قاسم سلیمانی و لاجوردی، دو جنایتکار و پیشانی جنگی برون و درون مرزی نظام

 

سیامک نادری :

هیچ ماده ای در جهان یافت نمی شود که بتواند دستهای خونین این دو جنایتکار درون و برون مرزی و پیشانی جنگی رژیم مبتنی برولایت فقیه و «رهبر قاتل» آنرا پاک سازد.

در این یک مقاله با ارائه مستنداتی توأم با بررسی و استدلال می تواند بعنوان آغازی جهت تحقیق در باره نقش قاسم سلیمانی، جنایتکار برون مرزی، و جنایتکار « ویژه» درون مرزی و ازجمله قیام آبان ۹۸ قرار بگیرد. هدف این است که بتوان با جمع آوری اطلاعات  و شواهد، هرچه بیشتر بتوان چهره این جنایتکار نظام را چه در برون مرز، و بطور اخص آنچه پنهان مانده است چهره ی جنایتکارانه  او در درون مرز شناسانده شود.

مباحث و عناوین مقاله:

روشنگری درباره قاسم سلیمانی  جنایتکار برون و درون مرز، درسرکوب ۴ قیام بزرگ مردم ایران، بکارگیری تک تیراندازها در آبان۹۸، تئوری سازی و استدالال مردم فریبانه جنگ با داعش بمثابه دور کردن تهدید از مردم ومیهن؟،‌ و توسعه انقلاب اسلامی با هدف کشورگشایی و تشکیل ام القرای اسلامی تحت رهبری « ولی امرمسلمین جهان ( خامنه ای)» کشاندن مردم ومیهن به جنگ های نیابتی خاورمیانه و نابودی سرمایه های ملی ایران، ابداع سپاه قدس؟، جهت تهاجم نظامی علیه کشورها، که درهیچ یک از ارتش  کشورهای کنونی جهان، حتی «کره شمالی»،  چنین نیروی رسمی برون مرزی جهت جنگ و تروریسم  وجود ندارد.؟

تشییع جنازه سلیمانی و بسیج حکومتی، دال بر حقانیّت و مشروعیت نیست. هر دو جناح رژيم « صدور انقلاب» را منشاء قدرت خود میدانند، با این تفاوت و اختلاف که:  اصلاح طلبان با  «تعامل و مذاکره با امریکا»، و خامنه ای و اصول گرایان  با عدم تعامل و مذاکره با امریکا می خواهند این سیاست بنیاد گرایی اسلامی را پیش ببرند.

تئوری «امنیّت نظام جمهوری اسلامی» توجیهی جهت بنیادگرایی و « صدور انقلاب »، دو ضربه استراتژیک به القرای اسلامی : ۱) کورتاژ ام القرای اسلامی. ۲) کشتن قاسم سلیمانی سمبل چرخش سیاست امریکا. ضربه اصلی نه  کشته شدن  قاسم سلیمانی، بل چرخش سیاسیت امریکا است.

ادامه مطلب