کرونا و مدعیان کذّاب خدایی

 

دکتر حمیدرضا قضاوی :

جنگ ایران و عراق و خسارات و تلفات عدیده ناشی از بی درایتی برخی فرماندهان یکشبه منقلی جبهه ندیده پایتخت نشین، ناآگاه از تاکتیک جنگی و …

شهر و روستا در غم و مصیبت، بدرقه جوانان و بازگشت اجساد، همه ویران، خانواده، همسایه، دوست، فامیل، همکلاسی …

و تلاش اطرافیان در تسکین دردِ پدران و مادران ، از مسافرت و دوری از محیطِ تا …!

رزمنده ای همسنگر یکی از اعضای خانواده، عالِم به علوم غریبه و مُدَّعیِ ارتباط با ارواح، از خاطراتش شفای رزمندگانِ مبتلا باختلالات اعصاب  روان ناشی از موج انفجار، اطلاع از محل وصیت نامه، تحولات پشت خاکریزِ دشمن و … با کنترل ضمیر ناخوداگاه همسنگران، و … نوجوانی واسطه احضار روحِ یکی از قربانیانِ جنگ، بیش از ۳۰ دقیقه تلاش، یکی دو ارتباط چند ثانیه ای و ناموفق، مجبور به بیدارکردن واسطه.

سهل الوصول بودن روح نشان از نزدیکی عالم ارواح ست به عالم ماده! جرقه ای سراغاز سفر و تحقیق و پژوهش …

علوم غریبه اعمالی ست مُحَیِّرالعُقول و گذشت زمان کلید فتح اسرار علم از تبدیل امواج مغزی و افکار به نوشتار و گویش، … تا رویت و ارتباط با موجودات ناپیدا در اسمان کره خاکی و …

ارتباط با ارواح و موجودات ناپیدا حقیقتی ست انکارناپذیر، و چون سایر علوم، تیغی دو لب. گاه به نیک وگر به نااهلان رسد شَرّ مطلق و سوءاستفاده به هوای نَفس[1]

قرنهاست سازمانهای امنیتی خصوصا امریکا و انگلیس به تکنولوژی علوم غریبه، خواب مصنوعی، جدایی موقت روح و ارتباط با مخلوقات غیرمادی نامرئی (فرازمینی) دست یافته اند، زنگ خطر سرکشی مخفی به زندگی و امور خصوصی مردم، نوعی سرقت نامحسوس و خواندن افکار ست، و سوء استفاده ماموران فاسد امنیتی به منافع شخصی و سیاسی … (درز اخبار کاخ سفید، Anonymous Whistlblower  …).

کلام نوروزی رهبر ایران به ارتباط دشمن با جِن …، حقیقت محض ست و نکته، الودگی عمومی ست, به فراخور دین و خدای خود، سلاحی مُخرِّب! اینست دستگیری ساحران رقیب[2] و مرگ دسته جمعی کلاغ ها در بوستان غدیر قم …

و اما بعد،

مهم، درجاتِ نامحدودِ علوم غریبه یا مراتبِ خلقت ست، به بیانی مراحل تکامل، و دست بالای دست بسیار، سطوح پایین قادر به کنترل مراتبِ ماقبل و ناتوان از شناختِ علم، و درک قدرت و وسعت مراحل مافوق.

جهان سرشارِ ازمخلوقات متنوع، برخی در محدوده طول موج بیناییِ موجودات وقابل رؤیت و برخی ناپیدا، درک بشر از مراحل مابعد وموجودات ناپیدا چون شناخت جنین ست از دنیای بعدِ تولد، نه درکِ مراحل پیش رو، نه قادر به تصوّر گستره جهان مرموز ماورای بطن، نه رویت والدین (خدایان ناپیدای جنین)، محکوم به تحمل حبس تاتولد و سِیرِ تکامل.

قرنها انسان خاکی شکم برامده میدید و پس از ماهها انتظار، رویت موجودی چون خود. ناتوان از رویت دنیای کوچک درون بطن. کنجکاوی سراغازی بود بر تحقیق … تا سال ۱۹۵۶ اختراع ابزاری بنام سونوگرافی.

پس از هزاران سال، اغاز دسترسی بشر به وقایع و رؤیت دنیای ناشناخته جنین، گوشه ای از گذشته خود … و ادامه پژوهش و تحقیق … تا امروز، قادر به کنترل جنین، دستکاری ژنتیکی، مهار یا تحریک ژن، بسته به خدایان جنین (دانشمندان)، انسانی نیک و مهار نواقص ژنتیکی، خلق موجودی عاری از نقص، و در سوی دگر، مُحقّقی شَرور، و ساخت جنایتکاری بالفعل، ایجاد عامدانه نقص ژن و بیماری، بِصَرفِ تحقیقات سِرّی یا تجاری خدایان فاسد زمینی (دانشمندان وابسته به سرویسهای امنیتی) در صدها مرکز محرمانه تحقیقات ژنتیکی و سلاح میکروبی (گونه مهندسی شده ویروس انفلوانزا COVID19، ظاهرا رفع بار مالی شرکتهای بیمه – سالخوردگان)… بدنبال سلاح های ویرانگر حیات و خَلقِ موجودات قابل کنترل (ربات طبیعی)، مطیع مطلق، فاقد قدرت اندیشه و احساس، ناتوان از تصمیم گیری خِبره در جنایت، چون پیروان دُگم ادیان، اینست نمایِ خدایان کذّاب زمینی و اسمانی!

دین فریب اجداد شیاد انسان ست، انسانهای اولیه، با قِدمت زندگی هزاران سال در کره خاکیِ ۱۳ میلیارد ساله. انسانهایی گذشته از دنیای مادّی و ورود به عوالمِ مابعد، در مسیر مراحل تکامل.

