فراز و نشیب‌های مبارزه سخت، طولانی و آموزنده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه!

 

بهرام رحمانی :

دور جدیدی از اعتصاب و اعتراض کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در جریان است. یازهمین‌روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه با راهپیمایی کارگران درمحوطه شرکت برگزار شد.

هر موقع کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه دست به اعتراض و اعتصاب زده‌اند از نیروی انتظامی و قوه قضاییه حکومت گرفته تا خانه کارگر و محجوب و رضا رخشان، عضو اخراج شده سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه وارد صحنه می‌شوند تا اعتصاب و اتحاد کارگران را بشکنند و به دنبال کارفرما و دولت بکشانند.

حکومت اسلامی ایران برخورد وحشیانه با جنبش کارگری و معترضین دارد. در نمونه جدید شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری اراک در یک حکم بی‌سابقه برای ۴۲ نفر از کارگران شرکت پیمان‌کاری آذرآب که در راه‌پیمایی اعتراضی سال گذشته شرکت داشتند، حکم حبس، شلاق و بیکاری صادر کرده است.

منابع کارگری استان اراک به خبرگزاری ایلنا اعلام کردند که شعبه ۱۰۶ کیفری اراک در تاریخ ۲۶ خرداد سال جاری برای ۴۲ نفر از کارگران شرکت پیمان‌کاری آذرآب که در راه‌پیمایی اعتراضی سال گذشته شرکت داشتند، حکم صادر کرده است.

بر این اساس، کارگران به ۱ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و یک ماه بیگاری به مدت سه ساعت در روز در راه‌آهن شهرستان اراک محکوم شده‌اند. کارگران آذرآب سال گذشته به‌خصوصی‌سازی شرکت و پرداخت نشدن چند ماه از دستمزدهای خود اعتراض کرده بودند. شلاقی که به تن کارگر می‌خورد در واقع به لحاظ انسانی و احساسی به تن همه آزادی‌خواهان و برابری‌طلبان و مخالفان سرمایه‌داری می‌خورد.

کارگران مبارز و پیکارگر هفت‌تپه دور جدیدی از اعتصاب خود را با تمام قدرت آغاز کرده‌اند. کارگران هفت‌تپه سال‌هاست که صدای رسا و پر‌قدرت اعتراض همه کارگران ایران به حقوق‌های معوقه، دستمزد ۵ برابر زیر خط فقر، اخراج‌سازی، چپاول و اختلاس، سرکوب و بازداشت و اخراج نمایند کارگران، و تبعیض و اسثمار هستند. کارگران هفت‌تپه در سال‌های اخیر درس‌های ارزشمند مبارزاتی به کل جنبش کارگری ایارن به‌ویژه مدیریت شورایی داده‌اند.

پرداخت فوری حقوق، پرداخت کامل حق بیمه، قطع کردن دست دزدانی مانند اسدبیگی و شرکایش و از همه مهم‌تر بازگشت به کار همکاران و نمایندگان اعتصابات پرشور اسماعیل بخشی، محمد خنیفر و دیگران، خواست‌های این دوره از اعتصاب‌شان هستند.

پیروزی کارگران هفت‌تپه در گروه حمایت همه‌جانبه همه کارگران است و متقابلا هر میزان از موفقیت کارگران هفت‌تپه، جنبش مطالباتی کارگری را قدرتمندتر خواهد کرد.

ادامه مطلب