصول انسانی خارج شده اند”. (1) .

خمینی در بیست و ششم بهمن ماه سال 1367 با صدور فتوی قتل سلمان رشدی به تروردر بیرون از مرزهای کشور تحت سلطه اش رسمیت شرعی و اسلامی داد : ” به اطلاع مسلمانان غیورسراسر جهان می‌رسانم مؤلف کتاب آیات شیطانی‌ که علیه اسلام و پیامبر و قرآن، تنظیم شده است، همچنین ناشران مطلع از محتوای آن، محکوم به اعدام می‌باشند. از مسلمانان غیورمی‌خواهم تا درهر نقطه که آنان را یافتند، سریعاً آنها را اعدام نمایند… ضمنا اگر کسی دسترسی به مؤلف کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد.”

علی اکبرهاشمی رفسنجانی یکی ازآمران ترورهای خارج ازکشورو ازاعضای ثابت “شورای امور ویژه” ترورمخالفان، نقش خویش درترورها، به ویژه ترورقاسملو و شرفکندی وهمراهان آن ها نشان داد. دررابطه با ترورشاپوربختیار وسروش کتیبه درصفحه‌ی ۲۵۹ خاطراتِ هاشمی رفسنجانی آمده است:

” سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۷۰: آقای علی فلاحیان، وزیر اطلاعات آمد. دربارهٔ ضدانقلاب درخارج، گزارش اطلاعاتی داد.” ( و این زمانی ست که هنوز قتل بختیاردرفرانسه رسماً کشف و اعلام نشده است اما فرمانده تروردرجریان امورقراردارد. ساعت ۱۱:۵۰ صبح روز ۱۷ مرداد یعنی ۴۸ ساعت بعد از وقوع ترور، جنایت کشف می شود.)

” چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۷۰: آقای علی فلاحیان اطلاع داد که درفرانسه شاپوربختیار و یکی از کارکنانش درمحل اقامت خود در پاریس کشته شده است…پنجشنبه ۱۷مرداد ۱۳۷۰: مدیران وزارت اطلاعات آمدند. آقای علی فلاحیان گزارش داد و من آنها را به مسایل اساسی توجیه نمودم. بعدازظهرخبر کشته شدن شاپور بختیار و دستیارش منتشر شد و بازتاب وسیعی یافت…جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۷۰ دراخبار و گزارش‌ها، مسئله گروگان‌های لبنان و مرگ بختیار، با تفسیرهای گوناگون دربارهٔ آن درصدر است. به وزارت امورخارجه گفتم که برای کمک به آزادی دیگر گروگان های غربی فشار بیاورند و توجهی به تهدیدها نشود…یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۷۰ آقای علی فلاحیان، وزیر اطلاعات آمد. حواشی بعد از ترور شاپور بختیار را گفت و نزدیک شدن آقای فریدون بویراحمدی به ایران و علل بازداشت آقای اسدی و خانم جهانبانی و احتمالات را توضیح داد. در مورد کنترل مأموران وزارت اطلاعات تذکر دادم” .

علی فلاحيان وزير اطلاعات و امنيت کشورکه در دوران وزارت اش ده ها عمليات تروريستی – حکومتی در داخل و خارج کشور انجام شد، در ۳۰ اگوست ۱۹۹۲دريک مصاحبه تلويزيونی گفت: ” ما رد پای آنها ( مخالفين رژيم) را درخارج نيز تعقيب می کنيم. ما آنها را تحت نظر داريم و سال گذشته موفق شديم که ضربه های سنگينی به اعضای برجسته آنها بزنيم.” (2)

روح الله حسينيان، درس خوانده‌‌‌ی حوزه علمیه قم و مدرسه حقانی، که به گفته خودش قاتل است،  با مقام های نماینده مجلس، قائم مقام دادستانی انقلاب اسلامی مشهد، جانشین دادستانی تهران و سیستان و بلوچستان، دادستان دادگاه ویژه روحانیت تهران، رئیس شعبه ۴ دادگاه ویژه روحانیت، رئیس یکی از دادگاه‌های عمومی تهران، جانشین نماینده دادگاه انقلاب در وزارت اطلاعات، قائم مقام دادستان انقلاب اسلامی دروزارت اطلاعات وریاست مرکز اسناد انقلاب اسلامی و مشاورسیاسی و امنیتی احمدی نژاد، ازمدافعان سعید امامی ، معاون امنیتی و مشاوروزیراطلاعات بوده وهست. وی درتاييد جنايت های سعید امامی تاکید می کند:حاج سعید صدها عمليات برون مرزی و… وخيلی عمليات داشت واعتقادش همين بود که مخالفان را باید از ِم تیغ گذراند.” (3)