هزاران سال ست نظاره گر انسانها و جهانی ست که روزی خود در ان زیسته، ولی فاقد علم و توان بازگشت، کنجکاو، تلاش به ورود به دنیای ماقبل … تا سرانجام قریب ۵۸۰۰ سال پیش، قدم به زندگی و دنیای گذشته خود، از عالَمِ مِثال به جهان خاکی! نوعی رجعت، و بنا به ساختار جدید، ناپیدا از دیدِ انسان، و علمی قادر به تغییر شکل، اندازه، هیات

و تلاش به فریب و کنترل مخلوقات (انسان زمینی) با دستوراتی مُزوّرانه و اکثرا مجعول معروف به کتب اسمانی! اینست اغاز فریب انسان و بازی خالق و مخلوق و فاضلاب دین و پرستش کورِ خدایانی با دانشی محدود ولی بسی فراتر از علم انسان زمینی. به بیانی، مدعیان شیاد خدایی همان انسانهای فرمانروای دنیای دِگرند (خداوند مرد جنگي است، خروج 15:3)، همه خصلت انسان ست و لاغیر! حقیر و پرمدعا، خشم میگیرد، تهدید میکند، غضب میکند، هتک حرمت میکند، ابرو میریزد، مَکر میکند، … نگران از ناباوری امت و ریزش پیروان ست، چراکه مشرعیت به تعداد مریدان ست و پرستشگران.، همان امور زمینی ست چون انتخابات ولی ناپیدا از مَنظَرِ انسان مادی.

درحقیقت هبوط و رجعتِ[3] اجداد انسان ست به زمین خاکی، هر یک به بِلادِ خود، اشنا به مکان خود، گفتاری مرتبط به قوم و زمان خود (اینست ناکارامدی حکم روزه در قطبین، شب و روز چند ماهه!)، و حامی ایل و تبار خود (قوم برتر و سایرین برده و نجس[4])، و حقیقت، تَنازُع در بقای نسل خود!

ازمایشگاه زمین صحنه جنگ نیابتی قدرت خدایان ست، رقابتی بین الله Allah، لُرد Lord، یهوه Jaheweh و هزاران مدعی خدایی (نمایندگان ابلیس)، نوعی سربازگیری از انسان خاکی، خوراکی منحصر، دَفنی متفاوت، شرع و پرستشی خاص … و مخلوق نادان مدهوش خانه مقدس، دیوار مقدس، جسد مقدس، تُربتِ مقدس، ایام مقدس … و پیروی کور از انسانی مقدس با کتاب مقدس، خرسند از مجوز جنایت در جنگ مقدس … و صلح مقدس در ماه حرام، انسانی غرق در جنایت و فساد و صفات رذیله در یک کلام، اعتقادات مقدس!

دعوت کلامی, اغازِ جذب انسان (پیروان) ست، فریب حوری و قلمان، معجزه و اعمال مُحَیِّرِالعقول از مَنظَرِ انسان زمینی، و در صورت شکست، ایمان به جَبر، و خروج و ارتداد به تیغ شمشیر! چراکه ترس خدایان از رسوایی ست!

خود میگوید، ان الله خیر الماکرین، شیادترینِ شیادانم! ناممکن ست روحی پاک عاری از سیاهی، ولی الوده به فریب!

اگرپایه مُتقَن باشد نه نیازبه تهدید و اجبار ست و نه طرّاری (معجزه و کرامت) و نه وعده لذّت جنسی

تیغ شمشیر مجازاتِ عقلانیت وبیداری ست، اهرمِ فشارِ اوباش در حفظ و گسترش تجارت پُرسودِ مذهب.

در حقیقت، هدف اصلی، بردگی انسان ست، تفرقه و اغوای او به نسل کشی … و بدنبال، گسترش امپراتوری به سرحدّادِ سایر خدایان … توسعه قلمرو ست با كشتار بي‌قيد و شرط پیروان خدایان دِگر، کاشت تخم فتنه و برافروختن اتش جنگ.

حریم خصوصی ادم (بهشت) اولین مکان ورود خدایان ست، اولین قربانی فریب، ایمان به جبر، وحشت از موجودی پیدا و ناپیدا، قدرتی برتر، القای تفرقه و جنایت. مسبب اولین قتل در فرزندان، با پوشش مزورانه ای بنام وسوسه شیطان!

تفرقه و جنایت، درس اول خدایان کذّاب ست، مأموريتی مقدس مشروع بفتوای خدایان، سوق انسان نادان به شنیعترین جنایات با وسوسه، نفوذ در ذهن، اشکار در کلام همه فرستادگان، حتی پیامبر دین صلح و مهربانی[5]!

بردگی و کشتار دگرباوران و ناباوران از نسلِ خدایان رقیب، موثر در ثُبات فرمانروایی خدایان در دنیای دِگرست! به بیانی، قدرت خدایان (شَرّ و خِیر) به انسان ست، تحریک انسان علیه انسان، جنایت بدست انسان، و ادعای کمک خدایان و هبوط فرشتگان بر نابودی اقوام بی ایمان و گنهکار فقط در افسانه های کتب مقدس، محدود به زبان، نه عمل، فریبی ست در اغوای مخلوق نادان، تقویت روحیه و اعتماد به نفس در جنگ و جنایت افسارگسیخته! شکست جنگ احد و فتحِ بَدر در نوع تکنیک و ارایش نظامی ست و نه کمک فرشتگان! و معجزه موسی به عقل و درایت و دانش او[6].

مراحل تکامل قابل قیاس ست، از دنیای میکروسکوپی ژن (عالم ذَر) به فضای بسیار محدود اسپرم و تخمک، به دنیای کوچک جنین، به گستره جهان هستی، … تا بینهایت. به بیانی تکامل، بسط در همه صُوَر ست، کمّی و کیفی، حجم و اندازه، علم و توان، فهم و درک … همه بشکل شگرفی در حال گسترش، و هویدا شدن لایه های نامرییِ مخفی از مَنظَرِ مخلوقاتِ ماقبل.

… جهان های مابعد مشرف بر اسمان دنیای ماقبل چون اشراف انسان بر دنیای جنین، و موجودات نظاره گرِ همنوعان!

تکامل مشمول همه موجودات ست از انسان هومشمند تا حیوانات و نباتات و کوچکترین ذرات (ویروس میکروب …) و مطمئنا مخلوقات بظاهر بیجان وبی روح ( گسترش شگرف فضای لا یتناهی براساس سازمان فضایی امریکا).

تکامل در همه اجزاء موجود ست، از اندام، بافت، سلول … تا ارگانهای اصلی، دستگاه قلب و عروق، مغز و … همه دارای لایه های متعدد ناپیدا، متاثر و مرتبط با جسد مادی … (شبکه نامرئی Meridian در طب چینی چون سیستم عروق).

