تاریخ، بایگانی اسناد مرده نیست یاد کنفدراسیون بخیر

 

همنشین بهار :

خانم‌ها و آقایان محترم، دوستان خردمند و دردمند، در این زمانه‌ پُر نیرنگ که عقل به تبعید رفته و ابتذال به میدان آمده‌است، در این شبِ سردِ مه‌آلود که به‌قول تَنسَر Tansar – در نامه به گُشْنَسپْ (شاه طبرستان) ـ تمیز حقیقت از میان برخاسته و سیرت انسانی رها گشته‌است، به شما سلام می‌کنم. سلامی پُر از گرما و شادی و امید. این مطلب اشاره‌ای است به کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی. همانطور که گفتم من در کنفدراسیون نبوده‌ام و روایت همه رویدادها و پرداختن به مضمون آن، در صلاحیت من نیست. تنها به چند سند و یادمان اشاره می‌کنم. کنفدراسیون Confédération در لغت؛ اتحادیه‌ای مرکب از چند ایالت خودمختار یا کشور است که با حفظ حاکمیت خود برای نیل به اهداف مشترک، امور سیاست خارجی و دفاعی را در یکی از ایالت‌ها یا کشورها متمرکز می‌کنند…

اما منظور از کنفدراسیون در این بحث؛ بطور خاص اشاره به کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی است که از لحاظ گستردگی فعالیت، قابلیت انجام کارها و نفوذ سیاسی، قابل قیاس با مهمترین سازمان‌های دانشجویی معاصر در دنیا بود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کنفدراسیون؛ دانشجویان را علیه حکومت شاه بسیج می‌کرد
اگرچه با بگیر و بیندهای بعد از کودتای ۲۸ مرداد سال ۳۲؛ فعالیت‌های دانشجویی نیز در ایران سرکوب شد اما در خارج از کشور(فرانسه، بریتانیا، آلمان و…)، دانشجویان ایرانی از پای ننشستند.
 

ادامه مطلب