تروردگراندیشان، روشنفکران و مخالفان سیاسی و عقیدتی‌ حکومت اسلامی درخارج ازکشور یکی از شش کشتارِ حکومتی ست  که رهبران حکومت اسلامی و روحانیونِ درقدرت مرتکب شده اند. رد پای رهبران و روحانیون طراز اول حکومتی از آیت الله خمینی وخامنه ای تا علی اکبرهاشمی رفسنجانی و علی فلاحیان، و وزیرانی همچون علی اکبر ولایتی و تعدادی از کارمندان دولت  و قاتلان حرفه ای حکومت اسلامی در کشتارهای خارج از کشور دیده شده است..(4) دربسیاری موارد جنایتکاران درخارج از کشوردستگیر شده اند، اما با همیاری ها و استفاده از امکان های حکومتی به ایران گریخته و یا فرستاده شده اند. بسیاری ازآمران و عاملان این جنایت ها هم اکنون ازمزایای شرعی و حکومتیِ اعمال جنایتکارانۀ مقدسی که مرتکب شده اند بهره می برند و به مقام و نان و نوائی رسیده اند.(5)

****

نام برخی از قربانیان تروریسم حکومت اسلامی را می خوانید. (این لیست را کامل کنید و خطا های آن را برطرف سازید (6).).

1- ﺷﻬﺮﻳﺎرﺷﻔﻴﻖ 08/12/1979 ﭘﺎرﻳﺲ ـ ﻓﺮاﻧﺴﻪ، افسرارشد نیروی دریائی و فرزند اشرف پهلوی ﺧﻮاهرمحمد رضا ﺷﺎﻩ.

2- ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ 23/07/1980 واﺷﻨﮕﺘﻦ ـ اﻣﺮﻳﮑﺎ، دﻳﭙﻠﻤﺎت رژیم پهلوی و وابسته مطبوعاتی و سخنگوی سفارت ایران در آمریکا دردوران حکومت پهلوی.

3- اﺣﻤﺪ ذواﻟﻨﻮر(ذوالانوار) 29/08/1982 ﮐﺮاﭼﯽ ـ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن، از سازمان مجاهدین خلق ایران

4- ﺷﺎهرخ ﻣﻴﺜﺎﻗﯽ 14/01/1982 ﻣﺎﻧﻴﻞ ـ ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ، از سازمان ﻓﺪاﺋﯽ

5- ﺷﻬﺮام ﻣﻴﺮانی 08/06/1982 هند، از سازمان ﻓﺪاﺋﯽ

6- اﻣﻴﺮراهدار 01/09/1982 هند، ازسازمان ﭘﻴﮑﺎر

7- اﺳﻔﻨﺪﻳﺎر رﺣﻴﻤﯽ 08/02/1983 ﻣﺎﻧﻴﻞ ـ ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ، سازمان ﻣﺠﺎهدین خلق ایران

8-ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ اوﻳﺴﯽ 07/02/1984 ﭘﺎرﻳﺲ ـ ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ارﺗﺸﺒﺪ (فرماندهی ژاندارمری، فرمانده نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی، فرماندار نظامی تهران. عماد مغنیه معروف به حاج رضوان از فرماندهان نظامی حزب‌الله لبنان و رهبر گروه جهاد اسلامی، مسئولیت ترور غلامعلی اویسی را برعهده گرفت. وی به خاطر بمب‌گذاری سفارت آمریکا در سال ۱۹۸۳ و پادگان نظامی آمریکا و مقر نیروهای حافظ صلح فرانسه دربیروت (که باعث کشته‌شدن بیش از ۳۵۰ نفر شد)، و نیزدربمب‌گذاری سفارت اسرائیل در آرژانتین در سال ۱۹۹۲ و گروگانگیری غربی‌ها دردهه ۸۰ درلبنان، تحت تعقیب بود. منوچهر متکی وزیرسابق امور خارجه ایران در تشییع جنازه این تروریست حضور داشت و پیام‌های تسلیت مقام‌های ایرانی را خواند.”

9- ﺣﺴﻴﻦ اوﻳﺴﯽ 07/02/1984 ﭘﺎرﻳﺲ ـ ﻓﺮاﻧﺴﻪ از اﻓﺴﺮان ارﺗﺶ

10- هادی( حمید) ﻋﺰﻳﺰﻣﺮادی 23/12/1985 اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ـ ﺗﺮﮐﻴﻪ، درﻓﺶ ﮐﺎوﻳﺎﻧﯽ

11- ﺑﻬﺮوز ﺷﺎهوردی ﻟﻮ 27/08/1985 اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ـ ﺗﺮﮐﻴﻪ، درﻓﺶ ﮐﺎوﻳﺎﻧﯽ

12- ﻣﺤﻤﺪ وﻟﯽ ﺳﻌﻴﺪان 12/11/1986 ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن، اﻓﺴﺮﻧﻴﺮوی درﻳﺎﺋﯽ

13- ﻣﻴﺮﻣﻨﻮت ( میر مولا داد) 08/06/1985 ﮐﺮاﭼﯽ ـ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺠﻠﺲ رژیم ﺷﺎهنشاهی، رئیس قبیله دشتیاری

14- ﺑﻴﮋن ﻓﺎﺿﻠﯽ 01/07/1986 ﻟﻨﺪن ـ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن، ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺐ (وی فرزند رضا فاضلی، هنرپیشه منتقد حکومت اسلامی ست. بیژن دراثر بمب گذاری توسط عوامل حکومت اسلامی در۲۸ مرداد ۱۳۶۵ در فروشگاه خود واقع در لندن کشته شد. این بمب برای ترور رضا فاضلی کار گذاشته شده بود که به کشته شدن فرزند وی منجر شد.)

15- اﺣﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ ﻣﻨﻔﺮد 24/10/1986 ﺗﺮﮐﻴﻪ، ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻠﯽ

16- ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ ﻳﮑﺒﻨﺪ 04/12/1986 ﮐﺮاﭼﯽ ـ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن، سازمان ﻓﺪائی

17- ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻣﺤﻤﺪی 16/01/1987 هاﻣﺒﻮرگ ـ ﺁﻟﻤﺎن، ﺧﻠﺒﺎنِ ( بازیکن خط دفاع سابق تیم‌های پرسپولیس و عقاب تهران، وی خلبان ویژه پروازرهبران حکومت اسلامی از جمله رفسنجانی و خامنه‌ای بود که  در تاریخ ۲۱ مردادماه ۱۳۶۵ با یک فروند هواپیمای جت فالکون به عراق گریخته بود.).

18- ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ(حسین) ﻣﻨﺼﻮری 25/07/1987 اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ـ ﺗﺮﮐﻴﻪ، ازﻣﺨﺎﻟفان حکومت اسلامی

19- اﺣﻤﺪ ﻣﺮادی ﻃﺎﻟﺒﯽ 10/09/1987 ژﻧﻮ ـ ﺳﻮﺋﻴﺲ، ﺧﻠﺒﺎن

20- ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺑطهوری 15/06/1987 اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ـ ﺗﺮﮐﻴﻪ، از ﻣﺨﺎﻟفان حکومت اسلامی

21- ﻓﺮاﻣﺮز ﺁﻗﺎﻳﯽ 08/07/1987 ﮐﺮاﭼﯽ ـ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن، ازﻣﺨﺎﻟفان حکومت اسلامی

22- ﺟﻮاد ﺣﺎﺋﺮی 01/12/1987 اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ـ ﺗﺮﮐﻴﻪ ، ازﻣﺨﺎﻟفان حکومت اسلامی

23- ﺣﻤﻴﺪ رﺿﺎ ﭼﻴﺘﮕﺮ(بهمنی) 19/05/1987 وﻳﻦ ـ اﺗﺮﻳﺶ،  عضورهبری حزب کار (توفان)( فردی به نام مستعار علی آمیزطبع  از ایران از طریق نامه‌نگاری  با وی تماس گرفت و قراری در وین پایتخت اتریش گذاشت. چیتگر برای ملاقات با آن فرد به وین رفت… پلیس اتریش جسد متلاشی شده او را، که از پشت سر دو گلوله به مغزش شلیک شده بود، کشف کرد.”.

24- ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺷﺮﻳﻒ زادﻩ 08/07/1987 ﮐﺮاﭼﯽ ـ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن، از مخالفان حکومت اسلامی

25-ﻋﻠﯽ ﻧﺒﻮی ﺗﻮﮐﻠﯽ 03/10/1987 ﻟﻨﺪن ـ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن، ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺐ

26- ﻧﻮراﻟﺪﻳﻦ ﻧﺒﻮی ﺗﻮﮐﻠﯽ ( فرزند علی نبوی توکلی) 03/10/1987 ﻟﻨﺪن ـ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن، ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺐ

27- صدیق کمانگر، سال ۱۳ شهریور ۱۳۶۸، عراق، کومله

28-ﻋﻄﺎاﻟله ﺑﺎی اﺣﻤﺪی 04/06/1989 اﻣﺎرت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻋﺮﺑﯽ، درﻓﺶ ﮐﺎوﻳﺎﻧﯽ

29- اﮐﺮم (م.) ﺑﺎی اﺣﻤﺪی 04/06/1989، اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻋﺮﺑﯽ

30- ﺑﻬﻤﻦ ﺟﻮادی( غلام کشاورز) 26/08/1989 ﻗﺒﺮس، ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ اﻳﺮان.( قصد دیدار با مادر و برادرش پس از ۸ سال دوری از آنان را داشت که توسط یک موتورسوار با سه گلوله در برابر چشمان مادر، برادر، همسر و دو فرزند خردسال ترورشد.)

31- ﻋﺒﺪاﷲ ﻗﺎدری ﺁذر 13/07/1989 وﻳﻦ ـ اﻃﺮﻳﺶ ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﻳﺮان

32- ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﻗﺎﺳﻤﻠﻮ 13/07/1989 وﻳﻦ ـ اﻃﺮﻳﺶ، دبیرکل ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن ایران(برای رسیدن به راه‌ حل مسالمت آمیز در کردستان  با تنی چند ازنمایندگان حکومت اسلامی دروین، بر سرمیزمذاکره صلح به دست نمایندگان حکومت اسلامی که برای مذاکره فرستاده شده بودند، کشته شد.)