تکامل هر مرحله پیش نیاز سلامت مراحل پیشِ رو، به بیانی، لازمه نوزاد و انسانی سالم، سلامت ژن ست، و سلامت بدنِ مِثالی به اصول اخلاقی و عمل انسانی.

ورود به مراحل جدید با از دست دادن لایه های مراحل پیشین ست، بسوی یک هدف، از عالَمِ ذَر، به سرای ناسوت جنین و جهان خاکی، به عالم مِثال و برزخ، به سرای ارواح از ملکوت و جبروت تا لاهوتنور مطلق و حیات نامحدود!

وسعت دنیای مابعد به جهان کنونی چون گُستره جهان مادی ست به بطن مادر،  و دنیای جنین ست به کیسه تَنگ و تاریک اسپرم و تخمک، و جهان میکروسکوپی ژن.

تکامل، دروازه کسب دانش نوین ست و محو پرده ها … قدرت و علم انسانِ مراحل مافوق به انسان زمینی چون انسان ست به جنین … و انسان، خود مسول کسب دانش و تکامل قوه ادراک ست و فهم … به بیانی، محکوم به زندگی، اموزش، کار و تلاش در دنیای دگر، و کسب علم و تجربه با پاداش و مجازات.

انسان خاکی قادر به شناخت جنین ست و دستکاری ژن، مسبب تغییرات ژنتیکی، هدایت جسم و روان به شَرّ یا خِیر، و انسان مِثالی (خدایان)، قادر به نفوذ بر اندیشه و تسلط بر ذهن و عقل انسان، اخلال در قدرت تمیز نیک و شرّ، یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطانُ مِنَ الْمَسِّ، بقره ۲۷۵ کسی که شیطان با او تماس دارد، هدایت به شَرّ یا خِیر با دستکاری ذهن و اندیشه! اینست ادعای مدعیان خدایی به دانستن قصد و نیت انسان، و هشدار به انسان در عدم مکر و حیله برابر خدایان!

… و هرانچه نیاز سیر تکامل انسان ست در ذات و طبیعت اوست، و هر موجود واجد و حامل ملزومات رشد جسم و روح و اندیشه، طه ۵۰، به بیانی همان هدایت ست به خیر و شر بلد ۱۰، وقوف فطری انسان ست به نیکی و پلیدی، کاربرد عقل و شعور، درکی برامده از تاثیر محیط ست بر ژن مسبب ترشحات غدد و واکنش سیستم عصبی، در همه موجودات، به بیانی وظیفه مخلوق، تلاش ست و تفکر در تقویت قوه ادراک و عقل، لازمه سیر تکامل مراحل مابعد.

بخش دوم:

نقض یا کِذب (بالاخص در یافته های علمی)، مُسَبِبِ نَسخ و سلبِ اعتمادست، به بیانی نه حکم قابل استناد و نه کتاب قابل ارجاع، لذا استناد به کُتُب مقدس در پیش بینی شرایط و مراحل پیش رو خلاف عقل ست و نافی علم.

داستان خلقت انسان اولین کِذب اشکار کتب اسمانی ست. براساس شواهد مُتقَنِ علمی (بررسی ژننتیکی و باستانشناسی)، اغاز خلقت جهان بحدود ۱۳ میلیارد سال، قِدمَتِ مخلوقات به میلیونها، و انسان حداقل دههاهزار سال. ولی کلامِ خدایان صحبت از خلقت انسانی ست بحدود ۵۸۰۰ سال! شاید خلق، حیات به معنای ایمان اولین انسان ست به اولین مدعی خدایی با هبوط به کره خاکی!

کتب اسمانی حتی از مَنظرِ برخی رهبران واقع بین ادیان غیر قابل قبول ست. معروف ست کلام پاپ “اولّین اخبار دروغ درکتب مقدس آمده است”، و در ادامه، ردِّ مطالب کتب مقدس از مَنظَرِ علم و دانشمندان، خیال پردازی و افسانه نامیدن داستانها، توفان نوح، طبقات اسمان …، و ردِّ عِقابِ جهنم، ”کلیسا به جهنم معتقد نیست …“[7].

متاسفانه سوای بر قدرت و ثروت ”مافیای مذهب در ممانعت از انتشار و افشای حقایق، عاملِ اصلی بقای دین، عدم تمایل عوام ست به زدودن اوهام، و خروج از پرده سیاه معنویت، بختکی بر ذهن، مسبب جمودِ فکری. اشکارست خودفریبی عوام با اوهام معنوی در مصاحبه برخی از هزاران قربانیِ بیش از سه دهه تجاوز جنسی فقیهان و روحانیون مسیحی (اکثرا اوباش امنیتی cia fbi در نقش اصلی – دین) در مراکز دینی امریکا[8].

کلام، یکسو عدم اعتماد ست به کتب خدایان و دِگر، بهره گیری از معدود نکاتی مکتوم در افسانه ها و ایات. به بیانی کتب معروف به مقدس گاه با احتیاط و اندیشه قابل استنادست ولی غیر قابل اعتماد، مجمرعه ای از افسانه های تخیلیِ متناقض، و اندک حقایقی مستور در استعاره، و واژه های مبهم فاقد فحوای محض (شرک، کفر…)، تهدید، تهمت و تحقیر ناباوران … همه ریشه تفرقه و اختلاف[9] نه فقط بین ادیان بل در پیروان یک دین و یک مذهب، وبا تاسف در خانواده، که گاه خبرچینی و ویرانی زندگی و قتل عزیزی ست به رضای خدایان، اوهام معصوم و مقدسات

لذا، حقیقت نه به شوری فقیهان جنایتکار قرون وسطی ست (فضای رعب و وحشت از جهنم و سوداگری بهشت) و نه به بی نمکی پاپ (ردِّ عِقاب و مجازات)، شواهدِ مُتقَنی از حساب و کتاب ست مستور در برخی ایات، نشان از نقش مهم و خودبخود عمل انسان در سرنوشت.

به بیانی، تاثیر عمل خِیر و اسیب فِعلِ شَرّ بر روح و بدن مثالی، انی و خودبخود ست، چون اسیب ژن ست با مصرف مواد مُضِّرِ جنین در دوران حاملگی، مسببِ اختلال ذهن و نقص جسم، نوزادی ناقص الخلقه ناتوان از حرکت، درک، سمع و رویت.

