آن‌ها نه بخشیده‌اند نه فراموش کرده‌اند

 

آن‌ها نه بخشیده‌اند نه فراموش کرده‌اند

برنو د، نگهبان ۹۴ ساله‌ی اردوگاه مرگ “اشتوتهوف” که متهم به مشارکت در کشتن ۵ هزار نفر در سوختگاه‌های انسانی است روی صندلی ی چرخدار به دادگاه فراخوانده شد. او در زمان وقوع جنایت نگهبانی ۱۷ ساله بوده.  

جنایت علیه بشریت تنها موردی است که شامل مرور زمان نخواهد شد. آوردن برنو د ۹۴ ساله به پای میز محاکمه یعنی حقیقت را نمی‌توان برای همیشه در اسارت خطا نگاه داشت  
برنو د از عناصر کلیدی جنایت نازی‌ها نبوده اما به‌عنوان یکی از چرخ‌دنده‌های نظام جنایی در جنایت مشارکت داشته. برنو د، در آخرین دفاعش از قربانیان رنج‌کشیده پوزش خواست اما مسئولیت قتل را نپذیرفت

از فیس بوک مهدی اصلانی