موج دوم ابتلا و مرگ و میر بیماری کورونا در ایران و امریکا نشانه بی لیاقتی رهبران

 

دکتر سعید صالحی نیا :

بخش چهاردهم بحث در معضل کورونا

مقدمه:

در اخبار آمده که در کشور ایران و امریکا موج دوم توسعه کورونا در راهست.

هردوی این کشورها بعد از یک دوره کاهش نسبی در ماه های گذشته دوباره افزایش ابتلا و مرگ و میر را گزارش می کنند.

در سطح جهان تقریبا یک میلیارد جمعیت به این بیماری مبتلا شده اند و بیش از نیم میلیون مرگ گزارش شده.این امارها احتمالا کسری از واقعیت است.

امریکا در حال حاضر رکورد دار ابتلا (2 و نیم میلیون) و مرگ و میر(حدود 125 هزار ) می باشد .ایران همچنان جلودار ابتلا به کورونا در اسیاست با رقم گزارش شده 220 هزار و مرگ بالای 10 هزار نفر (که البته باید در صحتش شک کرد!)

در هردوی این کشورها بعد از دوره ای کاهش ما شاهد رشد دوباره و صعودی ابتلا و مرگ و میر هستیم.در امریکا تقریبا نیمی از ایالات در جنوب امریکا امار رشد بیماری را گزارش می کنند و بیمارستانها در حال اشباع هستند. در ایران هم حداقل 6 استان علامت توسعه موج دوم کورونا را اعلام کرده اند.

در این مقاله به موضوع “موج دوم ” کورونا و علل ان می پردازیم:

(1)تعریف “موج دوم ” توسعه کورونا

همانند بسیاری موارد، کورونا از علم بررسی کورونا جلوتر است لذا تعاریف مربوطه و فرمولبندیهای تشخیصی درمانی از خود این بیماری عقب هستند.

موضوع “موج دوم” هم از این نوع است.

متخصصین در 3 ماه قبل اعلام کرده بودند که منتظر موج دوم توسعه کورونا هستند.پیش بینی ها این بود که این موج در اوایل پائیز اغاز شود اما ظاهرا  هنوز ابتدای تابستان هستیم و صحبت از موج دوم است.

در تعریف موج دوم دو عامل مهم است یکی توسعه ابتلا به بیماری و دیگری ظرفیت نظام بهداشتی درمانی و رسیدن این نظام به درجه اشباع یعنی ناتوانی در پاسخ .

بنا به این تعریف هم باید در صد رشد ابتلا به حدی برسد(احتمالا 30 در صد رشد) و در عین حال باید نظام درمانی ناتوان باشد در جهت ارائه خدمات منحمله تخت های بیمارستانی .

در حال حاضر هم در امریکا و هم در ایران زنگ خطر بصدا در امده و ایالات و استانهائی اعلام کرده اند که تعداد مبتلایان و ظرفیت بیمارستانها در حال رسیدن به نقطه ای است که بکارگیری کلمه موج دوم را ناگزیر می کند.

در طی ماه اخیر بررسیهای اماری در اتحادیه اروپا یا جین یا کره جنوبی نشان می دهد که روند  موجود در وضعیت کنترل قرار دارد و حتی امارها کاهش نشان می دهد.این به این معنیست که روند انتشار و مرگ و میر کورونا در همه جا یکسان نیست.سوال اینست که چرا؟

(2)تاثیرات روند “عادی سازی” و سیاستگزاریهای غلط عامل موج دوم:

در امریکا ترامپ و دارو دسته اش عامل مهم توسعه موج دوم کورونا هستند.در ایران رژیم اسلامی.اینها دو نمونه در دو سوی دنیا که هرکدام رهبر کشورهائی هستند که رکورد دار توسعه و مرگ و میر ناشی از کورونا می باشند.