پیامدِ رذائل، اسیب و سنگینی روح ست، بسته به شدت رذیله متفاوت، برخی قابل جبران و دِگر، اِبالِ تن، مطمئنا ظلم و جنایت مشمول بدترین ست … و عنت الوجوه للحی القیوم، و قد خاب من حمل ظلما، طه ۱۱۱، هیهات بر ظالمین، ویران کنندگان زندگی مردم به توطئه، تهمت و جنایت …! به بیانی، محل تولد انسان در دنیایِ دِگر بسته به عمل ست در دنیای خاک، و انسانیت لازمه سَبُکبالی و پرواز از اَسفَلُ السافِلین تا اعلی علّییّین!

عدم شواهد مُتفن بر مراحل تکامل مخلوقات و شرایط زندگی مابعد مسبب پناه انسان ست به افسانه های کتب مقدس.

یکسو، شاید بتوان افسانه هفت اسمان خدایان را ۷ تولد نامید، ۷ مرحله تکامل، ۷ لایه ناپیدا،  نه فقظ انسان بل جمیعِ مخلوقات، از دنیای ژن (عالم ذَر – اسمان اول) و دنیای جنین (اسمان دوم)، تا زندگی امروز در گُستره گیتی (دنیا، اسمان سوم) همه مادی و قابل رؤیت، و عالَمِ مِثال بعد از مرگِ ظاهریِ موجودِ مادی (اسمان چهارم، مرحله نوینی بر زندگی ناپیدا)، تا عالَم ملکوت و جبروت و لاهوت . از سویِ دِگر، اگر خالقِ حقیقی ازلی و ابدی ست، مراحل تکامل بشر نیز نامحدود ست، که مخلوق عجین در خالق ست، تا بینهایت و نور مطلق[10].

خلقت را خالقی ست نادیده و ناشنیده، می بیند و میشنود … همه از او و بسوی او، از ذره تا روح، از خاک تا سما، و خالق حقیقی را نه نیاز به کتاب ست ونه فرستاده ونه اجیرکردن فرشته برشانه وتقریر اعمال، که مخلوق او، انسانی ست با بیلیونها سلول هوشمند عصبی، هزاران گیرنده وفرستنده حس ودرک و رفتار، ثبت لاینقطعِ لحظات از نیت تاعمل و پِیامد …

در حقیقت الله، لُرد، یَهُوَه و هزاران مدعی خدایی، نه خالق اصلی دیده و نه شنیده اند. به بیانی، اینست پایه شیادانی بازیگر نقش خالق و بردگی روح و جسم انسان و سوق به کژی.

لذا کتب اسمانی نه فرستاده او، بل ماحَصَلِ گفتار مخلوقاتی ست با علم و قرانین بَدوی[11] و درجات متفاوت صفات حسنه و رذیله، کلام یکی به نعل ست و یکی به میخ، به بیانی جمع اضداد ست، تناقض محض در گفتار و عمل خدایان کذّاب! دستوراتی به نیک و شَرّ، منشاء فتنه، اینست دستور به پذیرش کُل کتاب! أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، حق ندارید که به برخی از کتاب و دستورات خدا ایمان بیاورید و به برخی دیگر نه!

۱ رآفت ست واختیار در دین لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ، بقره ۲۵۶، هركه بخواهد ايمان آورد وهركه بخواهد كافر، وفَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَ مَن شَاء فَلْيَكْفُرْ»، کهف ۲۹، دِگر سو، امر به قتل عام و فنای نسل ناباوران و دِگرباوران، از پیر و جوان تا مادر و کودک …

۲ توصیه به صلح ست، و درعمل، کاشت تخم فتنه و تفرقه و سوق مزورانه انسان به جهاد و جنگ مقدس، کشتن و کشته شدن در راه خدایان …

۳ دستور به علم و دانش … ودِگرسو، فتوایِ بیسوادترین قشر جامعه به قتل دانشمندان و فرهیختگان ناباور

۴ امر به تلاش و عَرَقِ جَبین… ست ودِگر، ثروت اندوزی ناصوابِ نمایندگان خدایان از سفره فقرا، رانتخواری، اختلاس …

۵ توصیه به نیکی و بخشش … ست، و بی تفاوتی شرم اورِ امپراتوری ثروت دین (دفاتر مراجع، استان قدس، جامعه المصطفی، بنیاد ۱۵ خرداد، مراکز نشر اثار…)  به محرومان، زلزله زدگان، … و حتی عدم حمایت تجهیزات ساده حفاظتی ایثارگران خط مقدم درمان در بحران کرونا

۶- توصیه به صداقت، راستی و درستی … ست ودگرسو، فتوی به تَقیّه، کِذب و ریا ..

۷ منع ظلم و جنایت … ست تاجایی حکمِ کشتن یکنفر برابر قتل ساکنان زمین، ودگر، دستور اکید نسل کشی ناباور و دِگرباور، مُرتَد..، مهدورالدم[12]!

۸ توصیه به حفظ منزلت و شان انسانی ست، ودِگرسو، فتوای مراجعِ کر و کور و لالِ به هتک حرمت، مباهته[13] (مهدورالعرض)، ریختن ابروی بیگناهان در حفط تجارت دین

۹ بظاهر توصیه به سلامت جسم و عقل و روح … ست، تفکر، افلا یعقلون، افلا یتفکرون، افلا یفهمون افلا یشعرون… و در عمل، امر به تقلید کور، و روزه طولانی مخرب سلولهای عصبی، تضعیف سیستم ایمنی، منشا و مُشَدِّدِ بیماری

درایات متعددی اشاره ضمنی خدایان ست به خالق حقیقی، استوار بر عرش عظیم، علی العرش الستوی طه ۵، توبه ۱۲۹، رب العرش العظیم زمر ۷۵، ثم الستوی علی العرش، سجده ۴۵، غافر ۷، الحاقه ۱۷ …

عرش، در فرهنگ فارسی دهخداو معین، … سوای بر معنای لُغوی (تخت بلند، جایگاه رفیع، بالاترین مکان …)، کنایه از اشراف ست و استیلای قدرت … به بیانی عرش در بالاترین نقطه بدن مخلوق ست، محل فرماندهی، نظارت و هدایت.

و در ایات دِگَر، توصیف عرش ست، عرشه علی الماء، هود ۷ عرش خالق بر اب ست، که مُعَرِّفِ مغز ست، بیلیونها سلول عصبی شناور در اب (بیش از۷۵٪ وزن مغز از اب).