33- فاضل رسول( رسول فاضل)13/07/1989 وﻳﻦ ـ اﻃﺮﻳﺶ، اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎﻩ

34- هادی ﺑﻠﻮچ ﺧﺎن 16/02/1990 ﮐﺮاﭼﯽ ـ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن، ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺐ

35- ﺳﻴﺮوس اﻟﻬﯽ 23/10/1990 ﭘﺎرﻳﺲ ـ ﻓﺮاﻧﺴﻪ، از بنیانگذاران سازمان درفش کاویانی، استاد پیشین علوم سیاسی دانشگاه ملی ایران و مشاوروزیرآموزش و پرورش در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی.

36- ﮐﺎﻇﻢ رﺟﻮی 24/04/1990 ژﻧﻮ ـ ﺳﻮﺋﻴﺲ، ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ(دکترای حقوق از فرانسه، عضو هیئت علمی انستیتوی عالی حقوق بین‌الملل دانشگاه ژنو).

37- ﻋﻠﯽ ﮐﺎﺷﻒ ﭘﻮر 15/07/1990 ﺗﺮﮐﻴﻪ، ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﻳﺮان

38- ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻧﺨﻌﯽ 01/10/1990 ﺗﺮﮐﻴﻪ،  ﭘﻨﺎهنده ﺳﻴﺎﺳﯽ

39- ﻋﻔﺖ ﻗﺎﺿﯽ 06/09/1990 ﺳﻮﺋﺪ، از ﻣﺨﺎﻟفان حکومت اسلامی(دختر قاضی محمد رهبر و بنیانگذار حزب دموکرات کردستان و رئیس جمهور جمهوری مهاباد بود.)

40- ن. رﻓﻴﻊ زادﻩ 26/03/1992 ﻧﻴﻮ ﺟﺮﺳﯽ ـ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ، افسرارﺗش در دوران رژیم پهلوی

41- ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﺮوﻣﻨﺪ 18/04/1991 ﭘﺎرﻳﺲ ـ ﻓﺮاﻧﺴﻪ، رئیس هیئت اجرائی نهضت مقاومت ملی ایران . (در مقابل آسانسور منزل مسکونی خود در پاریس با ضربات کارد به قتل رسید.)

42- ﺷﺎﭘﻮرﺑﺨﺘﻴﺎر 06/08/1991 ﭘﺎرﻳﺲ ـ ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻠﯽ (دبیرکل سابق حزب ایران، عضو اخراج شده جبهه ملی ایران، بنیان‌گذار نهضت مقاومت ملی ایران در سال ۱۳۵۹ و آخرین نخست‌وزیر ایران در رژیم پهلوی.)

43- سروش کتیبه 06/08/1991 ﭘﺎرﻳﺲ ـ ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻠﯽ

44- ﻓﺮﻳﺪون ﻓﺮﺧﺰاد 09/08/1992 ﺑﻦ ـ ﺁﻟﻤﺎن، شومن، خواننده، هنرپیشه و شاعر ( وی در ۱۶ مرداد ۱۳۷۱ (۶ اوت سال ۱۹۹۲) در محل سکونتش در شهر بن در آلمان بر اثر ضربات چاقو به قتل رسید. قاتلان شکمش را دریدند و زبان و گوش و دماغش را بریدند و جنازه او را آلوده کردند.)

45- هماﻳﻮن اردﻻن 17/11/1992 ﺑﺮﻟﻴﻦ ـ ﺁﻟﻤﺎن، ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﻳﺮان

46- ﻧﻮری دهکردی 17/09/1992 ﺑﺮﻟﻴﻦ ـ ﺁﻟﻤﺎن، از ﻣﺨﺎﻟفان حکومت اسلامی

47- ﺻﺎدق ﺷﺮﻓﮑﻨﺪی 17/09/1992 ﺑﺮﻟﻴﻦ ـ ﺁﻟﻤﺎن، استاد دانشگاه و دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران

48- ﻓﺘﺎح ﻋﺒﺪﻟﯽ 17/09/1992 ﺑﺮﻟﻴﻦ ـ ﺁﻟﻤﺎن، ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﻳﺮان

49-ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ 04/06/1992 اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ـ ﺗﺮﮐﻴﻪ، سازمان مجاهدین خلق .( ” بنا به اعتراف يکی از تروريست های ترک که در ربودن و قتل علی اکبر قربانی در ترکيه شرکت داشت….قاتلان از شکنجه دادن قربانی نوار ويدئو گرفتند. تروريست ها، قربانی را پس از دادن انواع شکنجه ها، از جمله قطع آلت تناسلی، قطعه قطعه کردند- برگرفته از نشريه ” ايران زمين”)

50- ﻋﺒﺎس ﻗﻠﯽ زادﻩ(عاقلی زاده) 26/12/1992 اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ـ ﺗﺮﮐﻴﻪ، درﻓﺶ ﮐﺎوﻳﺎﻧﯽ

51- ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎدری 1993 ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺁﻧﮑﺎرا ـ ﺗﺮﮐﻴﻪ، ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﻳﺮان

52-  ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ( حسین) ارﺑﺎب کاظمی 06/06/1993 ﮐﺮاﭼﯽ ـ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن، از سازمان ﻣﺠﺎهدین خلق

53-  ﺑﻬﺮام ﺁزادﻓﺮ 28/08/1993 ﺁﻧﮑﺎرا ـ ﺗﺮﮐﻴﻪ، ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﻳﺮان

54- هیبت الله ﻧﺎروﺋﯽ 09/03/1993 ﮐﺮاﭼﯽ ـ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن، رﺋﻴﺲ ایل ﻧﺎروﺋﯽ

55- دلاویز ناروئی09/03/1993 ﮐﺮاﭼﯽ ـ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن

56- ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻧﻘﺪی 16/03/1993 رم ـ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ، ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ( وی کاردار سفارت رژیم اسلامی در ایتالیا بودکه در اسفند 1360 به  شورای ملی مقاومت پیوست و عضو هیأت نمایندگی شورای‌ ملی مقاومت در ایتالیا و بعد مسئول شورا در این کشور شد.)