این کاملا قابل پیش بینی بود که روند “عادی سازی” می تواند توسعه بیماری کورونا را در شرایط عدم وجود واکسن دامن بزند.سوال این بود که چه سیاستهائی مانع رشد وسیع بیماری خواهد بود؟

همانطور که در مقالات قبلی نوشتم برای اهسته شدن بیماری کورونا یا باید تقریبا 5 میلیارد ادم این بیماری را بگیرند یا واکسیناسیون بتواند این تعداد را ایمن کند. تا انزمان بشریت شاهد امواج توسعه این بیماری خواهد ماند . خصوصا اینکه چاره ای هم نیست نمی شود مردم را در خانه نگه داشت.

لذا متدهائی که بتواند بطور کنترل شده و مرحله ای با وجود نظامهای کنترل و فیبدبک این “عادی سازی” را کنترل کند و در موقع لازم محدودیتهای اجتماعی را افزایش دهد ، عاملی است که در اروپا یا چین یا کره جنوبی این “موج دوم” ظاهر نشده اما ایران یا امریکا با بی مسئولیتی رهبرانش در حال حاضر دچار موج دوم بیماریست و احتمال کشتارهای وسیع در طی چند هفته اینده بسیار بالاست.

وجه مشترک حکومت ایران و حکومت امریکا بلاهت اینها و ضدیت اینها با علم و منافع جامعه است.به رغم جنگ تبلیغاتی بین این دو حکومت وجوه تشابه بسیار است.دروغگوئی سیستماتیک و بیسوادی و بی شرمی خاصی ترامپ را کپی خامنه ای نشان می دهد.

این دو حکومت به مردم بعنوان ابزار ارزان نیروی کار نگاه می کنند که نباید در خانه بمانند تا چرخ نظام سرمایه داری بچرخد. اینست که تلاش هردوی اینها تازاندن مردم به محیط های اجتماعی و کار است و کم اهمیت نشان دادن توصیه های علمی چرا که این توصیه ها منافع اقلیت را به خطر می اندازد و مسئولیت حکومت در مقابل مردم را زیاد می کند.

در امریکا ترامپ و معاون مرتجع او در تلویزون ظاهر می شوند بدون ماسک همتای اینها در ایران همینکار را می کند.هردوی اینها خود را به “خدایشان سپردند ” و از اعتقادات عقب مانده مذهبی سوئ استفاده می کنند.

(3)اهمیت داشتن ماسک و فاصله گرفتن اجتماعی همراه سیاست مرحله ای اصولی و منعطف عادیسازی

مطالعات اولیه نشان می دهد که داشتن ماسک و فاصله گرفتنهای اجتماعی نقش بسیار مهم در کاهش توسعه بیماری کورونا داشته و جان دهها  میلیون نفر را نجات داده.بدون این سیاستها فقط در امریکا احتمالا دو میلیون کشته نتیجه کورونا بوده.

اما روند “عادی سازی” و باز کردن مراکز اجتماعی در حال حاضر ،ایا شامل مراکز اموزشی شود ؟ایا رستورانها می توانند باز شوند به شکل سابق؟ ایا تجمعات و دیدارهای گروهی به شیوه گذشته جایز است؟

نمونه های موفقتر در نیویورک و اتحادیه اروپا هم در این موضوعات هم در یطح توسعه تستهای بیماری و امکانات رد یابی بیماران و تحت کنترل قرار دادن انها ثابت می کند که دقیقا این زمینه سازیها اهمیت بنیادی دارد در پائین نگه داشتن موارد مبتلا.

(4)سفسطه های دارو دسته ترامپ در امریکا علیه توصیه های علمی

بر بستر خسته شدن جامعه دارو دسته ترامپ دو گروه استدلال را مطرح می کند:

اولا : ازادی فردی انتخاب ادمها

دوما: رشد امار بخاطر توسعه تست ها در جامعه

هر ادم عاقلی می داند  که پایه گزاران فلسفه ازادی این بحث ازادی فردی و تداخلش و مشروط شدنش را با ازادی جمعی و حقوق جامعه در مقابل فرد در قرن 17 و 18 تمام کرده اند! نمی شود در جامعه انسانی بی مسئولیت نسبت به حق مردم رعایت مقررات بهداشتی را نکرد و هزاران هزار فرد دیگر را در خطر بیماری قرار داد به بهانه ازادی فردی!