و در ایاتی تاکید بر نقش حیاتی اب، و جعلنا من الماء کل شی حی، انبیا ۳۰، حیات به اب ست.

به بیان ساده، نماینده خالق حقیقی، میلیاردها سلول عصبی شناور بر اب ست، واقع در رفیع ترین مکان بدن انسان، مسول هوشیاری و اندیشه، مشرف بر محیط، هدایت، رفتار،

و تاکید بر همه انسانها بعنوان نماینده و خلیفه خالق حقیقی بر زمین، و یجعلهم خُلفاء الارض، نمل ۶۲، چراکه همه واجد عقل و شعور ند!

منافات ست بین هشدار خدایان بانسان در دشمنی اشکار شیطان، انَّهُ لکم عدوُّ مبین، نساء ۱۰۱. و توصیه به روزه طولانی در همه ادیان، از کودکی تا … نشان از نفرت و دشمنی خدایان کذّاب ست به نوعِ بشر. حمله دشمن به مرکز فرماندهی ست، به عرش، درحقیقت، پیامدِ تشنگی و گرسنگی طولانی نابودی سلولهای عصبی و مهار قدرت اندیشه ست، چراکه اب مهمترین سیال انتقال انرزی الکتریکی سلولهای عصبی و قند ساده گلوکز تنها منبع تغذیه سلولهای مغزست[14].

شرح تناقضات عامدانه کتب مقدس خود منظومه هزار و یکشب ست، از داستان افرینش آدم و حوا تا حاملگی مریم مقدسو پیامبری که خود را فرزند خدا مینامد و خدایی که منکر ست (سبب را مُسببی ست، و نطفه – امتزاج اسپرم و تخمک – لازمه دمیدن روح!).

در واقع، پایه کتب اسمانی مشترک ست، ابلیس، و تغییر عامدانه افسانه ها توسط هر الهه و فرستاده نوعی بازی و تمسخر ست و بذر اختلاف و تفرقه.

ادعای خدایان به امور ناممکن نوعی اغراق ست چراکه بسیاری از اعمال خارغ العاده از منظر انسانِ خاکی جزیی از زندگی معمول انسان مراحل مابعدست، بسته به درجات، از ظاهر ناپیدا تا تغییرات شکل و سن و اندازه … و رجعت به دنیای خاکی جزیی از عِلمِ عالِمانِ عالَمِ مِثال.

خدایان خود واقفند حیات، ازلی و ابدی ست و فنای مطلق، نامفهوم، سیر تکامل ست و انتقال به مراحل مافوق، به بیانی نه مرگ بدست خدایان کذّاب ست ونه زندگی، لذا ادعای یُحیی در غیاب یُمیت، فریب ست، فنایی نیست تا زنده شود!

همه در دست انسان ست، و جایگاه در عالَمِ مثال پیامدِ عمل ست در عالَمِ خاک، خودبخود، نه دادگاه و نه بازخواست، کردار و اعمال انسانها اشکار، و سکوت و شرم، زمر ۷۶. به بیانی، ترکِ دنیا اغاز قیامت هر انسان ست، مَحوِ پرده ها و رویت حقیقت، افشای اسرار، ویرانی عقایدِ موهوم، سرابِ اعمالِ باطل، خرافه پرستش و باورِ کژ

و توصیف عاقبت ناباوران در لفافه، انسانها به سه گروه، سوره واقعه، پیشتازان، السابقون السابقون، اولئک المقربون، ثُله من الاولین و قلیل من الاخرین، اکثرِ پیشتازان از پیشینیان و کمی از اقوام مابعد، بسیار مبهم، مسبب تفاسیر متفاوت[15]. شاید الاولین بمعنای اقوامی ست قبل از هبوط خدایان به زمین. بیش از ۵۸ قرن پیش (پیشینیان، پیش از ما خدایان!)، انسان در صلح و ارامش، نیکیِ کردار … (بهشت)، فارغ از قید و بندِ بی معنای شرع مسبب فتنه و جنایت، … و ورود اولین خدا به بهشت ادم و حوا و اجبار به ترک دیار و مصادره …، اغازی ست بر تفرقه و قتل و مجوز شرع بر فساد و تجاوز و تبهکاری …

… و در عالَمِ مِثال، شِکوِه انسان به خدایان از بیعدالتی حاکمان، بی معنا، که انسان ست عامل نابودی خود (سبا ۳۱-۳۳) و شیطانِ ساختگی فقط اغواگر نه مُقصر، همه بر دوش انسانی ست واجدِ اندیشه (ابراهیم ۲۲) لذا، کلام از عذابِ دو برابرِ مستضعف ست و مستکبر (اعراف ۳۸)، چراکه وظیفه انسان ست احقاق حق، دفاع و قیام برابر ظالم، شعرا ۲۲

و پایانی نیست بر هبوط خدایان و برگزیدنِ فرستاده و نزول کتاب مقدس و ادیان جدیدهمه واقعیت، همه ادعای تنها خالق و خدای هستی و نافی خدایان ماقبل،هزاران دین و مذهب نوین پس از اسلام، سیک[16]، LDS[17] …  و مجوز شرع به چند همسری مردان در ادیان نوظهور (مورمون، شیعه، …) با هدف افزایش پیروان …

و مجوز خدایان[18] همه ادیان و مذاهب به فساد و اختلاس در استحکام ستون دین، و اسلام ناب محمدی اهل بیت عصمت و طهارت سرامد فساد … به بیانی، مباح بودن جان و مال  وناموس عوام باایمان، و ناباوران و دگرباوران در هر مذهب!

و تجارت پرسود و بی خطر دین، سوای بر دوشیدن عوام نادان، کمکهای مالی از دولت فدرال امریکا …، بسته به تعداد پیروان (الزام نوشتن نام و مشخصات در ورودی بسیاری از عبادتگاهها، خانقاه، مسجد، کلیسا…).

درحقیقت خدایان خود سران شیاطینند (ارواح انسانهای نخستین)، و دین فریبی مزورانه! ترس و فرار انسان از دشمن فرضی (شیطان) و پناه به دشمن واقعی ( خدایان)، و کتب اسمانی اورادی در تسخیر روح و روان بشر، اینست پاداش حوری و قلمان در حفظ هر سوره قران و ترقیب به خواندن مکرر ایات (طلسمات)!