57- ﻃﻪ (طاما) ﮐﺮﻣﺎﻧﺞ 1993 ﺗﺮﮐﻴﻪ، ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﻳﺮان

58- ﻣﻬﻴﻦ ارﺟﻤﻨﺪ 1994 دﺳﺎﻣﺒﺮ، ﺗﺮﮐﻴﻪ، از ﻣﺨﺎﻟفان حکومت اسلامی

59- اﺑﻮﺑﮑﺮ هداﻳﺘﯽ 17/01/1994 ﺳﻮﺋﺪ، ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن

60- ﻋﺜﻤﺎن اﻣﻴﻨﯽ 24/06/1994 ﮐﭙﻨﻬﺎک ـ داﻧﻤﺎرک، ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﻳﺮان

61- ﻣﻬﺘﺎب رﺷﻴﺪی 29/01/1994 ﺗﺮﮐﻴﻪ،  ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﻳﺮان

62- ﻧﺎﺻﺮ رﺷﻴﺪی 29/01/1994 ﺗﺮﮐﻴﻪ، ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﻳﺮان

63- ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﺟﻤﺸﻴﺪ زهی 04/03/1996 ﮐﺮاﭼﯽ ـ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن، ﻣﺨﺎﻟﻒ حکومت اسلامی

64-  ﻣﺮﻳﻢ ﺟﺎودان ﺟﻮﮐﺎر 1996 ﻣﺎرس، ﺗﺮﮐﻴﻪ ، سازمان مجاهدین خلق

65-  زهرا رﺟﺒﯽ 20/02/1996 اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ـ ﺗﺮﮐﻴﻪ ، سازمان مجاهدین خلق

66- ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ﻣﺮادی 20/02/1996 اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ـ ﺗﺮﮐﻴﻪ، سازمان مجاهدین خلق

67- ﻣﻮﻟﻮی ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﻣﻼزادﻩ 04/03/1996 ﮐﺮاﭼﯽ ـ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن، روﺣﺎﻧﯽ اهل ﺗﺴﻨﻦ

68- رﺿﺎ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن( کوروش آریامنش) 28/05/1996 ﭘﺎرﻳﺲ ـ ﻓﺮاﻧﺴﻪ، درﻓﺶ ﮐﺎوﻳﺎﻧﯽ، معاون وزير آموزش و پرورش در دوران رژیم پهلوی  و ناشر مجله “ما آزادگان”

69- ﻋﻠﯽ ﻣﻮﻻﺋﯽ 31/10/1996 ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن، سازمان ﻓﺪاﺋﯽ

70 – ﮐﺎوﻩ زارﻋﯽ 22/08/2005 ﻟﻴﻨﺪزﺑﺮی ـ ﺳﻮﺋﺪ، ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﻳﺮان

71- سعید کریمیان ، آوریل سال 2017 ، استانبول، ترکیه ، مدیر شبکه تلویزیونی جـِم

****

72- ﮐﺮﻳﻢ ﻣﺤﻤﺪ زادﻩ استکهلم ـ ﺳﻮﺋﺪ، ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﻳﺮان

73- منوچهر فرهنگی ، آوریل سال 2008، اسپانیا، زرتشتی ( 82 ساله، نیازمند منبع موثق)

74- راننده‌ی سابق رضا پهلوی، تبعه سوئد ( نیازمند منبع موثق)

75- فیروزه دهقان پور، اوماها- امریکا، دانشجو وهوادار سازمان چریک های فدائی خلق، قتل با ضربات چاقو(  ایران تایمز، 19 آگوست 1983) ( نیازمند منبع موثق)

76- فرامرز- د، برلین غربی، سلطنت طلب، با ضربات چاقوی دوجوان عرب( لبنانی) به قتل رسید.(ایران تایمز- نیازمند منبع موثق)

77- فتح‌الله منوچهری (فرود فولادوند)، رهبرانجمن پادشاهی، ا لکساندر ولی‌زاده و ناظم اشمیت عازم سفر به نوار مرزی ایران بوده‌اند که به گفتهٔ سازمان عفو بین‌الملل از تاریخ ۱۷ ژانویه ۲۰۰۷ دراستان حکاری ترکیه و در نزدیکی مرز ایران ناپدید شده‌اند. به گفته فرزند فولادوند” به احتمال زیاد دریکی از بازداشتگاه‌های وزارت اطلاعات در تهران زندانی‌ اند.” ( نیازمند منبع موثق)

