فراخوان ستاد تشکیل دولت در تبعید ایران

 

در پشتیبانی از کردستان
چشم و چراغ ایران

حمایت اقشار و اصناف سراسر میهن از مبارزه و ایستادگی دلاورانه مردم کردستان و شهرهای کردنشین ایران، که زیر حملات سنگین و سرکوب خونین رژیم جمهوری اسلامی قرار دارند، یک وظیفه مقدس ملی و میهنی است. بدون این حمایت قاطعانه سرنوشت ملت و میهن با مخاطرات و آسیبهای بزرگ مواجه خواهد شد

کردستان ایران از آغاز دور جدید حرکت درخشان انقلابی و رستاخیز میهنی ایرانیان در برابر ستمها، تبعیضها و فساد و تباهی حکومت اسلامی در سنگر اول این مقاومت قرار داشته است.

میزان خشونت و جنایت رژیم در استانهای کردستان و سیستان و بلوچستان گسترده‌تر و بیرحمانه تر از دیگر نقاط دیگر کشور است. اعتصابها در بین کسبه و بازاریان و دیگر قشرهای شهرهای کردنشین با قدرت ادامه دارد. ادامه قیام مردم و بویژه جوانان دلاور آن دیار، در روز پنحشنبه سوم آذر، در سراسر ایران بازتاب یافته است

  سایر هموطنان مان در ایران، ایرانیان برون مرزی و جهانیان، یقیناً از این کشتار بیرحمانه و خونین ابراز انزجار می نمایند و با آگاه کردن دیده بان های  حقوق بشری و اعتراضهای گسترده در سراسر جهان، در برابر این رژیم اسلامی ـ روسی اشغالگر و نژاد پرست و زن ستیز می ایستند

افشا و محکوم کردن کودک کشی، کرد کشی و کشتار و قتل و شکنجه در زندانهای رژیم اسلامی، دیگر پاسخگوی جنایات سنگین رژیم در شرایط کنونی نیست. از اهم وظایف عاجل دولتهای مدعی دموکراسی و آزادی و مدافع کرامت انسانی و نیز سازمانهای حقوق بشری در لحظه کنونی، اخراج سفیران ایران از کشورهای مختلف، قطع ارتباط و مناسبات دولتهای دنیا با دولت ایران و یاری رسانی به مردم مبارز، بویژه در مناطق آسیب دیده و زیر سرکوب خونین است

!هم میهن آگاه

از آنجا که مردم، احزاب، سازمانها و شخصیتهای مبارز و بویژه مرکز همکاری احزاب کردستان ایران در روزهای سرنوشت ساز  کنونی میهن نقش سترگی در امر مقاومت، جانفشانی و مبارزه برعهده گرفته اند، جا دارد که نقش محوری این مرکز همکاری، در فراخوان برای برپایی اِیتلاف سیاسی مؤثر همه احزاب و سازمانهای مدنی و شخصیتهای سرشناس سیاسی، رسانه ای و هنری و برای دفاع از دموکراسی در ایران مورد تأکید و پشتیبانی همه نیروهای سیاسی و مردم آگاه قرار گیرد. تا اتحاد، همدلی  و همبستگی ملی منتج از این اقدام مبتکرانه، راهگشای قیام گسترده علیه این رژیم ایران ویرانگر شود و با برچیدن بساط ظلم و ستم، راه دستیابی به شورای انتقالی و دولت موقت، برقراری انتخابات آزاد و پایه گذاری مجلس موسسان و برپایی حاکمیت ملی هموار گرد

ستاد تشکیل دولت در تبعید ایران

٣ آذر ١٤٠١ خورشیدی برابر با  ٢٤ نوامبر ٢٠٢٢ میلادی