برخلاف تصور عوام، نمایندگان و رابطان واقعی خدایان کذاب، نه رهبران مذاهب[19] (اکثرا الوده به افیون و قابل کنترل)، بَل قدرتی ست برتر، عامل گسترش مذاهب و کنترل عوام با فریب دین. از مهمترین معدود گروههای واقف به راز خدایان، فراماسونری انگلستان و گروه بیلدربرگ[20] (سلاطین جهان – جعبه سیاه حوادث) ست و بالطبع سرویسهای امنیتی[21] بالاخص امریکا و انگلیس، اینست هر فرقه واجد شعبه ای در جوار ملکه مجتهده انگلیس، و سفرهای درمانی به لندن و …

ختم کلام، دین ترفندی ست در کنترل بشر، معجون مسمومی از رذائل، مستور در پرده موهوم عصمت و معنویت، و رهبران اصلی ادیان واقف، و عاملِ گسترش عامدانه عفونت (توجیه و فریب عوام با روایات و ایات مقدس)! دین مَامَنِ سلاطین فساد ست، گاه به خِرقه ریا و گَه توسلِ به عبا …

نه رستگاری در دین ست و نه ارامش که اساس صلح تابع عقل ست، اصولی عَمَلي نه کلامی، بر عدالت ست و صداقت، نیکی و احترام به ارزشهای اخلاقی و حفظ حرمت انسانی‌.

و اولین قدم، زدودن خرافات ست از ذهن و اندیشه، ویرانگر بت و بتخانه از کعبه و ندبه تا صلیب و هرانچه عبادتگاه[22] نامند، که اسارت روح[23] ست منشاء بردگی جسم.

زمان تخلیه فاضلاب دین ست و نمایندگان شیاد، بازگشت به زمانِ پیش از هبوط خدایان. ناممکن ست نماینده علم مطلق، نادانی و خرافه مطلق باشد.

واشنگتن دی سی

اول اردیبهشت ۱۳۹۹

[1] زبانزد ست بین شیوخ مساجد، سحر و جادوی شیخ لباس شخصی اولین مسجد مناسس ویرجینیای شمالی، بهرام ناهیدیان، ورشکسته حجره فرش و اخذ نمایندگی بدون ضررِ دریافت خمس و ذکات وجوهات … از طرف خمینی، همکار سازمان سیا بنقل از ایرانیان، همسر ایتالیایی و فرزندان و نوادگان زیر نظر دکتر حمید یزدی (بیهوشی، رییس بنیاد علوی در امریکا، از بستگان محمد خاتمی) در حال چپاول ثروت ملت. هدایت ترور مخالفین با همکاری علی آگاه کارمند اسبق سفارت ایران در واشنگتن، از دوستانِ داوود صلاح الدین (نام امریکایی دیوید تئودور بیلفیلد، پس از ترور علی اکبر طباطبایی فرار و اقامت دائم در ایران و بازی نقش اول فیلم محسن مخملباف!)، بروایتی، مرگ طلبه مسجد (موسوی) در تصادف ساختگی، ناشی از اطلاع و اعتراض نامبرده به سحر و طلسمات بوده است (نگهداری عمامه و عبای طلبه در ویترین مسجد جهت عوامفریبی، سُنَّتِ دین ست که خود میکشند و خود عزادار و سیاهپوشند

[2] مجید جعفریتبار (زاده ۱۳۴۰قم) روحانی شیعه ایرانی و مفسّر، قاری و فعال قرآنی. بهمراه همسر، فاطمه مناقب، نوهٔ محمد صدوقی، حکم اعدام بجرم ارتداد، مرید و مراد بازی، اتهامات مالی، ارتباط با اجنه و ادعای رابطه با امام زمان. Wikipedia

[3] پسران خدا دیدند که دختران آدمیان زیبارویند، و هر یک را که برمی‌گزیدند به زنی می‌گرفتند، پیدایش ۶:۲، و بدن‌هایی همچون بدن انسان به خود گرفتند تا با آن زنان رابطهٔ جنسی برقرار کنند، یهودا ۶، و زمان توفان (نوح)، بدن‌های جسمانی خود را ترک کردند و به آسمان بازگشتند. اما خدا آنان را طرد کرد و دیگر جزو پسران و خانوادهٔ خود به شمار نیاورد و این توانایی را که بار دیگر بدن‌های جسمانی به خود بگیرند، از آنان گرفت اِفِسُسیان ۶:۱۱.

[4] نجس بودن غیر همکیش در همه ادیان ست.

در دکان مرجعیت اسلام فتوای بهجت، مسئله ۳۶۴ اهل کتاب یهود نصاری مجوس زرتشت ارمنی…همه کافرند ونجس وحکم دست دادن،طعام وهمنشینی چون کافران مسئله ۳۷۰

در دکان مرجعیت هندو، روحانیون، برهمان، برترین .. کارگران، پَست و نَجسها (Untouchables)، پَست ترین، ممنوعیت شرعی رفت وامد، معاشرت و نگاه ..، در صورت نگاه، وجوب غسل در طهارت، داد و ستد از راه دور، با گذاشتن پول در مکانی و تقاضای متاع با فریاد و اختفای کامل…) – Wikipedia

[5] مسیح پیامبر مهربانی،گمان مبريد كه آمده‌ام تا سلامتي بر زمين بگذارم، نيامده‌ام تا سلامتي بگذارم بلكه شمشير را، متى 10:34، من آمدم تا آتشي در زمين افروزم، لوقا 12:50، آيا گمان مي‌بريد كه من آمده‌ام تا سلامتي بر زمين بخشم، ني، بلكه به شما مي‌گويم تفريق را، لوقا 2:51. و پیامبر رحمت، یا ایها النبی حرض المومنین علی القتال انفال 65، ای پیامبر! مومنان را بر جنگ و کارزار ترغیب نما!