78- برخی افراد نام آن ها در لیست های مختلف آمده، اما اطلاع دقیقی در مورد آن ها نیست: ( نیازمند منبع موثق):
فرامرزعکایی (پاکستان)، باقرزاده (مجاهد – کابل)، ا. رحيمی طالقانی، م.اهری، منصورمقدم، س. يزدان پناه، محمد قادری، غفورحمزه ای، فرزانه حامد، ناصر مرجانابی، منصورامينی،  علیرضا حسن پورشفیع زاده ( پاکستان) ، سیف الله سليمانپور و برادر وی) ، حسین کشاورز( مجاهد)، حسین کشور( پاکستان)، شاهپورفیروزی، بهروزباقری درانفجاربمب، ( فرزند بهمن باقری فرمانده سابق نیروی دریائی). ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻈﺮی (ﺣﺰب رﻧﺠﺒﺮان اﻳﺮان).

79- ترورشدگان در کردستان عراق: دفترنمایندگی کومه‌له درخارج از کشوراسامی 210 تن از افراد اپوزیسیون ایرانی را که در فاصله سال‌های 1991 تا 1997 در کردستان عراق مورد سوء قصد عوامل جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند را اعلام کرده است. (7)

*****

80-  افرادی که مورد سوءقصد و عملیات تروریستی قرار گرفتند اما جان سالم به دربردند:

شاپوربختیار دراولین سوء قصد در18 ژوئیه 1980 توسط تروریست اجاره ای حکومت اسلامی، انیس نقاش (لبنانی) آسیب ندید. در این عملیات تروریستی یک پلیس جوان زخمی و فلج شد ویکی ازهمسایگان خانهٔ بختیار به قتل رسید.

رافیک، هنرمند درامریکا، محمدعلی حسین پور، ابوبکر(کامران)هدایتی، مهدی حائری، حسین میرعابدینی، مهندس مجتهدزاده، امیرحسین امیرپرویزاز هدف های عملیات تروریستی حکومت اسلامی بودند.

 

****

اقدام های تروریستی در کشورهای دیگر:

حکومت اسلامی در کنارحضور تروریستی – نظامی علنی در لبنان، سوریه، عراق، بحرین، یمن و… به اشکال دیگرنیز حضور تروریستی اش را در کشورهای مختلف جهان نشان داده است. چند نمونه:

1- تحریک و تشویق و جایزه گذاشتن برای ترورسلمان رشدی وناشران و مترجمان کتاب ” آیه های شیطانی” و تهدید کاریکاتوریست هائی که طرح خمینی و محمد و مشابهین شان را کشیده اند. این اقدام ها دربسیاری از کشورها با قتل، آتش زدن و تخریب و درگیری های فیزیکی همراه بوده اند. درهند وپاکستان اعتراض ها ده ها کشته برجای گذاشتند.

” زخمی شدن کاپریلو مترجم ایتالیایی کتاب ’آیات شیطانی’ با ضربات چاقو… تلاش برای به آتش کشیدن یک کتابفروشی در لندن و طراحی بمب‌گذاری در رابطه با سلمان رشدی توسط فردی به نام مهرداد کوکبی ( 23 دسامبر1989) تلاش نافرجام ترور، ناشر نروژی کتاب سلمان رشدی، ویلیام نیگارد، ( 11 اکتبر1993).
” چند ماه پس ازفتوای خمینی ،مصطفی مازح، لبنانی خود را برای اجرای حکم به انگلیس رساند و درهتل محل نگهداری سلمان رشدی مستقر شد که پیش ازانجام عملیات، بمب منفجر شد و وی کشته شد…” ( روزنامه جمهوری اسلامی)

2- بمب گذاری، آتش زدن، تخریب و ایجاد درگیری و رعب و وحشت در کشورهای مختلف. چند نمونه:

– بمب گذاری و مرگ رهبرگروه سنی صحابه در لاهور 19 ژانویه 1997.

– حمله به مراکز زندگی و تجمع پناهندگان ایرانی به ویژه درپاکستان و هند و ترکیه، که تا به حال تعدادی زخمی و کشته بر جای گذاشته است.

-” بیش از ۱۵۰ تن از چاقوکشان  جمهوری اسلامی در حمله به خوابگاه دانشجویان ایرانی در شهر ماینس آلمان، تعدادی از دانشجویان را زخمی‌کردند… در فرانسه – پاریس، ماموران جمهوری اسلامی و کارمندان و دیپلمات‌های سفارت جمهوری اسلامی به فعالان سازمان مجاهدین خلق، که در سطح شهر اعلامیه پخش ‌می‌کردند با چوب و چماق و چاقو حمله کردند و آن‌ها را مضروب ساختند. سازمان مجاهدین خلق در کتابی با عنوان “در جنگ با بشریت”  نام و عکس تعدادی از این افراد را منتشر کرده است.”

3- ارسال بمب پاکتی برای مخالفان، برای نمونه: محمد علی حسین پور، دانشجوی ایرانی درپاریس براثر انفجار بمب که دردرون بسته پستی جاسازی شده بود زخمی می شود.( ایرانشهر، 4 تیرماه 1363) ( موارد مشابه ای در اروپا به ویژه ازسوئد گزارش شده است، عفت قاضی با همین شیوه ترور شد.)