اما بامزه تر اینست که ترامپ شارلاتان مدعی است که چون مردم تست شدند لذا موارد ابتلا بالا رفته! حتی او تلویجا دستور داده تستها کمتر انجام شود تا موارد ابتلا پائین بیاید!

متخصصین امار البته مهمل او را تایید نمی کنند. انها پاسخ داده اند که رشد موارد تست متاسفانه در شرایط کنونی با نرخ بالاتر موارد مثبت تایید می کند که ما شاهد رشد بیماری هستیم که قابل توجیه با رشد تعداد تست شدن نیست.همینطور امار بیکارستانها و مطبهای پزشکان نشان از افزایش موارد بیماری دارد که ربطی به تست شدن ندارد.

باند احمق ترامپ تلاش دارد با این توجیهات گند کاریهای خودش را بپوشاند.در حالیکه امروز امریکا بخاطر رهبری کودن و عقب مانده اش در سطح کشورهای جهان سومی مثل ایران دچار موج دوم  بیماری کورونا انهم چند ماه قبل از موعد انتظار است.

خلاصه:

توسعه امار بیماری کورونا در شرایط کنونی در ایران و امریکا بسیار شباهت دارد و تنها علتش رهبری احمق و شارلاتان این دو کشور است. امارهای اروپا و کره جنوبی نشان می دهد که توسعه مجدد و موج دوم کرونا امری طبیعی نیست بلکه امری انسانی ناشی از سیاستهای مشابه رهبری این دو کشور و ضدیت انها با علم و جان و زندگی انسانهاست.

“عادیسازیهای “بدون برنامه بدون پشتوانه مردم را سطح وسیع در معرض خطر موج دوم همه گیری قرار داده.خطر بیماری کورونا جدیست و ادامه خواهد یافت.خوشبینانه ترین احتمالات  ماه فوریه 2021 را در مورد واکسن نشانه دارد.تا انزمان تمامی جوامع انسانی باید این بیماری را جدی بگیرند و فشار را روی حکومتها برای حفظ جان خود ادامه دهند.

رعایت اصوال پیشگیری در حال حاضر دنبال کردن نظرات متخصصین و پزشکان تنها راه کاهش بیماری و مرگ و میر است.راه میانبری وجود ندارد.باید نهادهای مردمی و خودگردان را سازمان داد و بطور روزمره مراقب بهاشت مردم و اموزش مردم بود.

منابع بیشتر

(1)نقشه جهانی ابتلا به کورونا

https://healthyjean.com/corona-map/

(2)زنگ خطر زالی رئیس ستاد مقابله با کورونا در مورد موج دوم کورونا

https://radis.org/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3/

 

(3)مقالات این نویسنده در خصوص معضل کورونا

 

 لحاظ کردن مرگ و میر ناشی از خودکشی و بیماریهای روانی در بحران کورونا چه اهمیتی دارد؟ بخش سیزدهم از بررسی معضل کورونا

http://www.azadi-b.com/arshiw/?p=79428

 

ترس از کورونا ابزار دیگر برای اتمیزه کردن جامعه ، بخش دوازدهم بررسی معضل کورونا

http://www.azadi-b.com/arshiw/?p=79300


سردرگمی و میمون بازی حکومت ترامپ در مقابل بحران کورونا , بخش دوازدهم از بررسی معضل بحران کورونا

http://www.azadi-b.com/arshiw/?p=79213

 

اول ماه مه ، مداخله گری جنبش طبقه کارگر و معضل جهانی کورونا(بخش یازدهم از ارشیو معضل کورونا)

http://www.azadi-b.com/arshiw/?p=79106