[6] مقاله پیامبران، نمایندگان خدا یا ابلیس

[7] Pope Francis and hell

https://religionnews.com/2018/04/02/pope-francis-and-hell/

https://www.ncronline.org/news/opinion/signs-times/pope-francis-and-hell

Vatican scrambles after pope appears to deny existence of hell

https://www.theguardian.com/world/2018/mar/30/vatican-scrambles-to-clarify-popes-denial-that-hell-exists

Pope Francis warns against ‘fake news’ and compares it to the story of Adam and Eve

https://www.thejournal.ie/pope-fake-news-3815473-Jan2018/

[8] (NPR-National Public Radio برنامه reveal)، اعتراف مردان به بردگی جنسی از سنین کودکی و دختران به سقط دوره ای، هزینه بستری بیمارستان و حق السکوت به قربانی، خانواده و پزشک همه از اعانات عوام باایمان به کلیسا (خمس و زکات) … و خوشحالی قربانیان و والدین از حفظ اعتقاد به مسیح، ادامه حضور در کلیسا و طلبِ دعای خِیر از عالِمان متجاوز دین!

[9] تفسیر به رای سوداگران دکان مرجعیت بر منافع، فرصت طلبان فاقد علم و توانِِ درک حقایق (نمایندگاه خدایان) و فریب پیروان دُکم سیرت. اجتهاد متفاوت در نجسّی، گروهی مشمول ادیان فاقد کتاب، گروهی به غیر مسلمان، وجمعی چون بهجت، حتی به غیر شیعه و ناباوران به اهل بیت (شاید نمایندگان ابلیس در جِلدِ انسان، جذب انسان با سجده ونیایش، و بذر تفرقه)

معروف ست درگیری مریدان وشاگردان مراجع عظام! زد وخورد خونین در اختلاف روز عید فطر (حوزه علمیه اصفهان)،

[10] مقالات متعدد علمی، حکایت از لایه های مختلف انرژی اطراف جسم انسان ست، اکثرا اشاره بر چهار لایه.

[11] “اگر گاوی به مرد یا زنی شاخ بزند و او را بکشد، گاو باید سنگسار شود و خوردن گوشتش حرام، ولی صاحب آن بی گناه. واگر سابقه شاخ زنی داشته و صاحبش با خبر، هم گاو سنگسار گردد و هم صاحب” (خروج: ۲۱ : ۲۸ و ۲۹ و ۳۱).

[12] مهدورالدم، کسی که ریختن خونش حلال باشد، مباح و هدر بودن خون مُنتقد، بدون قصاص و دیه، به بیانی، شرعا مستحق مرک ست و بر هر مسلمانی قتل او واجب (دلیل برائت نجفی وزیر اصلاحات در قتل همسر)

[13] دستور مباهته الکلینی، الاصول من الکافی، ج۴، ص۱۲۳، مفتضح و بی آبرو ساختن با تهمت و افترا و نسبت دروغ (دزد، اهل زنا و لواط …)، تا مردم از او فاصله گرفته و دینشان حفظ شود!، روایت از محمد، پیامبر مسلمانان، در مبارزه با مخالفین «اهل بدعت» بقره، آیه ۲۵۸ هتوهم کیلایطعموا فی الفساد فی الاسلام و یحذّرهم الناس، از آنان برائت جسته، عیب ها و ایراداتشان را بازگو کنید و تهمت بزنید تا ساکت شوند و برای تباه کردن اسلام، طمع نکنند! سید صاحب ریاض، شهید ثانی، صاحب جواهر … به هَجوِ اهل بدعت با نسبت های ناروا و عیب و ایرادهایی که در آنها نیست فتوا داده و تاکید کرده اند به مخالفان هر دروغی را میتوان نسبت داد. اتهام زنا و لواط و قتل دکتر علی مظفریان، (اهل سُنَّت، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز)، محسن امیراصلانی (روانشناس)، سعیدی سیرجانی (نویسنده)، … !

و وظیفه مراجع، توجیه رذائل و حفظ دکان دین:

۱. آیت الله خوئی در برخورد با ناباوران و دگرباوران: هرچند دروغ حـرام ست ولی گاه «مصلحـت » اقتضـا می کند که به آنها «تهمـت» زده شـود و بـرای مفتضـح شدنشان، کارهای زشتی که نکرده اند، به آنها نسبت داده شود، تا مردم متدیّن عوام، از آنها فاصله بگیرند و تحت تاثیر آنان واقع نشوند! الخوئی، مصباح الفقاهه، ج۱، ۴۵۸ )

۲. آیت الله گلپایگانی: در چنین مواردی، دروغ جایز است، چون با این دروغ مصلحت مهم تری استیفا میشود وآن مصلحت، «بی آبرو کردن» بدعت گذار در میان مردم است الگلپایگانی، الدر المنضود، ج۲، ص۱۴۸)

۳. آیت اله مؤمن: قابل قبول ست که قذف و نسبت زنا دادن به آنان نه تنها جایز است، بلکه رجحان دارد. محمد مومن، مبانی تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۵۲

و گاه چاه کن خود گرفتار در چاه، و اوباش ویرانگرِ زندگی مردم خود مشمول تیغ همکیشان! روایتست مدتها پس از مرگ خویی، فرزند درسفر زیارتی کربلا، پس از افترا واتهام توسط گروهی از شیعیان، بسته به پشت وسیله نقلیه درکوچه های مدینه معنوی کشیده تا جان داد! درحفظ ثروت نجومی برامده از بیت المال (بنیاد الخویی، شعبه درهمه کشورها)، فرزند دِگر، شاغل در حجره بازار اصفهان، فاقد تحصیلات دین و علم، مُلَّبس، و به درجه سخیف ایت الله ارتقا و در مدینه مُنَوّرِه، لندن، سُکنا گزید!

[14] تکامل رشد مغز تا ۲۵ سالگی ست. کاهش کمتر از ۱٪ اب مغز سبب کاهش ۵٪ عملکرد مغز، و فقر ۲٪ اب مسبب از دست دادن حافظه، اختلال تمرکز، خلق، احساس … و بیش از ۲٪، عوارض قابل توجه در سلولهای عصبی ، نقص غیرقابل جبران حافظه، دقت، مهارتهای شناختی، توازن، … کاهش درجات هوشیای و کما … سوای بر اختلال در متابلیسم سلولی، عدم دفع سموم، و غلیظ شدن خون و نتیجه اختلال قلب، کلیه …

همزمان، تشدید صدمات سلولهای عصبی با کاهش قند خون در روزه داری طولانی (مصرف سریع گلوکز در گرسنگی)، اختلال در مدیریت استرس، خشم، … (بجز سلولهای عصبی سایر سلولهای بدن قادر به مصرف قند مُرکّب گلیکوژن … و چربی و محصولات کتون ). صدمات در سنین کودکی و در مراحل تکاملی سیستم عصبی قابل توجه ست.