4- ترور افرادی از کشورها و ملیت های مختلف :

– ترور و کشتار در آرژانتین( بوئنوس آیرس) (8)

– پل کلبنیکوف، نویسنده آمریکایی مجله فوربزکه مقاله‌ای با نام “آخوندهای میلیونر ایران” نوشته بود، وقتی از دفتر مجله در مسکو خارج می شد، به ضرب گلوله به قتل رسید.

– سه ایرانی به اتهام “ترور افراد” در ولایت هرات بازداشت شدند.

http://www.bbc.com/persian/afghanistan-38567111

– طرح ترورعادل الجبیر، سفیرعربستان در خاک امریکا توسط سپاه قدس. در ۱۹ مهر ۱۳۹۰ -۱۱ اکتبر ۲۰۱۱ میلادی اریک هولدر وزیر دادگستری آمریکا خبر این طرح تروریستی را اعلام کرد. تروریست ها یک شهروند ایرانی-آمریکایی به نام منصور ارباب‌سیَر، و علی غلام شکوری افسرارشد نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، معرفی شده اند.

–  تروررافق تقی، پزشک، نویسنده ورئيس “مجمع نويسندگان آزاد” آذربایجان، 28آبان سال 1390. این نویسنده که هدف سوءقصد یک تروریست قرارگرفت روز چهارشنبه دوم آذر ماه در گذشت.(9)

 

*****

منابع و توضیح ها:

 

1- صادق خلخالی، ایام انزوا، خاطرات، جلد نخست ، نشرسایه، سال انتشار 1380، صص 75-79

2- تعقيب مخالفين رژيم درخارج ،علم و جامعه ( واشنگتن دی.سی ) ، شماره ۱۱۴، آذر ماه ۱۳۷۲

3- بخشی از تاريخ جنبش روشنفکری ايران ، جلد ۳، نشر باران ، ۲۰۰۲

4- گزارش های دادگاه های مربوط به ترور عبدالرحمن قاسملو و همراه وی در اتریش و کشتار میکونوس در برلین

5-  نام برخی دیگراز متهمان ( آمر و عامل) : روح‌الله حسینیان، قربانعلی دری نجف‌آبادی، غلامحسین محسنی اژه‌ ای، محسن رفیقدوست ….محمد جعفر صحرارودی، حاجی مصطفوی لاجوردی، امير منصور بزرگيان، محمد آزادی، عبدالرحمان بنی‌هاشمی،  فریدون بویراحمدی، کاظم دارابی، عباس رایل، یوسف امین،  داود صلاح‌الدین، انیس نقاش، علی وکیلی‌راد، وحید گرجی،مرتضی شریف اصفهانی(مرتضی قبه)، سعید امامی ( اسلامی) و …

6- در سال 1999 لیستی منتشر شد با حدود 300 نام، آن لیست دقیق و قابل وثوق نبود.  برای لیست ارائه شده از منابع زیرنیز استفاده شده است :

– گزارشی از: ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ اﻳﺮاﻧﯽ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اروﭘﺎ و ﺁﻣﺮﻳﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ” .

– ماشین کشتار( ترور) تهران، گزارشی ازگروه حقوق بشر پارلمان انگلیس در ماه مارس 1994:

“… قرن‌ها یکی ازاصول حقوق بین المللی حمایت از قربانیانی بود که برای فرار از سرکوب در کشورهای دیگر پناه می جستند. در قرن بیستم، قربانیان هیتلر، استالین، موسولینی، پل پوت، سوهارتو، گالتیری، استرونسر، نی وین و چائوشسکو همگی در پناهندگی از امنیت برخوردار شدند. برای اولین باردر تاریخ، یک کشور برای کشتن مخالفان خود که در تبعید هستند در سراسر جهان اقدام می کند. این گزارش مجموعه ای است که اعضای پارلمان و علاقمندان را در جریان جزییات اقدام های دولت ایران قرار می دهد. گزارش به قطعنامه سوکمیسیون حمایت از حقوق اقلیت ها مورخ 17 اوت 1993 اشاره می کند و اقدام ها و تحقیقات پروفسور گالیندوپل، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، می پردازد و سپس سازماندهی دستگاه ترور ایران را معرفی می کند و به ترتیب در مورد پرونده آدم ربایی مهندس مجتهدزاده و… می پردازد”

– هفته نامه اشپیگل، 12 اردیبهشت ، گزارش سری منتسب به “گروه ایران” در اداره فدرال برای امنیت داخلی به تاریخ 29 ژوئن 93/  در این گزارش آمده است:

“سوء قصد علیه ایرانیان باید توسط شعبه سرویس مخفی ایران در بن تدارک و تحت نام رمز “بزرگ علوی” انجام گرفته باشد. بنابر همین گزارش شعبه “وزارت اطلاعات و امنیت” ایران که بین سه سرویس مخفی ایران که در آلمان فعال هستند از همه بزرگ تر می باشد و درسفارت ایران دربن دارای مرکزی برای اقدام هایی در سطح اروپای غربی است. این شعبه وزارت اطلاعات از پایان سال 1986 و ابتدای 1987 به وجود آمده است. شعبه مورد نظر در یک طبقه حفاظت شده سفارت قرار دارد و یک اتاق مخابرات در اختیار دارد. در آن جا حداقل 20 نفر پرسنل مشغول به کارند…”