لذا مهمترین راه کاهش وزن، ورزش، مصرف مایعات و کاهش مصرف مواد غذایی و رژیم متناسب با سلامتی فرد ست نه گرسنگی طولانی که مسبب کاهش خودبخودِ متابلیسم بدن و توقف مصرف چربی ست. به بیان ساده گرسنگی طولانی، و اضافه مصرف چربی و قندهای مرکب و ساده (منبع ساخت چربی) در سحر و افطار نه لاغری بل مسبب تجمع سموم، اسیب سلولهای عصبی و ایمنی و سایر ارگانهای بدن ست.

بر اساس تحقیقات کالج کینگ لندن، نود دقیقه تعریق و از دست رفتن آب بدن به طور مداوم (دوچرخه سواری زیر آفتاب) می تواند مغز را به اندازه یکسال پیر کند. بی آبی در کمتر از چند دقیقه، مسبب جمع شدن قشر خاکستری مغز و کاهش عملکرد نرمال مغز ست. رژیم کم آب مزمن و ثابت مسبب کاهش راندمان کاری و تحصیلی، اختلالات شناختی، راندمان، حافظه … و مسبب کاهش تدریجی توانايي هوشي ست به بیانی خِرِفت شدن (غیرقابل جبران با مصرف آب). متاسفانه نه اراده پزشکان هیاتی و سهمیه ای به بیان حقیقت ست و نه کس را جراتِ تحقیق در عوارض روزه طولانی بر انسان. امروز با بحران کرونا، روزه با تضعیف قدرت دفاعی و توان بدن مسبب افزایش مرگ میر ست، پیر و جوان.

[15] تفسیر مفسرین از جمله علامه طباطبايي‌؛ سخن در امت قبل و بعد از پيامبر اكرم ست الميزان‌ ج 19، ص 121 (درحقیقت امت بعد از محمد اکثرا دین باورند!)

[16] کلام پیامبر سیک ۱۴۹۹میلادی، پس از بازگشت از ملاقات خدا «نه دینِ هندو و نه دین اسلام. پس من کدام راه را برگزینم؟ باید راه خدا را بروم. خدا نه مسلمان ست و نه هندو و تنها راهی که باید بروم راه خداست. Wikipedia

[17] Jesus Christ of Latter Day Saints

اعلام نزول وحی بر جوزف اسمیث Joseph Smith در غرب نیویورک در ششم اپریل ۱۸۳۰، مبعوث بعنوان پیامبر عصر نوین و فقیران، هدایت عوام با کتاب اسمانی مورمون Mormon  ترجمه از لوح طلا (تقریبا مشابه تورات و انجیل)!

[18] ۱۸۳۸ اولین اختلاس مالی LDS، مجبور به هجرت به سایر ایالتها! Wikipedia

سال ۲۰۱۰ اختلاس حلقه خواص دروایش مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی (مكتب عرفان اسلامي) به رهبری نادر عنقا مربی بدنسازی )معروف به مولانا معظم حضرت صلاح الدین علی نادر عنقا پیر طریقت اویسی یا پروفسور عنقا!) ۲همسر تا پایان دهه ۹۰، قبر پدر، صادق عنقا (معروف به حضرت شاه مقصود صادق عنقا اویس قرنی) امامزاده مجللی ست با ضریح و بارگاه … در شهر نواتو، ايالت كاليفرنيا، نماز و سجده پیروان و حاجتمندان بطرف ضریح نه کعبه،

[19] بجز برخی مراجع و معدود روحانیون و فقیهان، سایرن بی خبر از راز ادیان

[20] بیلدربرگ (NWO ،New World Order،Bilderberg Group) گروهی انتصابی متشکل از بسیاری از پادشاهان و خاندان‌ سلطنتی کشورهای غربی بعنوان اعضای دائم و حدود ۱۳۰ نفر از قدرتمندترین و با نفوذترین افراد در سیاست، اقتصاد و رسانه ست، برگزاری کنفرانس غیررسمی سالانه کاملاً خصوصی و محرمانه در نقطه‌ای از جهان و دعوت سری از مهمانان. شرکت خاتمی و ابتکار در یکی از کنفرانسها، و براساس افشاگری مولوی، گفتگوی تلفنی خامنه ای با سلاطین جهان، همه نشان از رقابت ست و تلاش در حفظ قدرت زیر پرچم خرافه اهل بیت. برخلاف باور عموم، حکومت در دستان بانیان انقلاب (اصلاح طلبان) ست ۴۰ سال هدایت انقلاب، پنهان پشت دیو خودساخته اصولگرایی، و همزمان اختلاس وصادرات اوباش ومعشوقه و خلق مخالفین ظاهری در دیارکفر. به بیانی، ادامه حاکمیت با مهره جدید سلطنت!

https://twitter.com/GGreeneJr/status/1226808724993515520

[21] حمایت و همکاری کامل ماموران cia, fbi, mi6 با رهبران مذاهب اظهرمن الشمس ست، درحقیقت، نابودی زندگی مخالفین دین توسط رهبران شیاد مذاهب با چراغ سبز و بدست اوباش امنیتی ست، از هتک حرمت تا قتل مخفی … شبکه ای از اوباش و جنایتکاران پنهان در دولت فدرال …

براساس صحبت یکی از شهروندان افغانستان (از دست دادن برخی از بستگان خود در حمله بهپاد سازمان سیا به مراسم عروسی)، هر مُلّای افغان با ماموری در ارتباط ست، و سازمان سیا کاملا واقف به اخبار جعلی در نابودی مُلّای رقیب و دشمنانِ شخصی.

[22] عبادتگاه (مسجد، کلیسا، کنیسه، خانقاه …) بظاهر محل ستایش خدایان ست و در اصل اقامتگاه … خدایان هر دین و گروه هبوط یافته بزمین

[23] در دین هندو، طبقه نجسها به بدبختی خو گرفته، آن را حق و باور داشتند که این تیره بختی زاییده بدکرداری آنان در زندگانی پیشین ست و دریافت از طریق تناسخ. دفاع از نجسها، خلاف شرع و گناهی کبیره! Wikipedia