7- لیست قربانیان ترورحکومت اسلامی در خارج از ایران، بالاترین( برگرفته از سایت حزب سوسیال دموکرات ایران)

http://www.spiran.com/fa/humanrights/terorlistedesis.html

8- – “ترور در بوئنس آیرس، جنایت فراموش شدۀ جمهوری اسلامی علیه بشریت”

http://www.iranrights.org/fa/newsletter/issue/12/terror-in-buenos-aires-the-islamic-republics-forgotten-crime-against-humanity#sthash.GOdtFJF2.dpbs

9- بی بی سی، چهارشنبه 29 نوامبر 2006 (8 آذر 1385) در گزارشی با عنوان “آيت الله محمد فاضل لنکرانی، يکی از مراجع تقليد شيعه در قم، برای دو روزنامه نگار درجمهوری آذربايجان فتوای قتل صادرکرده است.”، نوشت: آن گونه که دفتر آيت الله فاضل لنکرانی اعلام کرده، جمعی از مقلدان وی درجمهوری آذربايجان نامه ای خطاب به وی نوشته و پرسيده اند که وظيفه مسلمانان در قبال نويسنده ای که به گفته آنان، اروپا را برتراز خاورميانه دانسته، دين اسلام را در برابر مسيحيت پست و بی ارزش نشان داده، با کلمات “ناپسند و نالايق” به پيامبر اسلام توهين کرده، تمامی مقدسات اسلام را به تمسخر گرفته و در پايان مقاله اش هم اعلام کرده که همه اين مطالب را آگاهانه و از روی عمد نوشته است و باز هم خواهد نوشت چيست؟

آيت الله فاضل لنکرانی، درپاسخ نوشته که فردی که چنين مقاله ای نوشته، اگر مسلمان زاده باشد، به دليل ارتداد (برگشتن از دين اسلام) و اگر کافر باشد به دليل توهين به پيامبر اسلام بايد به قتل برسد و قتل او برهرکسی که به وی دسترسی داشته باشد لازم است. بنابر فتوای اين مرجع تقليد شيعه، مسئول نشريه ای که مقاله چنين نويسنده ای را چاپ کرده نيزهمين حکم را دارد. بنابراین، نويسنده ای که آيت الله فاضل لنکرانی خواستار قتل آن ها شده بود، رافق تقی و سمير صداقت اوغلو، سردبير نشريه صنعت بودند.”

برخی دیگر از منابع:
– جنگل شوکران، نامه ها و وصيت نامه ها، مهدی اصلانی و مسعود نقره کار، انتشارات آرش، پاريس
– مقدمه ای برکشتار دگرانديشان درايران، انتشارات فروغ، چاپ دوم
– درباره ترورمیکونوس دربرلين ر . ک. به: سند افشاگرانه سازمان اطلاعات داخل آلمان در رابطه با دادگاه ميکونوس در برلين پيرامون قتل صادق شرفکندی و همراهانش: گزارش گروه کار ايران، سازمان اطلاعات داخلی آلمان ، درمورد فعاليت های سازمان های اطلاعاتی ايران (۱۹۹۴-۱۹۹۳)، انتشارات سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران. و نوشته هاو مصاحبه های پرویز دستمالچی
– درباره کشتار برلين، ايران تايمز، شماره۱۱۱۴،  جمعه ۲۸ اسفند ۱۳۷۱
– خنياگردرخون، درشناخت و بزرگداشت فريدون فرخزاد، به کوشش ميرزا آقا عسگری ( مانی)، چاپ دوم، شرکت کتاب، لس آنجلس.
– ميرزا آقا عسگری (مانی)، به جرم دگرانديشی مجازات شديم ، سايت ادبيات و فرهنگ / سايت نويسا، ۲۹ بهمن۱۳۸۶

– پرویز دستمالچی، ترور به نام خدا.

http://www.hambastegi-iran.org/spip.php?article3343

-علی اکبر هاشمی رفسنجانی و ترورهای خارج از کشور، سایت حقوق بشر در ایران

https://humanrightsiniran.org/1395/32616/

– حمید شوکت، پروازدرظلمت، زندگانی سیاسی شاپور بختیار، نشربازتاب ( آلمان) 2014

– اکبرگنجی، عالیجناب سرخپوش و عالیجنابان خاکستری، طرح نو، 1379

– نشریه ایرانشهر، جمعه ۱۱ تیرماه سال ۱۳۶۱، دوره چهارم، شماره ۱۶(شماره پی در پی ۱۴۷) / نشریه ایرانشهر، جمعه ۲۶ آذرماه ۱۳۶۱، دوره چهارم، شماره ۳۹ (شماره پی در پی ۱۷۰)

– ایران و پرونده‌های تروریسم دولتی، ر.ک به ویکیپیدای فارسی، دانشنامه آزاد